Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسته شدن ۱۸۶ رسانه در هفت ماه گذشته در افغانستان

خانه ملی خبرنگاران افغانستان می گوید که در هفت ماه پسین بیش از  ۱۸۰رسانه در کشور غیر فعال شده اند.

مسوولان خانه ملی خبرنگاران افغانستان می گویند که با تحولات پسین در کشور از میان ۴۷۶رسانه ۲۹۰رسانه فعال مانده اند و ۱۸۶رسانه غیرفعال شده اند.

سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان، گفت:«از اثر کمبود اقتصاد و ترک کردن نیروی مسلکی رسانه ها با این سرنوشت رو به رو شده اند.»

هدیه ضیایی، خبرنگار، می گوید:«متاسفانه پیام های ما را پاسخگو نیستند و اگر زنگ های ما را هم جواب می دهند اطلاعاتی را که ما نیاز داریم در خبر بگنجانیم بما نمی دهند.»

همزمان با این دیده بان حقوق بشر و رسانه ها، سازمان بین المللی حمایت از رسانه ها و کمیته مصوونیت خبرنگاران  در یک اعلامیه مشترک از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند که برای تامین امنیت جان خبرنگاران توجه جدی کنند.

در اعلامیه این نهاد ها آمده است:«بر بنیاد قوانین رسمی تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها از وظایف بنیادین حکومت به شمار میرود که امارت اسلامی قوانین رسانه های همگانی را عملی دانسته است و طبق همین قانون باید رسانه ها کار کنند اما امارت اسلامی در ولایت ها و  مرکز بر خبرنگاران و رسانه ها فشارها وارد نموده است که به همین علت بیشترین رسانه ها در کشور یا بسته شده اند و یا هم در حال بسته شدن استند.»

در همین حال فدارسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان می گوید که طرحی را به امارت اسلامی پیشنهاد کرده اند تا رسانه های که با چالش های اقتصادی رو به رو استند از پرداخت مالیه، تمدید جواز و پرداخت پول صرفیه برق معاف شوند.

حفیظ الله بارکزی، از مسوولان فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان، گفت:«ما پیشنهاد کرده ایم تا هنگامی که رسانه ها به پای خود ایستاده می شوند و با امکانات خود به پیش می بروند؛ یک سال میشه دو سال میشه شما باید این کمک را بکنید.»

پیش از این سازمان گزارشگران بی مرز در گزارشی گفته است که با تحولات پسین در افغانستان ۴۰درصد رسانه های این کشور غیرفعال شده اند و نیز ۶۰درصد خبرنگاران افغانستان بیکار شده اند.

بسته شدن ۱۸۶ رسانه در هفت ماه گذشته در افغانستان

پیش از این سازمان گزارشگران بی مرز در گزارشی گفته است که با تحولات پسین در افغانستان ۴۰درصد رسانه های این کشور غیرفعال شده اند و نیز ۶۰درصد خبرنگاران افغانستان بیکار شده اند.

Thumbnail

خانه ملی خبرنگاران افغانستان می گوید که در هفت ماه پسین بیش از  ۱۸۰رسانه در کشور غیر فعال شده اند.

مسوولان خانه ملی خبرنگاران افغانستان می گویند که با تحولات پسین در کشور از میان ۴۷۶رسانه ۲۹۰رسانه فعال مانده اند و ۱۸۶رسانه غیرفعال شده اند.

سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان، گفت:«از اثر کمبود اقتصاد و ترک کردن نیروی مسلکی رسانه ها با این سرنوشت رو به رو شده اند.»

هدیه ضیایی، خبرنگار، می گوید:«متاسفانه پیام های ما را پاسخگو نیستند و اگر زنگ های ما را هم جواب می دهند اطلاعاتی را که ما نیاز داریم در خبر بگنجانیم بما نمی دهند.»

همزمان با این دیده بان حقوق بشر و رسانه ها، سازمان بین المللی حمایت از رسانه ها و کمیته مصوونیت خبرنگاران  در یک اعلامیه مشترک از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند که برای تامین امنیت جان خبرنگاران توجه جدی کنند.

در اعلامیه این نهاد ها آمده است:«بر بنیاد قوانین رسمی تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها از وظایف بنیادین حکومت به شمار میرود که امارت اسلامی قوانین رسانه های همگانی را عملی دانسته است و طبق همین قانون باید رسانه ها کار کنند اما امارت اسلامی در ولایت ها و  مرکز بر خبرنگاران و رسانه ها فشارها وارد نموده است که به همین علت بیشترین رسانه ها در کشور یا بسته شده اند و یا هم در حال بسته شدن استند.»

در همین حال فدارسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان می گوید که طرحی را به امارت اسلامی پیشنهاد کرده اند تا رسانه های که با چالش های اقتصادی رو به رو استند از پرداخت مالیه، تمدید جواز و پرداخت پول صرفیه برق معاف شوند.

حفیظ الله بارکزی، از مسوولان فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان، گفت:«ما پیشنهاد کرده ایم تا هنگامی که رسانه ها به پای خود ایستاده می شوند و با امکانات خود به پیش می بروند؛ یک سال میشه دو سال میشه شما باید این کمک را بکنید.»

پیش از این سازمان گزارشگران بی مرز در گزارشی گفته است که با تحولات پسین در افغانستان ۴۰درصد رسانه های این کشور غیرفعال شده اند و نیز ۶۰درصد خبرنگاران افغانستان بیکار شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره