تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعلامیۀ مشترک: خشونت‌ها در برابر خبرنگاران باید متوقف شوند

امروز (دوشنبه، ۱۳ ثور) هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، کشورها و سازمان‌های اروپایی در افغانستان در یک اعلامیۀ مشترک خواهان متوقف شدن خشونت‌ها علیۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این کشور شدند. 

در اعلامیه‌یی که از سوی امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کانادا، دنمارک، فنلد، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، ناروی، سویدن، اتحادیه اروپا و یوناما به‌گونۀ مشترک پخش شده‌است، بر حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها تأکید کرده‌است. 

در اعلامیه افزوده شده‌است: " به‌عنوان دوستان و شرکای بین‌المللی افغانستان، ما بر تعهد خود برای پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان تأکید می‌کنیم. ما همچنان از خبرنگاران افغان حمایت، برای حقوق آنها ایستاده‌گی و با اعمال محدودیت‌های بی‌جا و غیر موجه در کار آنها، مخالفت می‌کنیم." 

امروز سوم ماه می میلادی، برابر با روز جهانی آزادی مطبوعات در جهان است. 

این اعلامیه می‌افزاید که خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی در مبارزه با فساد و اجازه دادن به مردم برای مشارکت معنادار در دموکرسی لازم، پنداشته می‌شوند. 

از این روز در حالی در افغانستان گرامی داشت می‌شود که این کشور در رده خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران شناخته شده‌است و در سال‌های اخیر شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این کشور جان باختند، زخمی شده‌اند و یا هم به‌علت تهدیدها، وظایف شان را ترک کرده‌اند. 

در اعلامیه نیز آمده‌است: "از خبرنگاران باید محافظت شود و کسانی که مرتکب اعمال خشونت و قتل کارمندان رسانه می‌گردند، باید به میز عدالت کشانیده شوند." 

اعلامیۀ مشترک: خشونت‌ها در برابر خبرنگاران باید متوقف شوند

در اعلامیه‌یی مشترک کشورها و سازمان‌های اتحادیه اروپا در افغانستان آمده‌است: "ما بر تعهد خود برای پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان تأکید می‌کنیم." 

Thumbnail

امروز (دوشنبه، ۱۳ ثور) هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، کشورها و سازمان‌های اروپایی در افغانستان در یک اعلامیۀ مشترک خواهان متوقف شدن خشونت‌ها علیۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این کشور شدند. 

در اعلامیه‌یی که از سوی امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کانادا، دنمارک، فنلد، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، ناروی، سویدن، اتحادیه اروپا و یوناما به‌گونۀ مشترک پخش شده‌است، بر حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها تأکید کرده‌است. 

در اعلامیه افزوده شده‌است: " به‌عنوان دوستان و شرکای بین‌المللی افغانستان، ما بر تعهد خود برای پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان تأکید می‌کنیم. ما همچنان از خبرنگاران افغان حمایت، برای حقوق آنها ایستاده‌گی و با اعمال محدودیت‌های بی‌جا و غیر موجه در کار آنها، مخالفت می‌کنیم." 

امروز سوم ماه می میلادی، برابر با روز جهانی آزادی مطبوعات در جهان است. 

این اعلامیه می‌افزاید که خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی در مبارزه با فساد و اجازه دادن به مردم برای مشارکت معنادار در دموکرسی لازم، پنداشته می‌شوند. 

از این روز در حالی در افغانستان گرامی داشت می‌شود که این کشور در رده خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران شناخته شده‌است و در سال‌های اخیر شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این کشور جان باختند، زخمی شده‌اند و یا هم به‌علت تهدیدها، وظایف شان را ترک کرده‌اند. 

در اعلامیه نیز آمده‌است: "از خبرنگاران باید محافظت شود و کسانی که مرتکب اعمال خشونت و قتل کارمندان رسانه می‌گردند، باید به میز عدالت کشانیده شوند." 

هم‌رسانی کنید