تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۴۲جنگ‎جوی داعش ‌و طالب در حمله های هوایی نیروهای دولتی کشته‌شدند

وزارت دفاع ملی گفته‌ است که در ۲۴ساعت گذشته، در حمله های هوایی نیروهای دولتی در بخش‌های گوناگون کشور، دست‌کم ۴۲جنگ جوی گروه داعش و طالب، کشته شدند.

به گفتۀ این وزارت، از این میان هفت طالب در ولسوالی های گرم‌سیر، گرشک و نادعلی ولایت هلمند، کشته شدند و شش‌تن دیگر آنان، زخم برداشته‌اند.
 
این وزارت می‌گوید که در این حمله ها، وسایط و مخفی گاه‌های شورشیان نیز، نابود شده‌اند.
 
وزارت دفاع می‌افزاید که در یک حملۀ هوایی دیگر در ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان، دست‌کم ۱۵شورشی کشته و ۱۶تن د یگر  زخم برداشته‌اند و مقداری از جنگ‌افزار و وسایط‌ این گروه ازمیان برده شده‌اند.
 
در همین‌حال، در یک حملۀ هوایی دیگری این نیروها در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان، دست‌کم ۲۰جنگ جوی داعش کشته شدند و مقداری جنگ‌افزار و وسایط‌ آنان نابوده شده‌اند.
 
وزارت دفاع ملی دربارۀ عملیات‌ها جزئیات بیشتری ارایه نکرده‌است و طالبان نیز تاکنون در این باره، اظهار نظری نکرده‌اند.

۴۲جنگ‎جوی داعش ‌و طالب در حمله های هوایی نیروهای دولتی کشته‌شدند

وزارت دفاع ملی تأیید می‌کند که ۴۲شورشی در نتیجۀ حملات نیروهای امنیتی کشور در ولایت‌های هلمند، ارزگان و جوزجان، کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی گفته‌ است که در ۲۴ساعت گذشته، در حمله های هوایی نیروهای دولتی در بخش‌های گوناگون کشور، دست‌کم ۴۲جنگ جوی گروه داعش و طالب، کشته شدند.

به گفتۀ این وزارت، از این میان هفت طالب در ولسوالی های گرم‌سیر، گرشک و نادعلی ولایت هلمند، کشته شدند و شش‌تن دیگر آنان، زخم برداشته‌اند.
 
این وزارت می‌گوید که در این حمله ها، وسایط و مخفی گاه‌های شورشیان نیز، نابود شده‌اند.
 
وزارت دفاع می‌افزاید که در یک حملۀ هوایی دیگر در ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان، دست‌کم ۱۵شورشی کشته و ۱۶تن د یگر  زخم برداشته‌اند و مقداری از جنگ‌افزار و وسایط‌ این گروه ازمیان برده شده‌اند.
 
در همین‌حال، در یک حملۀ هوایی دیگری این نیروها در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان، دست‌کم ۲۰جنگ جوی داعش کشته شدند و مقداری جنگ‌افزار و وسایط‌ آنان نابوده شده‌اند.
 
وزارت دفاع ملی دربارۀ عملیات‌ها جزئیات بیشتری ارایه نکرده‌است و طالبان نیز تاکنون در این باره، اظهار نظری نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید