Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی رادیو؛ بیش از ۲۰۰ رادیو در کشور فعال است

همزمان با روز جهانی رادیو، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هم اکنون ۲۰۰ رادیو در کشور فعال استند.

به گفته مسوولان در این وزارت، ۴۴ رادیو در بیشتر ۱۸ ماه گذشته به علت مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فراهنگ، می‌گوید: «حالا در افغانستان بیش‌تر از ۲۰۰ رسانه صوتی فعال داریم و پس از آمدن امارت اسلامی ۴۴ رادیو فعالیت شان را متوقف ساختند.»

رادیو برای نخستین بار در افغانستان در سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی زیر نام رادیو کابل به فعالیت آغاز کرد و پسان به نام رادیو افغانستان تغییر کرد.

فقیر میوند، مشاور ارشد پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «دختر محمود طرزی بزرگ از جمله اولین دختران یا بانوانی بود که با چادری خود به رادیوی افغانستان میامد و برنامه را پیش می‌برد.»

اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان می‌گوید که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ۱۹۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی که بیش از یک‌هزار تن آنان بانوان استند، بی‌کار شده‌اند.

حجت الله مجددی، رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان، گفت: «۱۹۰۰ کارمند که ۱۰۷۵ خانم بودند کار خود را از دست داده‌اند.»

شماری از مسوولان رسانه‌های شنیداری از امارت اسلامی می‌خواهند تا خبرنگاران را در زمینه دسترسی به اطلاعات کمک کند.

منصور موحد، مسوول رادیو آرمان، گفت: «وقتی که می‌خواهیم همرای ادارات و حکومت در بعضی مسایل همکاری داشته باشیم و برای ما اطلاعات مشخص و معلوم داده شود که در اختیار مردم قرار بدهیم، شاید در این ناحیه با مشکلاتی برخورده باشیم.»

نعمت الله، باشنده کابل، می‌گوید: «رادیو خو بهترین شی است. از یک حادثه از یک زلزله از این سو و آن سوی کشور خبر می‌شویم.»

سیزدهم ماه فبروی برابر با روز جهانی رادیو است. رادیو به علت دسترسی آسان، طرفداران فراوانی در افغانستان دارد و بیش‌ترین شنوندگان رادیو روستانشینان استند.

روز جهانی رادیو؛ بیش از ۲۰۰ رادیو در کشور فعال است

رادیو برای نخستین بار در افغانستان در سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی زیر نام رادیو کابل به فعالیت آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی رادیو، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هم اکنون ۲۰۰ رادیو در کشور فعال استند.

به گفته مسوولان در این وزارت، ۴۴ رادیو در بیشتر ۱۸ ماه گذشته به علت مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فراهنگ، می‌گوید: «حالا در افغانستان بیش‌تر از ۲۰۰ رسانه صوتی فعال داریم و پس از آمدن امارت اسلامی ۴۴ رادیو فعالیت شان را متوقف ساختند.»

رادیو برای نخستین بار در افغانستان در سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی زیر نام رادیو کابل به فعالیت آغاز کرد و پسان به نام رادیو افغانستان تغییر کرد.

فقیر میوند، مشاور ارشد پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «دختر محمود طرزی بزرگ از جمله اولین دختران یا بانوانی بود که با چادری خود به رادیوی افغانستان میامد و برنامه را پیش می‌برد.»

اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان می‌گوید که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ۱۹۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی که بیش از یک‌هزار تن آنان بانوان استند، بی‌کار شده‌اند.

حجت الله مجددی، رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان، گفت: «۱۹۰۰ کارمند که ۱۰۷۵ خانم بودند کار خود را از دست داده‌اند.»

شماری از مسوولان رسانه‌های شنیداری از امارت اسلامی می‌خواهند تا خبرنگاران را در زمینه دسترسی به اطلاعات کمک کند.

منصور موحد، مسوول رادیو آرمان، گفت: «وقتی که می‌خواهیم همرای ادارات و حکومت در بعضی مسایل همکاری داشته باشیم و برای ما اطلاعات مشخص و معلوم داده شود که در اختیار مردم قرار بدهیم، شاید در این ناحیه با مشکلاتی برخورده باشیم.»

نعمت الله، باشنده کابل، می‌گوید: «رادیو خو بهترین شی است. از یک حادثه از یک زلزله از این سو و آن سوی کشور خبر می‌شویم.»

سیزدهم ماه فبروی برابر با روز جهانی رادیو است. رادیو به علت دسترسی آسان، طرفداران فراوانی در افغانستان دارد و بیش‌ترین شنوندگان رادیو روستانشینان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره