Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: دادگاه درباره‌ ۱۰ رسانه‌ بیرون از کشور به زودی تصمیم می‌گیرد

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که دادگاه تصمیم‌اش را در باره برخی از رسانه‌ها که از بیرون کشور ضد نظام کار می‌کنند، به روز یک‌شنبه هفته پیش‌رو اعلام می‌کند.

عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های این وزارت، می‌گوید که این رسانه‌ها شامل رسانه‌های دیجیتالی و چاپی خواهند بود.

او می‌افزاید که این رسانه‌ها شامل تلویزیون‌ها و رادیوها نیست.

آقای حماد گفت: «این‌ها ده رسانه استند و رسانه‌های بسیار کوچکی هستند، تلویزیون و رادیو در آن‌ها نیستند که در مجموع رسانه دیجیتال و چاپی است.»

رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که این رسانه‌ها جوازهای شان را تمدید نکرده‌اند.

ازسوی دیگر، نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از دادگاه می‌خواهند که فیصله‌اش باید عادلانه باشد.

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «همه جامعه رسانه‌ای در داخل و بیرون از کشور درباره این تصمیم نگران هستند و این تصمیم نباید باعث خفه شدن آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان باشد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ، نخسیتن دادگاه رسانه‌های که از بیرون کشور فعالیت دارند قرار بود به روز پنجم جنوری سال ۲۰۲۳ برگزارشود؛ اما این دادگاه به علت حضور نداشتن مسوولان این رسانه‌ها به تعویق افتاد.

مسوولان: دادگاه درباره‌ ۱۰ رسانه‌ بیرون از کشور به زودی تصمیم می‌گیرد

رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که این رسانه‌ها جوازهای شان را تمدید نکرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که دادگاه تصمیم‌اش را در باره برخی از رسانه‌ها که از بیرون کشور ضد نظام کار می‌کنند، به روز یک‌شنبه هفته پیش‌رو اعلام می‌کند.

عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های این وزارت، می‌گوید که این رسانه‌ها شامل رسانه‌های دیجیتالی و چاپی خواهند بود.

او می‌افزاید که این رسانه‌ها شامل تلویزیون‌ها و رادیوها نیست.

آقای حماد گفت: «این‌ها ده رسانه استند و رسانه‌های بسیار کوچکی هستند، تلویزیون و رادیو در آن‌ها نیستند که در مجموع رسانه دیجیتال و چاپی است.»

رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که این رسانه‌ها جوازهای شان را تمدید نکرده‌اند.

ازسوی دیگر، نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از دادگاه می‌خواهند که فیصله‌اش باید عادلانه باشد.

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «همه جامعه رسانه‌ای در داخل و بیرون از کشور درباره این تصمیم نگران هستند و این تصمیم نباید باعث خفه شدن آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان باشد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ، نخسیتن دادگاه رسانه‌های که از بیرون کشور فعالیت دارند قرار بود به روز پنجم جنوری سال ۲۰۲۳ برگزارشود؛ اما این دادگاه به علت حضور نداشتن مسوولان این رسانه‌ها به تعویق افتاد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره