تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون: اگر ۷دفتر ولایتی باز نشوند نتیجۀ انتخابات اعلام نخواهدشد

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید تا هنگامی‌که هفت دفتر ولایتی این کمیسیون که از سوی دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» بسته شده‌اند، باز نشوند، این نهاد نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام نخواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که دستۀ ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزحان، بدخشان، پنج‌شیر، بغلان و تخار دفترهای این نهاد را در اعتراض به بازشماری آرا بسته‌است.

روند بازشماری آرا از هفتۀ پیش تاکنون ادامه دارد. مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تاکنون این روند در ۲۴ولایت پایان یافته و در سه ولایت – کندهار، کابل و ننگرهار - دیگر ادامه دارد.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که پس از به پایان رسیدن روند بازشمارش، دربارۀ ابطال آرا تصمیم خواهد شد.

عصمت الله مل در این باره اظهار داشت: «اگر نتایج همین ۲۴ ولایت همراه ما می‌بود، امید بود که در یک یا دو روز روند قانونی را طی کنیم و نتایج نخستین را اعلام کنیم.»

در همین حال، دستۀ انتخاباتی ثبات و ‌همگرایی می‌گوید تا زمانی‌که خواست‌های قانونی همه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دربارۀ ابطال آرای بایومتریک ناشده پذیرفته نشود، دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی هوادران این دسته بسته خواهند ماند.

محمد محقق، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت: «معلوم‌دار است که یک تقلب بسیار واضیح است و در حقیقت یک خیانت ملی است. در یک کشور اگر بازخواست باشد، سازمان‌دهنده‌گان یک چنین تقلبی را باید محاکمه شود به‌عنوان یک خاین ملی.»
 
آقای محقق، تأکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات برای دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی، کار می‌کند و باید کسانی که برای تقلب در انتخابات زمینه‌سازی کرده‌اند به دادگاه کشانیده شوند.

اما، نهادهای ناظر بر انتخابات چگونگی بازشماری آرا را بدون حضور ناظران انتخاباتی پذیرفتنی نمی‌دانند.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا بیان داشت: «این‌ها باید... ابهام را ازبین می‌بردند و سپس شمارش و تفتیش آرا را به راه می‌انداختند.»

جنجال اصلی روی ۳۰۰هزار رأیی است که دسته‌های انتخاباتی معترض می‌گویند آرای بدون بایومتریک استند و باید باطل اعلام شوند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این شمار آرا را شامل بازشماری کرده‌است – کاری‌که دسته‌های انتخاباتی معترض، غیرقانونی می‌گویند.

به همین دلیل، شماری از دسته‌های انتخاباتی به شمول دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، روند بازشماری آرا را تحریم کرده‌اند و ناظران شان در روند شمارش آرا حضور ندارند.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. حالا که در حدود دو ماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده‌است که حتا نتیجۀ نخستین این انتخابات را اعلام کند.

با این همه، روز گذشته، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که متشکل از ده دستۀ انتخاباتی است، هشدار داد که نتیجۀ انتخابات هرچه باشد، نخواهند پذیرفت.

کمیسیون: اگر ۷دفتر ولایتی باز نشوند نتیجۀ انتخابات اعلام نخواهدشد

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تاکنون این روند در ۲۴ولایت پایان یافته و در سه ولایت – کندهار، کابل و ننگرهار - دیگر ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید تا هنگامی‌که هفت دفتر ولایتی این کمیسیون که از سوی دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» بسته شده‌اند، باز نشوند، این نهاد نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام نخواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که دستۀ ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزحان، بدخشان، پنج‌شیر، بغلان و تخار دفترهای این نهاد را در اعتراض به بازشماری آرا بسته‌است.

روند بازشماری آرا از هفتۀ پیش تاکنون ادامه دارد. مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تاکنون این روند در ۲۴ولایت پایان یافته و در سه ولایت – کندهار، کابل و ننگرهار - دیگر ادامه دارد.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که پس از به پایان رسیدن روند بازشمارش، دربارۀ ابطال آرا تصمیم خواهد شد.

عصمت الله مل در این باره اظهار داشت: «اگر نتایج همین ۲۴ ولایت همراه ما می‌بود، امید بود که در یک یا دو روز روند قانونی را طی کنیم و نتایج نخستین را اعلام کنیم.»

در همین حال، دستۀ انتخاباتی ثبات و ‌همگرایی می‌گوید تا زمانی‌که خواست‌های قانونی همه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دربارۀ ابطال آرای بایومتریک ناشده پذیرفته نشود، دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی هوادران این دسته بسته خواهند ماند.

محمد محقق، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت: «معلوم‌دار است که یک تقلب بسیار واضیح است و در حقیقت یک خیانت ملی است. در یک کشور اگر بازخواست باشد، سازمان‌دهنده‌گان یک چنین تقلبی را باید محاکمه شود به‌عنوان یک خاین ملی.»
 
آقای محقق، تأکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات برای دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی، کار می‌کند و باید کسانی که برای تقلب در انتخابات زمینه‌سازی کرده‌اند به دادگاه کشانیده شوند.

اما، نهادهای ناظر بر انتخابات چگونگی بازشماری آرا را بدون حضور ناظران انتخاباتی پذیرفتنی نمی‌دانند.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا بیان داشت: «این‌ها باید... ابهام را ازبین می‌بردند و سپس شمارش و تفتیش آرا را به راه می‌انداختند.»

جنجال اصلی روی ۳۰۰هزار رأیی است که دسته‌های انتخاباتی معترض می‌گویند آرای بدون بایومتریک استند و باید باطل اعلام شوند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این شمار آرا را شامل بازشماری کرده‌است – کاری‌که دسته‌های انتخاباتی معترض، غیرقانونی می‌گویند.

به همین دلیل، شماری از دسته‌های انتخاباتی به شمول دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، روند بازشماری آرا را تحریم کرده‌اند و ناظران شان در روند شمارش آرا حضور ندارند.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. حالا که در حدود دو ماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده‌است که حتا نتیجۀ نخستین این انتخابات را اعلام کند.

با این همه، روز گذشته، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که متشکل از ده دستۀ انتخاباتی است، هشدار داد که نتیجۀ انتخابات هرچه باشد، نخواهند پذیرفت.

هم‌رسانی کنید