Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکر سید معروف سادات در ننگرهار به خاک سپرده شد

پیکر سید معروف سادات، خبرنگار کشور، امروز در ولسوالۍ خوگیانی ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد.

سادات شام گذشته در جلال آباد هنگامی از سوی افراد تفنگ‌دار ناشناس مورد هدف قرار گرفت که با یک پسر خود بسوی مهمانی در حرکت بود.

در این رویداد سه افراد دیگر هم کشته شده اند و به شمول پسر سادات، دو تن دیگر زخم برداشته اند.

سادات یکی از خبرنگاران در حوزه شرق بود که در دو دهه پسین با رسانه‌های  گونه‌گون کار کرده است.

او چندین سال مدیر مسوول یک رادیو محلی بود، اما پس از آن با شماری از رسانه‌های ملی همچون خبرنگار آغاز به کار کرد.

او در این اواخر در بخش مطبوعات ریاست انکشاف دهات ننگرهار کار می‌کرد، و گاه‌گاهی در بحث‌های تلویزیونی نیز شرکت می‌کرد.

پیکر سادات امروز در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد.

سید ولی شاه، پدر سادات، گفت: «ما در این منطقه سال‌های زیادی زنده‌گی کرده‌ایم و فکر نمی‌کنم کسی از دست ما ناراض باشد.» 

اجمل، برادر سادات، گفت: «ما نه با کسی مشکل داشتیم، نه دشمنی داشتیم و نه هم به کسی ضرر رسانیده‌ایم. نمی‌فهمیم که کدام گروه این کار را کرده است.» 

خبرنگاران ولایت ننگرهار می‌گویند، که این رویداد بالای آنان اثر منفی گذاشته است و اگر جلو چنین رویدادها گرفته نشود، بسیاری از خبرنگاران مجبور به ترک کارهای شان خواهند شد.

جاوید رازمند، خبرنگار، گفت: «در حکومت گذشته نیز خبرنگاران به همین شکل هدف قرار می‌گرفتند و معلوم نمی‌شد که چه کسی آنان را هدف قرار دادند.»

این در حالیست که در اواخر حکومت گذشته، در ولایت ننگرهار هفت کارمند یک تلویزیون خصوصی نیز کشته شدند و شماری دیگری با تهدیدها روبرو استند.

پیکر سید معروف سادات در ننگرهار به خاک سپرده شد

سادات شامگاه روز گذشته هنگامی که به سوی یک مهمانی می‌رفت از سوی تفنگ‌داران ناشناس بر موتراش حمله شد که در نتیجه آن او جان باخت و  پسر او نیز زخم برداشته است.

تصویر بندانگشتی

پیکر سید معروف سادات، خبرنگار کشور، امروز در ولسوالۍ خوگیانی ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد.

سادات شام گذشته در جلال آباد هنگامی از سوی افراد تفنگ‌دار ناشناس مورد هدف قرار گرفت که با یک پسر خود بسوی مهمانی در حرکت بود.

در این رویداد سه افراد دیگر هم کشته شده اند و به شمول پسر سادات، دو تن دیگر زخم برداشته اند.

سادات یکی از خبرنگاران در حوزه شرق بود که در دو دهه پسین با رسانه‌های  گونه‌گون کار کرده است.

او چندین سال مدیر مسوول یک رادیو محلی بود، اما پس از آن با شماری از رسانه‌های ملی همچون خبرنگار آغاز به کار کرد.

او در این اواخر در بخش مطبوعات ریاست انکشاف دهات ننگرهار کار می‌کرد، و گاه‌گاهی در بحث‌های تلویزیونی نیز شرکت می‌کرد.

پیکر سادات امروز در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد.

سید ولی شاه، پدر سادات، گفت: «ما در این منطقه سال‌های زیادی زنده‌گی کرده‌ایم و فکر نمی‌کنم کسی از دست ما ناراض باشد.» 

اجمل، برادر سادات، گفت: «ما نه با کسی مشکل داشتیم، نه دشمنی داشتیم و نه هم به کسی ضرر رسانیده‌ایم. نمی‌فهمیم که کدام گروه این کار را کرده است.» 

خبرنگاران ولایت ننگرهار می‌گویند، که این رویداد بالای آنان اثر منفی گذاشته است و اگر جلو چنین رویدادها گرفته نشود، بسیاری از خبرنگاران مجبور به ترک کارهای شان خواهند شد.

جاوید رازمند، خبرنگار، گفت: «در حکومت گذشته نیز خبرنگاران به همین شکل هدف قرار می‌گرفتند و معلوم نمی‌شد که چه کسی آنان را هدف قرار دادند.»

این در حالیست که در اواخر حکومت گذشته، در ولایت ننگرهار هفت کارمند یک تلویزیون خصوصی نیز کشته شدند و شماری دیگری با تهدیدها روبرو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره