تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گرامیداشت از روز سرباز؛ نگرانی‌ها وامیدواری‌های سربازان چه استند؟

از نُهم ماه حوت که به نام «روز سرباز» در کشور نام‌گذاری شده‌است، امروز از سوی شهروندان کشور گرامی‌داشت شد.

این شهروندان، برای ستایش از نیروهای امیتی به آنان گل دادند و نیز به نواختن دهل و سرنای از آنان سپاسگزاری کردند.

خدیجه امین، یکی از این شهروندا گفت: «همین نیروهای امنیتی کشور است که ما می‌توانیم راحت زنده‌گی کنیم.»

نظیف الله رحمانی، یکی از سربازان ارتش است. او می‌گوید که سال‌ها در ارتش خدمت کرده‌است و امیدوار است که ساختارکنونی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در گفت‌وگوهای صلح به معامله گرفته نشود: «آرزوی صلح را دارم برای تمام ملت افغانستان که یک صلح سرتاسری به میان بیاید.»

سید اقبال، افسر پیشین نیروهای ویژۀ ارتش نیز که می‌گوید هفده سال خدمت کرده‌است و یک چشمش را نیز از دست داده، از آن‌چه که کم توجهی حکومت با او می‌گوید، انتقاد می‌کند: «دولت‌های سابق که بود به سربازش هم کمک می‌کرد؛ وقتی‌که چشمش را از دست می‌داد، پایش را از دست می‌داد.»

در همین حال، نادیه، همسر یکی از سربازان جان باختۀ ارتش می‌گوید که با گذشت چهار سال از مرگ همسرش، حقوق او درست پرداخت نمی‌شوند: «هرجای که رفتیم، کسی در قصۀ ما نیست.»

بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیز که امروز از روز سرباز گرامی داشت کرد، حکومت را به بی‌پروایی در برابر سربازان و خانواده‌های آنان متهم می‌سازد.

سلیم وردک، رییس اجرایی این بنیاد گفت: «تمام کسانی که در این راستا کار می‌کنند خودرا زحمت ندادند که این روز را تقدیر و تمجید کنند.»

اما، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در پیامی که به مناسبت روز سرباز نشر کرده، گفته‌است که «حکومت در همکاری و رسیده‌گی به خانواده‌های شهدا و مجروحین آنان کوتاهی نخواهد کرد.»

در این میان، عبدالفهیم رامین، فرماندۀ نیروهای هوایی می‌گوید که این نیروهای سال پر مشغله‌یی را سپری کرده‌اند: «قوایی هوایی افغانستان در چند بخش مصروف بودند؛ یکی حمایۀ نیروهای خاص، دیسانت‌های هوایی، عملیات‌های شبانه ....»

با این همه، جنرال اسکات میلر، فرماندۀ نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکنون بیشتر آماده شده‌اند: «نیروهای امنیتی افغان اکنون به هرگونه مأموریت آماده استند. هم ناتو و هم نیروهای امنیتی افغانستان برای محافظت از مردم افغانستان آماده استند.»

حکومت در سال ۱۳۹۵روزنهم حوت را به نام روز سرباز نام نهاد و همه ساله از این روز از سوی نهادهای دولتی و شهروندان کشور گرامی‌داشت می‌شود، اما امروز کدام برنامه رسمی از سوی حکومت برگزار نشد. 

گرامیداشت از روز سرباز؛ نگرانی‌ها وامیدواری‌های سربازان چه استند؟

امروز کدام برنامۀ رسمی از سوی حکومت برای گرامی داشت از روز سرباز، برگزار نشد. 

تصویر بندانگشتی

از نُهم ماه حوت که به نام «روز سرباز» در کشور نام‌گذاری شده‌است، امروز از سوی شهروندان کشور گرامی‌داشت شد.

این شهروندان، برای ستایش از نیروهای امیتی به آنان گل دادند و نیز به نواختن دهل و سرنای از آنان سپاسگزاری کردند.

خدیجه امین، یکی از این شهروندا گفت: «همین نیروهای امنیتی کشور است که ما می‌توانیم راحت زنده‌گی کنیم.»

نظیف الله رحمانی، یکی از سربازان ارتش است. او می‌گوید که سال‌ها در ارتش خدمت کرده‌است و امیدوار است که ساختارکنونی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در گفت‌وگوهای صلح به معامله گرفته نشود: «آرزوی صلح را دارم برای تمام ملت افغانستان که یک صلح سرتاسری به میان بیاید.»

سید اقبال، افسر پیشین نیروهای ویژۀ ارتش نیز که می‌گوید هفده سال خدمت کرده‌است و یک چشمش را نیز از دست داده، از آن‌چه که کم توجهی حکومت با او می‌گوید، انتقاد می‌کند: «دولت‌های سابق که بود به سربازش هم کمک می‌کرد؛ وقتی‌که چشمش را از دست می‌داد، پایش را از دست می‌داد.»

در همین حال، نادیه، همسر یکی از سربازان جان باختۀ ارتش می‌گوید که با گذشت چهار سال از مرگ همسرش، حقوق او درست پرداخت نمی‌شوند: «هرجای که رفتیم، کسی در قصۀ ما نیست.»

بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیز که امروز از روز سرباز گرامی داشت کرد، حکومت را به بی‌پروایی در برابر سربازان و خانواده‌های آنان متهم می‌سازد.

سلیم وردک، رییس اجرایی این بنیاد گفت: «تمام کسانی که در این راستا کار می‌کنند خودرا زحمت ندادند که این روز را تقدیر و تمجید کنند.»

اما، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در پیامی که به مناسبت روز سرباز نشر کرده، گفته‌است که «حکومت در همکاری و رسیده‌گی به خانواده‌های شهدا و مجروحین آنان کوتاهی نخواهد کرد.»

در این میان، عبدالفهیم رامین، فرماندۀ نیروهای هوایی می‌گوید که این نیروهای سال پر مشغله‌یی را سپری کرده‌اند: «قوایی هوایی افغانستان در چند بخش مصروف بودند؛ یکی حمایۀ نیروهای خاص، دیسانت‌های هوایی، عملیات‌های شبانه ....»

با این همه، جنرال اسکات میلر، فرماندۀ نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکنون بیشتر آماده شده‌اند: «نیروهای امنیتی افغان اکنون به هرگونه مأموریت آماده استند. هم ناتو و هم نیروهای امنیتی افغانستان برای محافظت از مردم افغانستان آماده استند.»

حکومت در سال ۱۳۹۵روزنهم حوت را به نام روز سرباز نام نهاد و همه ساله از این روز از سوی نهادهای دولتی و شهروندان کشور گرامی‌داشت می‌شود، اما امروز کدام برنامه رسمی از سوی حکومت برگزار نشد. 

هم‌رسانی کنید