تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یک مرد در کابل پس از مشاجرۀ لفظی با گلوله به گلوی همسرش شلیک کرد

مسعوده که مادر سه فرزند است، ادعا دارد که پس از مشاجرۀ لفظی، شوهرش با شلیک گلوله بر گلویش اورا زخمی کرده‌است.

این زن که اکنون زیر درمان است، می‌گوید که هنگامی که به خانه مادرش بود، شوهرش به آن‌جا آمد و بر وی شلیک کرد.

در یک نوار شنیداری‌که از سوی برادر مسعوده ثبت شده‌، شنیده می‌شود که کسی بر مسعوده صدا می‌زند تا کلمۀ خودش را بخواند و سپس آواز شلیک و فریادها بلند می‌شوند.

اما، مسعوده نجات یافته‌است؛ زیرا مرمی در پایین‌تر از گوشش خورده و از دهنش بیرون شده‌است.

مسعوده می‌گوید: «صبرم لب‌ریز و با خود گفتم که حالا که خانۀ مادرم آمدم دیگر پس خانۀ همسرم نمی‌روم. شوهرم آمد و گفت بیا بریم. گفتم: من نمی‌روم، من با تو هیچ گپ و سخنی ندارم. با همین گپ، بلند شد و شلیک کرد.»

مسعوده می‌گوید که همسرش مدیر مبارزه با هراس‌افگنی حوزۀ نهم امنیتی است.

این بانو، آموزش دیدۀ نهاد تربیه معلم است و نزدیک به ده سال نیز تدریس کرده‌است.

بربنیاد گفته‌های این بانو، پس از آن خشونت‌ها و تهدیدها از سوی همسر و خانوادۀ همسرش در برابر وی آغاز شدند که یک ونیم سال پس از عروسی وی، همسرش با دختر همسایه خود نیز ازدواج کرد.

مینه و مروه، دو فرزند بزرگ مسعوده استند که می‌گویند که گواه خشونت‌های پدر و خانوادۀ پدرش بر مادرش بوده‌اند.
مینه، دختر بزرگ مسعوده گفت: «ما از دولت عدالت می‌خواهیم. مادرم را همه روزه لت می‎کند، ما را مکتب رفتن نمی‌ماند و ما بی‌سواد ماندیم.»

مسعوده و نزدیکان او، از نهادهای عدلی وقضایی می‌خواهد که این پرونده را به‌گونۀ جدی بررسی کنند.

حمیدالله، برادر مسعوده بیان داشت: «آن‌ها به ما اخطار داده‌است، قبلأ پدرش اخطار داده‌ بود که مسلح می‌شویم و میایم.»

حمیده، مادر مسعوده که وی نیز آموزگار است، می‌گوید که همسر دخترش، بر مسعوده که در اتاقی در منزل دوم خانۀ آنان بود شلیک کرد.

حمیده مهدی در این باره اظهار داشت: «اگر سلاحش مرمی بند نمی‌کرد ... مرا هم کشته شد بود، دخترم را کشته بود و بچه‌ام را کشته بود.»

اما، پرویز فیضی، همسر مسعوده که مدیر مبارزه با هراس‌افگنی حوزۀ نهم امنیتی است این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که خانوادۀ همسرش همیش در زنده‌گی وی مداخله می‌کردند و شب بیست وهفتم حمل نیز یکی از برادران همسرش بر وی و مسعوه شلیک کرد و وی را نیز شدیت لت وکوب کرد.

پرویز فیضی می‌افزاید: «قضیه طوری است که این‌ها می‌خواهند موضوعی که من لت و کوب شده‌ام، مجروح شده‌ام را تبدیل به خشونت بکنند. در حالتی‌که هیچ اینطور گپ نیست.»

در همین حال، نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که این رویداد بررسی خواهد شد: «پولیس اقدامات خودرا داشته و این فرد زیر نظارت است و قضیه از هردو طرف بررسی می‌شود.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر، تنها در سه ماه نخست سال روان میلادی، ۱۲۹۶ گونه از خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در کشور ثبت شده‌اند.

افغانستان

یک مرد در کابل پس از مشاجرۀ لفظی با گلوله به گلوی همسرش شلیک کرد

در یک نوار شنیداری‌که از سوی برادر مسعوده ثبت شده‌، شنیده می‌شود که کسی بر مسعوده صدا می‌زند تا کلمۀ خودش را بخواند و سپس آواز شلیک و فریادها بلند می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

مسعوده که مادر سه فرزند است، ادعا دارد که پس از مشاجرۀ لفظی، شوهرش با شلیک گلوله بر گلویش اورا زخمی کرده‌است.

این زن که اکنون زیر درمان است، می‌گوید که هنگامی که به خانه مادرش بود، شوهرش به آن‌جا آمد و بر وی شلیک کرد.

در یک نوار شنیداری‌که از سوی برادر مسعوده ثبت شده‌، شنیده می‌شود که کسی بر مسعوده صدا می‌زند تا کلمۀ خودش را بخواند و سپس آواز شلیک و فریادها بلند می‌شوند.

اما، مسعوده نجات یافته‌است؛ زیرا مرمی در پایین‌تر از گوشش خورده و از دهنش بیرون شده‌است.

مسعوده می‌گوید: «صبرم لب‌ریز و با خود گفتم که حالا که خانۀ مادرم آمدم دیگر پس خانۀ همسرم نمی‌روم. شوهرم آمد و گفت بیا بریم. گفتم: من نمی‌روم، من با تو هیچ گپ و سخنی ندارم. با همین گپ، بلند شد و شلیک کرد.»

مسعوده می‌گوید که همسرش مدیر مبارزه با هراس‌افگنی حوزۀ نهم امنیتی است.

این بانو، آموزش دیدۀ نهاد تربیه معلم است و نزدیک به ده سال نیز تدریس کرده‌است.

بربنیاد گفته‌های این بانو، پس از آن خشونت‌ها و تهدیدها از سوی همسر و خانوادۀ همسرش در برابر وی آغاز شدند که یک ونیم سال پس از عروسی وی، همسرش با دختر همسایه خود نیز ازدواج کرد.

مینه و مروه، دو فرزند بزرگ مسعوده استند که می‌گویند که گواه خشونت‌های پدر و خانوادۀ پدرش بر مادرش بوده‌اند.
مینه، دختر بزرگ مسعوده گفت: «ما از دولت عدالت می‌خواهیم. مادرم را همه روزه لت می‎کند، ما را مکتب رفتن نمی‌ماند و ما بی‌سواد ماندیم.»

مسعوده و نزدیکان او، از نهادهای عدلی وقضایی می‌خواهد که این پرونده را به‌گونۀ جدی بررسی کنند.

حمیدالله، برادر مسعوده بیان داشت: «آن‌ها به ما اخطار داده‌است، قبلأ پدرش اخطار داده‌ بود که مسلح می‌شویم و میایم.»

حمیده، مادر مسعوده که وی نیز آموزگار است، می‌گوید که همسر دخترش، بر مسعوده که در اتاقی در منزل دوم خانۀ آنان بود شلیک کرد.

حمیده مهدی در این باره اظهار داشت: «اگر سلاحش مرمی بند نمی‌کرد ... مرا هم کشته شد بود، دخترم را کشته بود و بچه‌ام را کشته بود.»

اما، پرویز فیضی، همسر مسعوده که مدیر مبارزه با هراس‌افگنی حوزۀ نهم امنیتی است این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که خانوادۀ همسرش همیش در زنده‌گی وی مداخله می‌کردند و شب بیست وهفتم حمل نیز یکی از برادران همسرش بر وی و مسعوه شلیک کرد و وی را نیز شدیت لت وکوب کرد.

پرویز فیضی می‌افزاید: «قضیه طوری است که این‌ها می‌خواهند موضوعی که من لت و کوب شده‌ام، مجروح شده‌ام را تبدیل به خشونت بکنند. در حالتی‌که هیچ اینطور گپ نیست.»

در همین حال، نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که این رویداد بررسی خواهد شد: «پولیس اقدامات خودرا داشته و این فرد زیر نظارت است و قضیه از هردو طرف بررسی می‌شود.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر، تنها در سه ماه نخست سال روان میلادی، ۱۲۹۶ گونه از خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در کشور ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید