تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کندهار تنها یک سارنوال زن دارد

زینب فایض، یگانه سارنوال زن در حوزۀ جنوب کشور است که در حدود پنجاه رویداد خشونت در برابر زنان را بررسی کرده است.

بانو فایض از دونیم سال به اینسو در سارنوالی استیناف ولایت کندهار کار می کند.

او می گوید با وجودیکه میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت بالا است، اما او تنها بانوی سارنوال است که باید به این رویدادها رسیده گی کند.

او در این مدت، پنجاه پروندۀ خشونت در برابر زنان را بررسی کرده است: «از زمانی که من این جا کارم را شروع کرده ام، تاکنون پنجاه قضیۀ خشونت در برابر زنان را بررسی کرده ام و تمام زنان شاکی، به حقوق شان رسیده اند.»

این سارنوال ۲۶ ساله، می گوید که افزایش خشونت ها در برابرزنان و فرهنگ های ناپسند در برابر آنان، باعث شد تا این مسلک را برگزیند. او از حضور کمرنک زنان در نهادهای دولتی در این ولایت، انتقاد می کند: «برای خودم ملالی (قهرمان دختر افغان که در جنگ میان ارتش امپراتوری انگلستان با افغان‌ها شرکت کرده بود) را الگو انتخاب کرده ام؛ او از صفر آغاز کرده بود و من هم برای دفاع از حقوق زنان از صفر شروع کردم. من خوب می دانم که در این مسیر به زنان زیادی کمک خواهم کرد.»

تعداد سارنوالان زن در کشور

در حالی که رییس جمهور بر افزایش حضور زنان در نهادهای عدلی تأکید کرده بود، اما اکنون پس از سه سال، هنوز هم ۹  ولایت کشور سارنوال زن و ۲۹ ولایت هم قاضی زن ندارند.

بربنیاد داده های «انجمن قضات زنان» هم اکنون تعداد قاضیان زن به ۲۶۰ تن در کشور می رسد که حضور آنان نیز به ولایت های بلخ، تخار، بغلان و کابل محدود است.

به همین ترتیب، در ۲۳ ولایت اما سارنوالان زن حضور دارند.

با این وجود، شماری از فعالان جامعه مدنی در کندهار، بر نقش برجسته زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی کندهار تأکید می ورزند.

بي بي لایقه، فعال جامعه مدنی در کندهار می گوید: «قضایایی هم استند که سال ها است آن را کسی بررسی نکرده است؛ مطمینا اگر زنان در بخش سارنوالی افزایش یابد، حقوق آنان پامال نخواهند شد.»

هرچند زینب، یگانه سارنوال زن درکندهار شناخته می شود، اما زنان و دختران در این ولایت به این باور استند که هرگاه زمینه بهتر آموزش برای آنان فراهم گردد، زنان و دختران بسیاری علاقه دارند تا در جامعه کار کنند.

افغانستان

کندهار تنها یک سارنوال زن دارد

او می گوید با وجودیکه میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت بالا است، اما او تنها بانوی سارنوال است که باید به این رویدادها رسیده گی کند.

تصویر بندانگشتی

زینب فایض، یگانه سارنوال زن در حوزۀ جنوب کشور است که در حدود پنجاه رویداد خشونت در برابر زنان را بررسی کرده است.

بانو فایض از دونیم سال به اینسو در سارنوالی استیناف ولایت کندهار کار می کند.

او می گوید با وجودیکه میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت بالا است، اما او تنها بانوی سارنوال است که باید به این رویدادها رسیده گی کند.

او در این مدت، پنجاه پروندۀ خشونت در برابر زنان را بررسی کرده است: «از زمانی که من این جا کارم را شروع کرده ام، تاکنون پنجاه قضیۀ خشونت در برابر زنان را بررسی کرده ام و تمام زنان شاکی، به حقوق شان رسیده اند.»

این سارنوال ۲۶ ساله، می گوید که افزایش خشونت ها در برابرزنان و فرهنگ های ناپسند در برابر آنان، باعث شد تا این مسلک را برگزیند. او از حضور کمرنک زنان در نهادهای دولتی در این ولایت، انتقاد می کند: «برای خودم ملالی (قهرمان دختر افغان که در جنگ میان ارتش امپراتوری انگلستان با افغان‌ها شرکت کرده بود) را الگو انتخاب کرده ام؛ او از صفر آغاز کرده بود و من هم برای دفاع از حقوق زنان از صفر شروع کردم. من خوب می دانم که در این مسیر به زنان زیادی کمک خواهم کرد.»

تعداد سارنوالان زن در کشور

در حالی که رییس جمهور بر افزایش حضور زنان در نهادهای عدلی تأکید کرده بود، اما اکنون پس از سه سال، هنوز هم ۹  ولایت کشور سارنوال زن و ۲۹ ولایت هم قاضی زن ندارند.

بربنیاد داده های «انجمن قضات زنان» هم اکنون تعداد قاضیان زن به ۲۶۰ تن در کشور می رسد که حضور آنان نیز به ولایت های بلخ، تخار، بغلان و کابل محدود است.

به همین ترتیب، در ۲۳ ولایت اما سارنوالان زن حضور دارند.

با این وجود، شماری از فعالان جامعه مدنی در کندهار، بر نقش برجسته زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی کندهار تأکید می ورزند.

بي بي لایقه، فعال جامعه مدنی در کندهار می گوید: «قضایایی هم استند که سال ها است آن را کسی بررسی نکرده است؛ مطمینا اگر زنان در بخش سارنوالی افزایش یابد، حقوق آنان پامال نخواهند شد.»

هرچند زینب، یگانه سارنوال زن درکندهار شناخته می شود، اما زنان و دختران در این ولایت به این باور استند که هرگاه زمینه بهتر آموزش برای آنان فراهم گردد، زنان و دختران بسیاری علاقه دارند تا در جامعه کار کنند.

هم‌رسانی کنید