Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور بانوان در رسانه‌ها ۶۴ درصد کاهش یافته است

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که حضور بانوان در رسانه‌های کشور در مقایسه با دو سال پیش، ۶۴ درصد کاهش یافته است.

به گفته‌ی احمدشاه فنا، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، اکنون در ۲۲ ولایت کشور هیچ بانوی خبرنگار فعالیت ندارد و فعالیت بانوان خبرنگار در ۱۲ ولایت دیگر نیز اندک است.

احمدشاه فنا در این باره گفت: «در ۲۲ ولایت به اساس آمار و ارقامی که به دست آمده هیچ خبرنگار خانم اصلاً فعالیت ندارد و ۱۷ رسانه که مخصوص خانم‌ها بود در گذشته، فعلاً هفت رسانه باقی است و فعالیت دارد.»

او می‌افزاید که از میان هفده رسانه مربوط به زنان، اکنون تنها هفت رسانه فعالیت دارند.

در همین حال، شماری از بانوان خبرنگار در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه را برای فعالیت بانوان بیش‌تر فراهم بسازد.

عبیده نیکوفر از خبرنگارانی است که در ولایت بادغیس فعالیت می‌کند. بانو نیکوفر از آن‌چه که حضور کمرنگ بانوان خبرنگار در رسانه‌های کشور عنوان می‌کند، نگران است.

او از حکومت سرپرست می‌خواهد: «باید ازادی بیان در افغانستان مراعات شود. از خانم‌ها حمایت شود و برای آنان زمینه کار فراهم شود.»

مرجان وفا، خبرنگار- هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر وضعیت همین گونه باشد، تا چند سال آینده دیگر خانم خبرنگار نداریم که در جامعه فعالیت خبرنگاری بکند.»

آینور ذکی، خبرنگار در بدخشان، می‌گوید: «مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. ما همه روزه میاییم به شکل رایگان اینجا کار می‌کنیم. کدام معاش یا امتیازی برای ما از هیچ طریقی داده نمی‌شود.»

در همین حال، مسوولان محلی برخی از ولایت‌ها، حضور کمرنگ بانوان در رسانه‌های همگانی را تایید می‌کنند.

آغا ولی قریشی، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، گفت: «خبرنگاران بانو در اداره گذشته نیز در رسانه‌های ارزگان کم بودند حتی هیچ نبودند. اکنون نیز با نبود خبرنگاران زن روبه‌رو استیم.»

این در حالی‌ست که بر بانیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، ۵۳ درصد خبرنگاران در نزدیک به دو سال پسین به علت‌های گونا‌گون کارشان را از دست داده و یا هم از فعالیت‌های رسانه‌ای دست برداشته‌اند. 

حضور بانوان در رسانه‌ها ۶۴ درصد کاهش یافته است

در همین حال، شماری از بانوان خبرنگار در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه را برای فعالیت بانوان بیش‌تر فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که حضور بانوان در رسانه‌های کشور در مقایسه با دو سال پیش، ۶۴ درصد کاهش یافته است.

به گفته‌ی احمدشاه فنا، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، اکنون در ۲۲ ولایت کشور هیچ بانوی خبرنگار فعالیت ندارد و فعالیت بانوان خبرنگار در ۱۲ ولایت دیگر نیز اندک است.

احمدشاه فنا در این باره گفت: «در ۲۲ ولایت به اساس آمار و ارقامی که به دست آمده هیچ خبرنگار خانم اصلاً فعالیت ندارد و ۱۷ رسانه که مخصوص خانم‌ها بود در گذشته، فعلاً هفت رسانه باقی است و فعالیت دارد.»

او می‌افزاید که از میان هفده رسانه مربوط به زنان، اکنون تنها هفت رسانه فعالیت دارند.

در همین حال، شماری از بانوان خبرنگار در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه را برای فعالیت بانوان بیش‌تر فراهم بسازد.

عبیده نیکوفر از خبرنگارانی است که در ولایت بادغیس فعالیت می‌کند. بانو نیکوفر از آن‌چه که حضور کمرنگ بانوان خبرنگار در رسانه‌های کشور عنوان می‌کند، نگران است.

او از حکومت سرپرست می‌خواهد: «باید ازادی بیان در افغانستان مراعات شود. از خانم‌ها حمایت شود و برای آنان زمینه کار فراهم شود.»

مرجان وفا، خبرنگار- هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر وضعیت همین گونه باشد، تا چند سال آینده دیگر خانم خبرنگار نداریم که در جامعه فعالیت خبرنگاری بکند.»

آینور ذکی، خبرنگار در بدخشان، می‌گوید: «مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. ما همه روزه میاییم به شکل رایگان اینجا کار می‌کنیم. کدام معاش یا امتیازی برای ما از هیچ طریقی داده نمی‌شود.»

در همین حال، مسوولان محلی برخی از ولایت‌ها، حضور کمرنگ بانوان در رسانه‌های همگانی را تایید می‌کنند.

آغا ولی قریشی، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، گفت: «خبرنگاران بانو در اداره گذشته نیز در رسانه‌های ارزگان کم بودند حتی هیچ نبودند. اکنون نیز با نبود خبرنگاران زن روبه‌رو استیم.»

این در حالی‌ست که بر بانیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، ۵۳ درصد خبرنگاران در نزدیک به دو سال پسین به علت‌های گونا‌گون کارشان را از دست داده و یا هم از فعالیت‌های رسانه‌ای دست برداشته‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره