Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار عملی کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی فردا آغاز خواهد شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی فردا (چهارم ماه میزان) کار عملی‌اش را آغاز خواهد کرد.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که فردا در نشستی در باره شیوه کار کمیسیون و رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران گفت‌وگو خواهد شد.

آقای فراهی گفت: «نشست اول کمیسیون تعارفی بود در نشست دوم روی چالش و شیوه کار، کمیسیون عملن کارهای خود آغاز می‌کند.»

بیش از یک ماه از ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی می‌گذرد.

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در هنگام پوشش رویدادها در افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

فرخنده محبی، خبرنگار، می‌گوید: «اکنون خبرنگاران با چالش‌ها و تهدیدهای فراوانی روبه‌رو اند؛ اما مرجعی نیست که پاسخگو باشد.»

مصطفی شهریار، خبرنگار، می‌گوید: «چالش‌های خبرنگاران بیشتر شده محدودیت‌ها گسترده‌تر شده و برای خبرنگاران زن اجازه ورود به بعضی برنامه‌ها داده نمی‌شود.»

همزمان با این، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از این کمیسیون خواست‌هایی دارند.

فرهاد بهروز، معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «امیدوار استیم این کمیسیون زودتر کارش را آغاز کند و به پرونده‌های خبرنگارانی که در بازداشت قرار دارند، توجه کند.»

مسرور لطفی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه ها، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که در قسمت تنفیذ قانون رسانه‌های همگانی طی مکتوب رسمی به اداره‌های مرکزی و محلی ابلاغ کنند که در چارچوب این قانون با رسانه‌ها برخورد صورت بگیرد.»

بر بنیاد گفته‌های سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، نهادهای امنیتی و اعضای اتحادیه‌های خبرنگاران در میان اعضای کمیسون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی هستند.

تازه‌ترین آمار سازمان خبرنگاران بی مرز و انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهند که از پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ تا ماه فبروری ۲۰۲۲ میلادی، ۲۳۱ رسانه بسته شده است و بیش از ۶۴۰۰ خبرنگار کارهای خود را از دست داده اند.

کار عملی کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی فردا آغاز خواهد شد

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در هنگام پوشش رویدادها در افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی فردا (چهارم ماه میزان) کار عملی‌اش را آغاز خواهد کرد.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که فردا در نشستی در باره شیوه کار کمیسیون و رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران گفت‌وگو خواهد شد.

آقای فراهی گفت: «نشست اول کمیسیون تعارفی بود در نشست دوم روی چالش و شیوه کار، کمیسیون عملن کارهای خود آغاز می‌کند.»

بیش از یک ماه از ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی می‌گذرد.

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در هنگام پوشش رویدادها در افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

فرخنده محبی، خبرنگار، می‌گوید: «اکنون خبرنگاران با چالش‌ها و تهدیدهای فراوانی روبه‌رو اند؛ اما مرجعی نیست که پاسخگو باشد.»

مصطفی شهریار، خبرنگار، می‌گوید: «چالش‌های خبرنگاران بیشتر شده محدودیت‌ها گسترده‌تر شده و برای خبرنگاران زن اجازه ورود به بعضی برنامه‌ها داده نمی‌شود.»

همزمان با این، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از این کمیسیون خواست‌هایی دارند.

فرهاد بهروز، معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «امیدوار استیم این کمیسیون زودتر کارش را آغاز کند و به پرونده‌های خبرنگارانی که در بازداشت قرار دارند، توجه کند.»

مسرور لطفی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه ها، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که در قسمت تنفیذ قانون رسانه‌های همگانی طی مکتوب رسمی به اداره‌های مرکزی و محلی ابلاغ کنند که در چارچوب این قانون با رسانه‌ها برخورد صورت بگیرد.»

بر بنیاد گفته‌های سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، نهادهای امنیتی و اعضای اتحادیه‌های خبرنگاران در میان اعضای کمیسون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی هستند.

تازه‌ترین آمار سازمان خبرنگاران بی مرز و انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهند که از پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ تا ماه فبروری ۲۰۲۲ میلادی، ۲۳۱ رسانه بسته شده است و بیش از ۶۴۰۰ خبرنگار کارهای خود را از دست داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره