تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک‌سرباز در ولایت هلمند یک دستگاه هاوان ساخته‌است

یک سرباز پولیس در ولایت هلمند می‌گوید که یک دستگاه هاوان ساخته‌است که توان آماج قرار دادن هدف را، در فاصلۀ شش‌کیلومتری دارد.

این سرباز حمیدالله نام دارد، او می‌گوید که در درازای چهارماه با امکانات ابتدایی، این دستگاه را ساخته‌است.

او می‌افزاید که ازبهر نبود جنگ‌افزارهای سنگین و پیشرفته در نزد نیروهای دولتی، ناچار شده‌است تا این دستگاه را بسازد.

حمیدالله از شش‌سال به این‌سو، هم‌چون سرباز پولیس ملی در هلمند ایفای وظیفه می‌کند.
 
او می‌گوید که مشکل کمبود جنگ‌افزارهای پیش‌رفته و سنگین در نزد نیروهای دولتی، باعث شد تا او در فکر ساخت یک دستگاه هاوان گردد.

به‌گفتۀ او، این دستگاه هاوان گلوله هاوان را دورتر از دستگاه اصلی آن، تا فاصله چهارکیلومتر پرتاب کرده می‌تواند.

حمیدالله، می‌گوید: «این مفکوره زمانی برایم ایجاد شد که پولیس جنگ‌افزار سنگین ندارد و دولت هم برای ما نداده‌است و من این را ساختم تا در برابر دشمن از آن استفاده کنم.»

حمید‌الله می‌افزاید که این دستگاه شلیک گلوله‌های هاوان را از وسایل بسیار ابتدایی ساخته‌است. او از هزینه‌کردن ۱۰۵هزار افغانی پول شخصی‌اش برای تهیه مواد و وسایل این دستگاه، سخن می‌زند.

او می‌گوید که هرگاه حکومت کمک‌اش کند، می‌خواهد تا این چنین جنگ‌افزارهای بیشتری بسازد.

حمیدالله، می‌گوید:«تاکنون نه روسیه ونه هم امریکا چنین هاوانی ساخته‌است، و در حضور شما شلیک کردم و تا شش‌کیلومتر فاصله دوربرد دارد و اگر دولت مرا کمک کند، من افراد دیگری را نیز آموزش می‌دهم و هم‌چنان جنگافزار بیشتری می‌سازم.» 

درهمین‌حال، شماری‌ازهم‌سنگران حمیدالله می‌گویند که در خط نخست نبرد سرگرم جنگ با هراس‌افگنان استند، اما به جنگ افزارهای سنگین دستررسی ندارند.

عبدالمالک، سرباز پولیس در هلمند، می‌گوید: «ما به جنگ‌افزار سنگین سخت نیاز داریم. اما برای ما داده نمی‌شود، اما حالا با هاوان ساخته‌شده حمیدالله، به‌خوبی می‌توانیم که امنیت اکمالات پوسته‌های خود را تأمین کنیم.»

حمیدالله می‌گوید که او پیش از این، ماین‌هایی نیز ساخته‌است.

یک‌سرباز در ولایت هلمند یک دستگاه هاوان ساخته‌است

حمیدالله می‌گوید هرگاه کمک شود، می‌خواهد کسان دیگری را نیز در این راستا، آموزش بدهد.

تصویر بندانگشتی

یک سرباز پولیس در ولایت هلمند می‌گوید که یک دستگاه هاوان ساخته‌است که توان آماج قرار دادن هدف را، در فاصلۀ شش‌کیلومتری دارد.

این سرباز حمیدالله نام دارد، او می‌گوید که در درازای چهارماه با امکانات ابتدایی، این دستگاه را ساخته‌است.

او می‌افزاید که ازبهر نبود جنگ‌افزارهای سنگین و پیشرفته در نزد نیروهای دولتی، ناچار شده‌است تا این دستگاه را بسازد.

حمیدالله از شش‌سال به این‌سو، هم‌چون سرباز پولیس ملی در هلمند ایفای وظیفه می‌کند.
 
او می‌گوید که مشکل کمبود جنگ‌افزارهای پیش‌رفته و سنگین در نزد نیروهای دولتی، باعث شد تا او در فکر ساخت یک دستگاه هاوان گردد.

به‌گفتۀ او، این دستگاه هاوان گلوله هاوان را دورتر از دستگاه اصلی آن، تا فاصله چهارکیلومتر پرتاب کرده می‌تواند.

حمیدالله، می‌گوید: «این مفکوره زمانی برایم ایجاد شد که پولیس جنگ‌افزار سنگین ندارد و دولت هم برای ما نداده‌است و من این را ساختم تا در برابر دشمن از آن استفاده کنم.»

حمید‌الله می‌افزاید که این دستگاه شلیک گلوله‌های هاوان را از وسایل بسیار ابتدایی ساخته‌است. او از هزینه‌کردن ۱۰۵هزار افغانی پول شخصی‌اش برای تهیه مواد و وسایل این دستگاه، سخن می‌زند.

او می‌گوید که هرگاه حکومت کمک‌اش کند، می‌خواهد تا این چنین جنگ‌افزارهای بیشتری بسازد.

حمیدالله، می‌گوید:«تاکنون نه روسیه ونه هم امریکا چنین هاوانی ساخته‌است، و در حضور شما شلیک کردم و تا شش‌کیلومتر فاصله دوربرد دارد و اگر دولت مرا کمک کند، من افراد دیگری را نیز آموزش می‌دهم و هم‌چنان جنگافزار بیشتری می‌سازم.» 

درهمین‌حال، شماری‌ازهم‌سنگران حمیدالله می‌گویند که در خط نخست نبرد سرگرم جنگ با هراس‌افگنان استند، اما به جنگ افزارهای سنگین دستررسی ندارند.

عبدالمالک، سرباز پولیس در هلمند، می‌گوید: «ما به جنگ‌افزار سنگین سخت نیاز داریم. اما برای ما داده نمی‌شود، اما حالا با هاوان ساخته‌شده حمیدالله، به‌خوبی می‌توانیم که امنیت اکمالات پوسته‌های خود را تأمین کنیم.»

حمیدالله می‌گوید که او پیش از این، ماین‌هایی نیز ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید