تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کمیسیون اصلاحات اداری آزمون ۳هزار بست آموزگاری را برگزار کرد

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، آزمون سه‌هزار بست آموزگاری را روز پنج‎‌شنبه (۷سرطان) در کابل برگزار کرد.

در این آزمون، ۳۰هزار داوطلب - برای هر بست ده نفر - شرکت کرده بودند و برای راه یافتن در این بست‌ها، رقابت کردند.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که پیش از این در روند استخدام های کارمندان در نهادهای گوناگون دولتی مداخله‌های سیاسی و فساد گسترده وجود داشته است: «ما هژده هزار بست را که نزدیک به شش ماه وقت را گرفته است و به زودی تکمیل خواهد شد و این کار نشان دهنده یک سرعت قابل ملاحظه را در استخدام نشان می دهد.»

در این مراسم، رییس‌‎جمهور غنی، وزیر تحصیلات عالی، سرپرست وزار معارف و شماری از مقام‌های دیگر حکومت حضور داشتند.

رییس‌جمهور غنی، در سخنرانی‌‌یی که پیش از آغاز آزمون داشت، بر شفافیت در این روند تأکید کرد و فساد را در معارف غیرقابل قبول خواند. آقای غنی گفت که فساد در این بخش، آیندۀ نسل نو افغانستان را تهدید می‌کند و از این رو وی اجازه نمی‌دهد که در این بخش فساد وجود داشته باشد.

رییس جمهور، در هنگام سخنرانی در این نشست، بر ضیا عبدالرحیمزی و بصیر چکری، دو کارمند ارشد کمیسیون اصلاحات اداری، خشمگین شد و سخنرانی‌اش را در کمتر از ده دقیقه پایان داد: «توجه شمار را می‌خواهم! اگر کاری دیگر دارید لطفأ از اینجا بروید... مهربانی ... نمی دانم مصروفیت شما چیست که دو دقیقه حوصله نداری ... شما باید برای دیگران نمونه باشید، اگر حرف داری این جا بیا و بگو.»

این دو مقام کمیسیون اصلاحات اداری، هنگام سخنرانی رییس‌جمهور باهم حرف می‌زدند.

در همین حال، میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف نیز در سخنرانی اش در این مراسم گفت: «کمیسیون اصلاحات اداری آموزگاران بسیار خوبی را برمبنای اهلیت، لیاقت، شایستگی، دانش و تعهد برای مان استخدام می‌کنند.»

آقای نادری می‌گوید که در سراسر کشور، بیش از ۲۸۰هزار داوطلب برای راه یافتن به ۱۸ هزار بست در نهادهای دولتی به رقابت پرداختند که تاکنون در حدود ۱۵هزار تن به این بست‌ها راه یافته اند.

افغانستان

کمیسیون اصلاحات اداری آزمون ۳هزار بست آموزگاری را برگزار کرد

در این مراسم، رییس‌‎جمهور غنی، وزیر تحصیلات عالی، سرپرست وزار معارف و شماری از مقام‌های دیگر حکومت حضور داشتند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، آزمون سه‌هزار بست آموزگاری را روز پنج‎‌شنبه (۷سرطان) در کابل برگزار کرد.

در این آزمون، ۳۰هزار داوطلب - برای هر بست ده نفر - شرکت کرده بودند و برای راه یافتن در این بست‌ها، رقابت کردند.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که پیش از این در روند استخدام های کارمندان در نهادهای گوناگون دولتی مداخله‌های سیاسی و فساد گسترده وجود داشته است: «ما هژده هزار بست را که نزدیک به شش ماه وقت را گرفته است و به زودی تکمیل خواهد شد و این کار نشان دهنده یک سرعت قابل ملاحظه را در استخدام نشان می دهد.»

در این مراسم، رییس‌‎جمهور غنی، وزیر تحصیلات عالی، سرپرست وزار معارف و شماری از مقام‌های دیگر حکومت حضور داشتند.

رییس‌جمهور غنی، در سخنرانی‌‌یی که پیش از آغاز آزمون داشت، بر شفافیت در این روند تأکید کرد و فساد را در معارف غیرقابل قبول خواند. آقای غنی گفت که فساد در این بخش، آیندۀ نسل نو افغانستان را تهدید می‌کند و از این رو وی اجازه نمی‌دهد که در این بخش فساد وجود داشته باشد.

رییس جمهور، در هنگام سخنرانی در این نشست، بر ضیا عبدالرحیمزی و بصیر چکری، دو کارمند ارشد کمیسیون اصلاحات اداری، خشمگین شد و سخنرانی‌اش را در کمتر از ده دقیقه پایان داد: «توجه شمار را می‌خواهم! اگر کاری دیگر دارید لطفأ از اینجا بروید... مهربانی ... نمی دانم مصروفیت شما چیست که دو دقیقه حوصله نداری ... شما باید برای دیگران نمونه باشید، اگر حرف داری این جا بیا و بگو.»

این دو مقام کمیسیون اصلاحات اداری، هنگام سخنرانی رییس‌جمهور باهم حرف می‌زدند.

در همین حال، میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف نیز در سخنرانی اش در این مراسم گفت: «کمیسیون اصلاحات اداری آموزگاران بسیار خوبی را برمبنای اهلیت، لیاقت، شایستگی، دانش و تعهد برای مان استخدام می‌کنند.»

آقای نادری می‌گوید که در سراسر کشور، بیش از ۲۸۰هزار داوطلب برای راه یافتن به ۱۸ هزار بست در نهادهای دولتی به رقابت پرداختند که تاکنون در حدود ۱۵هزار تن به این بست‌ها راه یافته اند.

هم‌رسانی کنید