Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازداشت یک گروه ۱۱ نفری در پیوند به بم‌گذاری‌ها و ترور یما سیاوش

پنج ماه پس از انفجار در موتر بانک مرکزی که در آن یما سیاوش، مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی و گردانندۀ پیشین طلوع‌نیوز جان باخت، معاونیت نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید که یک گروه یازده نفری طالبان را گرفتار کرده‌اند که به انفجارها و قتل‌های هدفمند به‌شمول قتل یما سیاوش اعتراف کرده‌اند.

احمد ضیا ورسجی، عضو دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «شماری از اعضای این شبکه معترف به قتل و ترورهای هدفمند در کابل اند؛ از جمله قتل یما سیاوش، خبرنگار مطرح کشور و مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی افغانستان. ما از خانواده یما سیاوش می‌خواهیم که غرض پیش‌برد دعوای حق‌العبدی به نهادهای امنیتی و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان مراجعه نمایند.»

اما داوود سیاوش، پدر یما سیاوش، می‌گوید تا هنگامی‌که تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک مرکزی و جزییات ردیاب موتر یما سیاوش را برایش نشان ندهند، این ادعاهاها برایش پذیرفتنی نیستند: «وزیر امور داخله، روز بیست و پنج قوس آمد، گفت: یک نفر گرفته شده در ریاست صفر چهل و یک. بار دوم، رییس امنیت ملی آمد خانه ما به روز هفت جدی و گفت: که یک نفر گرفته شده و اعتراف هم کرده، شما پنج ماه بعد، بعد از چند تناقض گویی، حاضر می‌شوید بگویید که یک گروه دیگری را گرفته‌اید. من نمی‌دانم که چند گروه چند بار یک نفر را می‌کشند؟»

نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق‌بشر از حکومت می‌خواهند که دربارۀ قاتل یما سیاوش و قتل‌های هدفمند دیگر باید به مردم جزییات بدهد.

صدیق‌الله توحیدی، رییس برنامه‌های کمیتۀ مصونیت خبرنگاران بیان داشت: «ما باید مطمین شویم که افراد بازداشت شده در این قضیه دخیل بودند و پروسه تعقیب عدلی و مجازات آن‌ها از طرف محاکم افغانستان انجام شود.»

مجیب خلوتگر، رییس اجراییه نی نیز افزود: «اسنادی که نشان بدهد که به‌صورت مستقیم در قتل یما سیاوش دست دارند، اگر چنین اسنادی نباشد باور ما این خواهد بود که حکومت مانند گذشته یک ادعای میان تهی می‌کند.»

به روز هفدهم ماه عقرب پارسال یما سیاوش، مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی، احمدالله انس، معاون اجرایی آمریت دفتر این بانک و امین‌الله رضایی، رانندۀ موتر در نتیجۀ یک انفجار بر موتر این بانک در کابل جان باختند.

بازداشت یک گروه ۱۱ نفری در پیوند به بم‌گذاری‌ها و ترور یما سیاوش

خانوادۀ یما سیاوش حکومت را به تناقض گویی‌ها دربارۀ قاتل یما سیاوش متهم می‌سازد و می‌گوید تا هنگامی که حکومت دربارۀ قاتل فرزند شان سندهای درستی به دست ندهد، چنین ادعاها برایشان پذیرفتنی نخواهد بود.

Thumbnail

پنج ماه پس از انفجار در موتر بانک مرکزی که در آن یما سیاوش، مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی و گردانندۀ پیشین طلوع‌نیوز جان باخت، معاونیت نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید که یک گروه یازده نفری طالبان را گرفتار کرده‌اند که به انفجارها و قتل‌های هدفمند به‌شمول قتل یما سیاوش اعتراف کرده‌اند.

احمد ضیا ورسجی، عضو دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «شماری از اعضای این شبکه معترف به قتل و ترورهای هدفمند در کابل اند؛ از جمله قتل یما سیاوش، خبرنگار مطرح کشور و مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی افغانستان. ما از خانواده یما سیاوش می‌خواهیم که غرض پیش‌برد دعوای حق‌العبدی به نهادهای امنیتی و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان مراجعه نمایند.»

اما داوود سیاوش، پدر یما سیاوش، می‌گوید تا هنگامی‌که تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک مرکزی و جزییات ردیاب موتر یما سیاوش را برایش نشان ندهند، این ادعاهاها برایش پذیرفتنی نیستند: «وزیر امور داخله، روز بیست و پنج قوس آمد، گفت: یک نفر گرفته شده در ریاست صفر چهل و یک. بار دوم، رییس امنیت ملی آمد خانه ما به روز هفت جدی و گفت: که یک نفر گرفته شده و اعتراف هم کرده، شما پنج ماه بعد، بعد از چند تناقض گویی، حاضر می‌شوید بگویید که یک گروه دیگری را گرفته‌اید. من نمی‌دانم که چند گروه چند بار یک نفر را می‌کشند؟»

نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق‌بشر از حکومت می‌خواهند که دربارۀ قاتل یما سیاوش و قتل‌های هدفمند دیگر باید به مردم جزییات بدهد.

صدیق‌الله توحیدی، رییس برنامه‌های کمیتۀ مصونیت خبرنگاران بیان داشت: «ما باید مطمین شویم که افراد بازداشت شده در این قضیه دخیل بودند و پروسه تعقیب عدلی و مجازات آن‌ها از طرف محاکم افغانستان انجام شود.»

مجیب خلوتگر، رییس اجراییه نی نیز افزود: «اسنادی که نشان بدهد که به‌صورت مستقیم در قتل یما سیاوش دست دارند، اگر چنین اسنادی نباشد باور ما این خواهد بود که حکومت مانند گذشته یک ادعای میان تهی می‌کند.»

به روز هفدهم ماه عقرب پارسال یما سیاوش، مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی، احمدالله انس، معاون اجرایی آمریت دفتر این بانک و امین‌الله رضایی، رانندۀ موتر در نتیجۀ یک انفجار بر موتر این بانک در کابل جان باختند.

هم‌رسانی کنید