Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای پیگیری پرونده قتل یما سیاوش

یک نقاش در کابل برای دست یافتن خانواده یما سیاووش گرداننده پیشین برنامه های طلوع نیوز به عدالت عکس او را در دیوار رو به روی بانک مرکزی نقاشی کرد.

این نقاش می گوید که بی پروایی حکومت و سکوت بانک مرکزی در برسی چگونه گی جان باختن یما سیاووش سبب شده تا تصویری از او را به روی این دیوار نقاشی کند.

به گفته این نقاش ،با نقاشی این تصویر می خواهد حکومت را به محاکمه عاملان ترور یما سیاووش و همکاران اش وادار بسازد و یاد او را در ذهن مردم ماندگار نگهدارد. 

یاد آور تازه یی از یما سیاووش گرداننده پیشین برنامه های طلوع نیوز که در ماه عقرب سال روان در انفجار یک ماین کارگذاری شده در موتر با سه همکارش جان باخت.

نقاش این تصویر از ولایت ننگرهار است و این تصویر در دیوار رو به روی بانک مرکزی نقاشی شده است محلی که او مشاور رسانه یی بود.

پرواز، نقاش، گفت: «دولت بسیار بی توجهی می کند به این کیس باید عاملان این رویداد گرفتار شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.»

بانک مرکزی افغانستان در نخست مانع نقاشی تصویر یما سیاووش به روی این دیوار شد اما نقاشان تا کار این تصویر را تمام نکردند از کار دست برنداشتند.

بانک مرکزی در باره علت این ممانعت چیزی نمی گوید.

آقای پرواز گفت: «خواستم که از طریق هنر یاد او همیشه در دل ما تازه باشد و خواستیم خدمت یما جان را کنیم.»

خانواده یما سیاووش پس از آن که از برسی چگونه گی جان باختن یما سیاووش در نزدیکی خانه اش ناامید شدند به  دادگاه جهانی لاهه شکایت کردند اما هنوز هم روشن نشده است که چه کسی عامل انفجار روز هفده هم عقرب و جان باختن سه تن از کارمندان بانک مرکزی است.

فرهاد شریفی، باشنده کابل، گفت: «امروز قربانی مردم افغانستان است فعالان جامعه مدنی استند ژورنالیستان استند نویسنده گان استند.»

محمد حنیف، باشنده کابل، گفت: «تاکنون هیچ کس بازداشت نشده است و اگر گرفتار هم شود رها می شود.»

تصویرهای یما سیاووش در بخش های گونه گون کابل نقاشی شده است و شهروندان انتظار دارند که حکومت در کنار تامین امنیت پایتخت، عاملان رویدادهای را که در ترورهای هدفمندانه خبرنگاران و فعالان رسانه یی دست دارند را شناسایی و به کیفر برسانند.

خواست‌ها برای پیگیری پرونده قتل یما سیاوش

یک نقاش از ولایت ننگرهار عکس یما سیاوش را در دیوار رو به‌روی بانک مرکزی نقاشی کرد.

تصویر بندانگشتی

یک نقاش در کابل برای دست یافتن خانواده یما سیاووش گرداننده پیشین برنامه های طلوع نیوز به عدالت عکس او را در دیوار رو به روی بانک مرکزی نقاشی کرد.

این نقاش می گوید که بی پروایی حکومت و سکوت بانک مرکزی در برسی چگونه گی جان باختن یما سیاووش سبب شده تا تصویری از او را به روی این دیوار نقاشی کند.

به گفته این نقاش ،با نقاشی این تصویر می خواهد حکومت را به محاکمه عاملان ترور یما سیاووش و همکاران اش وادار بسازد و یاد او را در ذهن مردم ماندگار نگهدارد. 

یاد آور تازه یی از یما سیاووش گرداننده پیشین برنامه های طلوع نیوز که در ماه عقرب سال روان در انفجار یک ماین کارگذاری شده در موتر با سه همکارش جان باخت.

نقاش این تصویر از ولایت ننگرهار است و این تصویر در دیوار رو به روی بانک مرکزی نقاشی شده است محلی که او مشاور رسانه یی بود.

پرواز، نقاش، گفت: «دولت بسیار بی توجهی می کند به این کیس باید عاملان این رویداد گرفتار شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.»

بانک مرکزی افغانستان در نخست مانع نقاشی تصویر یما سیاووش به روی این دیوار شد اما نقاشان تا کار این تصویر را تمام نکردند از کار دست برنداشتند.

بانک مرکزی در باره علت این ممانعت چیزی نمی گوید.

آقای پرواز گفت: «خواستم که از طریق هنر یاد او همیشه در دل ما تازه باشد و خواستیم خدمت یما جان را کنیم.»

خانواده یما سیاووش پس از آن که از برسی چگونه گی جان باختن یما سیاووش در نزدیکی خانه اش ناامید شدند به  دادگاه جهانی لاهه شکایت کردند اما هنوز هم روشن نشده است که چه کسی عامل انفجار روز هفده هم عقرب و جان باختن سه تن از کارمندان بانک مرکزی است.

فرهاد شریفی، باشنده کابل، گفت: «امروز قربانی مردم افغانستان است فعالان جامعه مدنی استند ژورنالیستان استند نویسنده گان استند.»

محمد حنیف، باشنده کابل، گفت: «تاکنون هیچ کس بازداشت نشده است و اگر گرفتار هم شود رها می شود.»

تصویرهای یما سیاووش در بخش های گونه گون کابل نقاشی شده است و شهروندان انتظار دارند که حکومت در کنار تامین امنیت پایتخت، عاملان رویدادهای را که در ترورهای هدفمندانه خبرنگاران و فعالان رسانه یی دست دارند را شناسایی و به کیفر برسانند.

هم‌رسانی کنید