تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیکاری و مشکلات اقتصادی؛ یک بانوی خبرنگار دستفروشی می‌کند

فرزانه ایوبی، یکی از بانوان خبرنگار به علت بیکاری و مشکلات اقتصادی در کنار جاده‌های کابل دست فروشی می‌کند.

این بانوی خبرنگار از جامعه جهانی و نیز نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهد که به مشکلات خبرنگاران رسیده‌گی کنند.

ایوبی پس از تحولات پسین و مسدود شدن شماری از رسانه‌ها در کشور بی‌کار شده است.

او می‌گوید: «خبرنگاران ما چون با بسته شده رسانه‌ها بی‌کارشده اند، ما مجبور شدیم به دلیل این که ما را اجازه به کار نمی‌دهند، من آمدم از مجبوریت دست‌فروشی می‌کنم.»

خانم ایوبی که بیست هفت بهار زنده‌گی‌اش را سپری کرده می‌افزاید که مدت هفت سال در رسانه‌های گونه‌گون در کشور کار کرده است.

او می‌افزاید: «جامعه جهانی، نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها باید توجه جدی بکنند و ما را از این وضعیتی که داریم نجات بدهند.»

اما مسوولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در کشور با نگرانی از اوضاع خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای می‌گویند که تلاش می‌ورزند تا به چالش‌های این خبرنگاران رسیده‌گی کنند.

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، گفت: «با آمدن تحولات در افغانستان، جامعه رسانه‌ای واقعن صدمه دید. خبرنگار متاسفانه در این اوخر در کنار جاده‌ها دست به کارهای شاقه و دست فروشی زدند و این واقعن نگران کننده است.»

حجت الله مجددی، عضو فدراسیون خبرنگاران، گفت: «از نهادهای جهانی و کشورهای حامی آزادی بیان می‌خوایم که به این موضوع جدی توجه کنند.»

بیکاری و مشکلات اقتصادی؛ یک بانوی خبرنگار دستفروشی می‌کند

شماری از خبرنگاران پس از بسته شدن شماری از رسانه‌ها بیکار شده‌اند و در جاده‌های پایتخت کار می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

فرزانه ایوبی، یکی از بانوان خبرنگار به علت بیکاری و مشکلات اقتصادی در کنار جاده‌های کابل دست فروشی می‌کند.

این بانوی خبرنگار از جامعه جهانی و نیز نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهد که به مشکلات خبرنگاران رسیده‌گی کنند.

ایوبی پس از تحولات پسین و مسدود شدن شماری از رسانه‌ها در کشور بی‌کار شده است.

او می‌گوید: «خبرنگاران ما چون با بسته شده رسانه‌ها بی‌کارشده اند، ما مجبور شدیم به دلیل این که ما را اجازه به کار نمی‌دهند، من آمدم از مجبوریت دست‌فروشی می‌کنم.»

خانم ایوبی که بیست هفت بهار زنده‌گی‌اش را سپری کرده می‌افزاید که مدت هفت سال در رسانه‌های گونه‌گون در کشور کار کرده است.

او می‌افزاید: «جامعه جهانی، نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها باید توجه جدی بکنند و ما را از این وضعیتی که داریم نجات بدهند.»

اما مسوولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در کشور با نگرانی از اوضاع خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای می‌گویند که تلاش می‌ورزند تا به چالش‌های این خبرنگاران رسیده‌گی کنند.

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، گفت: «با آمدن تحولات در افغانستان، جامعه رسانه‌ای واقعن صدمه دید. خبرنگار متاسفانه در این اوخر در کنار جاده‌ها دست به کارهای شاقه و دست فروشی زدند و این واقعن نگران کننده است.»

حجت الله مجددی، عضو فدراسیون خبرنگاران، گفت: «از نهادهای جهانی و کشورهای حامی آزادی بیان می‌خوایم که به این موضوع جدی توجه کنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره