تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌های قربانیان حمله ننگرهار: عاملان ترورها بازداشت شوند

خانواده‌ها و بستگان مرسل وحیدی، سعدیه سادات و شهناز رووفی که روز گذشته در شهر جلال‌آباد ترور شدند، از حکومت می‌خواهند عاملان این رویداد را بازداشت کند.

آنان حکومت را به کوتاهی در شناسایی عاملان این‌گونه رویدادها متهم می‌سازند و می‌گویند که حکومت مردم را فریب می‌دهد.

روشان، برادر سعدیه سادات گفت: «از حکومت خواست ما این است که به‌خاطر فریب مردم این کار را نکند. پیش از این گفته‌اند که قاتل ملاله را گرفتار کرده‌اند اما قاتل گم شد.»

وحیدالله، پدر مرسل نیز بیان داشت: «دخترم همیشه می‌گفت درس می‌خوانم. آرام نمی‌نشینم و به کارم ادامه می‌دهم.»

این سه تن کارمندان تلویزیون خصوصی انعکاس بودند که روز گذشته هنگامی که از دفتر به‌سوی خانه می‌رفتند آماج تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند و جان باختند.

پیکر این سه تن امروز در جلال‌آباد به‌خاک سپرده شدند.

در حدود دوماه پیش، ملاله میوند، گویندۀ تلویزیون انعکاس نیز در یک حملۀ مسلحانه ترور شد.

عبدالرووف، پدر شهناز رووفی اظهار داشت: «آرمان رفتنش را به دانشگاه داشتم. آرمان  عروسی اش را داشتم؛ همه شان به دلم ماند.»

این سه دختر جوان، در بخش دوبلۀ تلویزیون انعکاس، که یکی از از تلویزیون‌های پربیننده محلی ننگرهار است، کار می‌کردند.

محک بها، کارمند تلویزیون انعکاس گفت: «از راه خود بر نمی‌گردیم. هدف دشمنان ما همین است که صدای ما را خفه کنند. این کار را نمی‌توانند.»

خانواده‌های قربانیان حمله ننگرهار: عاملان ترورها بازداشت شوند

در حدود دوماه پیش، ملاله میوند، گویندۀ تلویزیون انعکاس نیز در یک حملۀ مسلحانه ترور شد.

تصویر بندانگشتی

خانواده‌ها و بستگان مرسل وحیدی، سعدیه سادات و شهناز رووفی که روز گذشته در شهر جلال‌آباد ترور شدند، از حکومت می‌خواهند عاملان این رویداد را بازداشت کند.

آنان حکومت را به کوتاهی در شناسایی عاملان این‌گونه رویدادها متهم می‌سازند و می‌گویند که حکومت مردم را فریب می‌دهد.

روشان، برادر سعدیه سادات گفت: «از حکومت خواست ما این است که به‌خاطر فریب مردم این کار را نکند. پیش از این گفته‌اند که قاتل ملاله را گرفتار کرده‌اند اما قاتل گم شد.»

وحیدالله، پدر مرسل نیز بیان داشت: «دخترم همیشه می‌گفت درس می‌خوانم. آرام نمی‌نشینم و به کارم ادامه می‌دهم.»

این سه تن کارمندان تلویزیون خصوصی انعکاس بودند که روز گذشته هنگامی که از دفتر به‌سوی خانه می‌رفتند آماج تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند و جان باختند.

پیکر این سه تن امروز در جلال‌آباد به‌خاک سپرده شدند.

در حدود دوماه پیش، ملاله میوند، گویندۀ تلویزیون انعکاس نیز در یک حملۀ مسلحانه ترور شد.

عبدالرووف، پدر شهناز رووفی اظهار داشت: «آرمان رفتنش را به دانشگاه داشتم. آرمان  عروسی اش را داشتم؛ همه شان به دلم ماند.»

این سه دختر جوان، در بخش دوبلۀ تلویزیون انعکاس، که یکی از از تلویزیون‌های پربیننده محلی ننگرهار است، کار می‌کردند.

محک بها، کارمند تلویزیون انعکاس گفت: «از راه خود بر نمی‌گردیم. هدف دشمنان ما همین است که صدای ما را خفه کنند. این کار را نمی‌توانند.»

هم‌رسانی کنید