تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یوناما: پیشرفت های مهم آزادی مطبوعات درافغانستان نباید تهدید شوند

یوناما در یک خبرنامه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات می‌گوید که "به هیچ کس نباید اجازه داد که پیشرفت‌های مهم در آزادی مطبوعات افغانستان را، تهدید کند."

در خبرنامه آمده‎است که سازمان ملل بر موضع خود مبنی بر حفاظت از آزادی مطبوعات به‌عنوان بخشی از هر پروسۀ صلح، استوار باقی می‌ماند و از تمام طرف‌ها در هر گونه مذاکرات صلح باید از تمامی حقوق اساسی بشر به شمول حق آزادی بیان که در مادۀ ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده‌است، حمایت کنند."

خبرنامه می‌افزاید که با توجه به جایگاهی که آزادی مطبوعات در افغانستان در کمتر از یک نسل پیش داشته، این موضوع یک دست‌آورد "قابل توجه است."

همچنان در خبرنامه آمده است: "سخنان نفرت برانگیز نباید با آزادی بیان به اشتباه گرفته شود. مجاز نیست از سخنان نفرت برانگیز به‌شمول تحریک به خشونت و انواع دیگر این فعالیت منفی، برای در مقابل یکدیگر قرار دادن افغان‌ها، آسیب رساندن به تلاش‌ها در جهت صلح و آشتی و یا تخریب پروسه حساس سیاسی، استفاده شود."

در خبرنامه اضافه شده‎است که از آنجایی که ویروس کرونا زندگی مردم در افغانستان و سراسر جهان را با خطر مواجه ساخته‌است، اهمیت رسانه‌ها در ارائه معلومات دقیق و مبتنی بر واقعیت را نمی‎توان، نادیده گرفت.

تاکنون بیش از دو هزار تن در سراسر افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و نیز ۷۲ تن، جان باخته‌اند.

یونامه می‎گوید که سازمان ملل به‎گونۀ فعال در حمایت از رسانه‎های مستقل در افغانستان دخیل است و می‌افزاید: "کارمندان ما در بخش حقوق بشر جرایم بر علیه رسانه‎ها که مرتبط به منازعات مسلحانه است را تعقیب می‎کند و نهادهای ملل متحد در افغانستان حفاظت از خبرنگاران و مبارزه با معافیت از مجازات را، تقویت می‌کند تا متخلفین به عدالت کشانیده شوند."

درهمین حال، سفارت بریتانیا در کابل امروز دریک اعلامیه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات یک بار دیگر تعهد اش را در پشتیبانی از رسانه‌های افغانستان و پیشتیبانی از آزادی‌بیان در کشور، اعلام کرد.

در اعلامیه آمده‎است که سال گذشته این سفارت به ارزش ۳۰۰هزار پوند پروژهایی را به هدف پیشتیبانی از دسترسی به اطلاعات، مصوونیت خبرنگاران و حمایت از خبرنگاران، عملی کرده‌است.

یوناما: پیشرفت های مهم آزادی مطبوعات درافغانستان نباید تهدید شوند

یوناما می گوید که افغانستان می‌تواند افتخار کند که یکی از "کثرت گراترین و موفق‌ترین سکتورهای رسانه‌ای در جنوب شرق آسیا را دارد."

Thumbnail

یوناما در یک خبرنامه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات می‌گوید که "به هیچ کس نباید اجازه داد که پیشرفت‌های مهم در آزادی مطبوعات افغانستان را، تهدید کند."

در خبرنامه آمده‎است که سازمان ملل بر موضع خود مبنی بر حفاظت از آزادی مطبوعات به‌عنوان بخشی از هر پروسۀ صلح، استوار باقی می‌ماند و از تمام طرف‌ها در هر گونه مذاکرات صلح باید از تمامی حقوق اساسی بشر به شمول حق آزادی بیان که در مادۀ ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده‌است، حمایت کنند."

خبرنامه می‌افزاید که با توجه به جایگاهی که آزادی مطبوعات در افغانستان در کمتر از یک نسل پیش داشته، این موضوع یک دست‌آورد "قابل توجه است."

همچنان در خبرنامه آمده است: "سخنان نفرت برانگیز نباید با آزادی بیان به اشتباه گرفته شود. مجاز نیست از سخنان نفرت برانگیز به‌شمول تحریک به خشونت و انواع دیگر این فعالیت منفی، برای در مقابل یکدیگر قرار دادن افغان‌ها، آسیب رساندن به تلاش‌ها در جهت صلح و آشتی و یا تخریب پروسه حساس سیاسی، استفاده شود."

در خبرنامه اضافه شده‎است که از آنجایی که ویروس کرونا زندگی مردم در افغانستان و سراسر جهان را با خطر مواجه ساخته‌است، اهمیت رسانه‌ها در ارائه معلومات دقیق و مبتنی بر واقعیت را نمی‎توان، نادیده گرفت.

تاکنون بیش از دو هزار تن در سراسر افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و نیز ۷۲ تن، جان باخته‌اند.

یونامه می‎گوید که سازمان ملل به‎گونۀ فعال در حمایت از رسانه‎های مستقل در افغانستان دخیل است و می‌افزاید: "کارمندان ما در بخش حقوق بشر جرایم بر علیه رسانه‎ها که مرتبط به منازعات مسلحانه است را تعقیب می‎کند و نهادهای ملل متحد در افغانستان حفاظت از خبرنگاران و مبارزه با معافیت از مجازات را، تقویت می‌کند تا متخلفین به عدالت کشانیده شوند."

درهمین حال، سفارت بریتانیا در کابل امروز دریک اعلامیه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات یک بار دیگر تعهد اش را در پشتیبانی از رسانه‌های افغانستان و پیشتیبانی از آزادی‌بیان در کشور، اعلام کرد.

در اعلامیه آمده‎است که سال گذشته این سفارت به ارزش ۳۰۰هزار پوند پروژهایی را به هدف پیشتیبانی از دسترسی به اطلاعات، مصوونیت خبرنگاران و حمایت از خبرنگاران، عملی کرده‌است.

هم‌رسانی کنید