Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از افزایش چالش‌ها در برابر رسانه‌ها در بلخ

مسوولان شماری از رسانه‌ها در ولایت بلخ از افزایش چالش‌ها در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران، نگران استند.

آنان در دیدار با مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر مزارشریف، خواهان رفع چالش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران این ولایت، شده‌اند.

عبدالبصیر عابد، مسوول تلویزیون آرزو، گفت: «محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها بسیار زیاد است. جناب معین صاحب اگر یک یادداشت بگیرید و با بزرگان مطرح کنید بهتر می‌شود باید یک راهکار ساخته شود تا ما بر اساس آن به فعالیت خود ادامه دهیم.»

سیدمحمد یزدان‌پرست، مسوول یک رادیو در ولایت بلخ می‌گوید: «بسیاری از رسانه‌ها ورشکست شدند و بسیاری از خبرنگاران خانه‌نشین شدند باید برای آنان انگیزه و امید ایجاد کنیم.»

مسوولان رسانه‌ها، محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها را از چالش‌های عمده می‌دانند.

از سویی هم، نهادهای پشتیبان خبرنگاران در حوزه شمال خواهان برداشتن محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران استند.

عبداللطیف سهاک، مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران در بلخ، گفت: «مشکل کلان ما در بخش دسترسی به اطلاعات است باید گام‌هایی برداشته شود که اطلاعاتی که در گزارش‌های روزانه ما ضروری است برای دریافت آن با مشکل روبهرو نشویم.»

در همین‌ حال، مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهند که سهولت‌هایی را برای خبرنگاران فراهم خواهند کرد.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «پیشنهادهای شما را نوشته کردیم انشاءالله این پیشنهاد را به معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و خود وزیر صاحب می‌رسانم.»

این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شوند که آمارهای نهادهای دفاع از خبرنگاران بلخ نشان می‌دهند که فعالیت‌های ۴۹ رسانه چاپی و ۳۵ رسانه شنیداری و دیداری در دو سال پسین متوقف شده‌اند.

نگرانی از افزایش چالش‌ها در برابر رسانه‌ها در بلخ

در همین‌ حال، مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهند که سهولت‌هایی را برای خبرنگاران فراهم خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شماری از رسانه‌ها در ولایت بلخ از افزایش چالش‌ها در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران، نگران استند.

آنان در دیدار با مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر مزارشریف، خواهان رفع چالش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران این ولایت، شده‌اند.

عبدالبصیر عابد، مسوول تلویزیون آرزو، گفت: «محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها بسیار زیاد است. جناب معین صاحب اگر یک یادداشت بگیرید و با بزرگان مطرح کنید بهتر می‌شود باید یک راهکار ساخته شود تا ما بر اساس آن به فعالیت خود ادامه دهیم.»

سیدمحمد یزدان‌پرست، مسوول یک رادیو در ولایت بلخ می‌گوید: «بسیاری از رسانه‌ها ورشکست شدند و بسیاری از خبرنگاران خانه‌نشین شدند باید برای آنان انگیزه و امید ایجاد کنیم.»

مسوولان رسانه‌ها، محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها را از چالش‌های عمده می‌دانند.

از سویی هم، نهادهای پشتیبان خبرنگاران در حوزه شمال خواهان برداشتن محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران استند.

عبداللطیف سهاک، مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران در بلخ، گفت: «مشکل کلان ما در بخش دسترسی به اطلاعات است باید گام‌هایی برداشته شود که اطلاعاتی که در گزارش‌های روزانه ما ضروری است برای دریافت آن با مشکل روبهرو نشویم.»

در همین‌ حال، مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهند که سهولت‌هایی را برای خبرنگاران فراهم خواهند کرد.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «پیشنهادهای شما را نوشته کردیم انشاءالله این پیشنهاد را به معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و خود وزیر صاحب می‌رسانم.»

این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شوند که آمارهای نهادهای دفاع از خبرنگاران بلخ نشان می‌دهند که فعالیت‌های ۴۹ رسانه چاپی و ۳۵ رسانه شنیداری و دیداری در دو سال پسین متوقف شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره