تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روز ملی خبرنگاران و افزایش ۳۰درصدی خشونت‌ها در برابر آنان

شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد و خبرنگاران امروز سه‌شنبه از روز ملی خبرنگاران گرامی‌داشت کردند.

این روز در حالی گرامی‌داشت شد که بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد، خشونت‌ها در برابر خبرنگاران ۳۰درصد افزایش یافته‌اند.

بربنیاد این آمارها، در یک سال اخیر یازده خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در رویدادهای گونه‌گون در کشور جان باخته‌اند و بیش از سه صد خبرنگار و کارمند رسانه‌یی زن، وظیفه‌های شان را از دست داده‌اند.

مجیب خلوت‌گر، رییس نهاد نی گفت: «سال ۱۳۹۹سال خوبی به خبرنگاران نبود. سالی بود که حکومت تمکین نکرد به خبرنگاران برمبنای قوانین در برابر خبرنگارن.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران نیز از آن‌چه که افزایش تهدیدها و قتل‌های هدفمند بر جان خبرنگاران می‌گویند، ابراز نگرانی می‌کنند.

خیرالبنات کاینات، خبرنگار رادیو کلید اظهار داشت: «متأسفانه در بیشتر مواقع مشکلات عمده است که شماری بیشتر خبرنگاران به این رو‌به‌رو استند. منابع حاضر نمی‌شوند که اطلاعات را در اختیار ما قرار بدهند.»

وحیدعمر، رییس روابط استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز تصریح کرد: «امروز در افغانستان که چقدر از اطلاعات به مردم می‌رسد و در آن نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. این در تاریخ کشور بی پیشنیه است.»

الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزدای، ملاله میوند، خبرنگار تلوزیون انعکاس، رحمت‌الله نیکزاد، خبرنگار الجزیره، یما سیاوش، گویندۀ پیشین طلوع‌نیوز، بسم‌الله عادل، خبرنگار رادیو صدای غور، میرواحد شاه، خبرنگار تلویزیون خورشید، شفیق ذبیح،  طاهرخان، مرسل واحدی، سدیه سادات، شهناز رووفی، از خبرنگاران و کارمندانی رسانه‌یی استند که در یک سال اخیر در رویدادهای گونه‌گون جان باخته‌اند.

روز ملی خبرنگاران و افزایش ۳۰درصدی خشونت‌ها در برابر آنان

بربنیاد این آمارها، در یک سال اخیر یازده خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در رویدادهای گونه‌گون در کشور جان باخته‌اند و بیش از سه صد خبرنگار و کارمند رسانه‌یی زن، وظیفه‌های شان را از دست داده‌اند.

Thumbnail

شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد و خبرنگاران امروز سه‌شنبه از روز ملی خبرنگاران گرامی‌داشت کردند.

این روز در حالی گرامی‌داشت شد که بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد، خشونت‌ها در برابر خبرنگاران ۳۰درصد افزایش یافته‌اند.

بربنیاد این آمارها، در یک سال اخیر یازده خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در رویدادهای گونه‌گون در کشور جان باخته‌اند و بیش از سه صد خبرنگار و کارمند رسانه‌یی زن، وظیفه‌های شان را از دست داده‌اند.

مجیب خلوت‌گر، رییس نهاد نی گفت: «سال ۱۳۹۹سال خوبی به خبرنگاران نبود. سالی بود که حکومت تمکین نکرد به خبرنگاران برمبنای قوانین در برابر خبرنگارن.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران نیز از آن‌چه که افزایش تهدیدها و قتل‌های هدفمند بر جان خبرنگاران می‌گویند، ابراز نگرانی می‌کنند.

خیرالبنات کاینات، خبرنگار رادیو کلید اظهار داشت: «متأسفانه در بیشتر مواقع مشکلات عمده است که شماری بیشتر خبرنگاران به این رو‌به‌رو استند. منابع حاضر نمی‌شوند که اطلاعات را در اختیار ما قرار بدهند.»

وحیدعمر، رییس روابط استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز تصریح کرد: «امروز در افغانستان که چقدر از اطلاعات به مردم می‌رسد و در آن نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. این در تاریخ کشور بی پیشنیه است.»

الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزدای، ملاله میوند، خبرنگار تلوزیون انعکاس، رحمت‌الله نیکزاد، خبرنگار الجزیره، یما سیاوش، گویندۀ پیشین طلوع‌نیوز، بسم‌الله عادل، خبرنگار رادیو صدای غور، میرواحد شاه، خبرنگار تلویزیون خورشید، شفیق ذبیح،  طاهرخان، مرسل واحدی، سدیه سادات، شهناز رووفی، از خبرنگاران و کارمندانی رسانه‌یی استند که در یک سال اخیر در رویدادهای گونه‌گون جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید