Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنجال‌ها بر سر بودجه؛ حقوق آموزگاران افزایش می‌یابد

در نشست امروز شنبه کمیسیون مالی و بودجه مجلس با نماینده‌گان حکومت تصمیم بر آن شد تا حقوق آموزگاران از نیمۀ سال روان میلادی افزایش یابد.

قرار است تا نیمۀ سال روان مالی بیش از سه میلیارد افغانی از دیگر بخش‌های بودجه عادی گرفته و به کُد حقوق آموزگاران و کارمندان افزوده شود.

هشت روز است که اعضای کمیسیون مالی مجلس و نماینده‌گان حکومت پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را زیر بررسی دارند.

نشست امروز اما با انعطاف‌پذیری‌های دوطرف به‌همراه بود.

در این نشست هم‌چنین تصمیم گرفته شد تا اداره عملیاتی تنها پروژه‌هایی را که پیش از این آغاز کرده، تکمیل کند، اما پروژه‌های جدید را گرفته نمی‌تواند.

به‌همین ترتیب، بربنیاد تصمیم امروز، قرار است بیش از یک میلیارد افغانی که برای قرضه‌های شرکت برشنا در نظر گرفته شده بود نیز به کُد حقوق آموزگاران و کارمندان انتقال یابد.

در تصمیم دیگر، پروژه‌های نماینده‌گان مردم که از بودجه حذف شده بودند دوباره در بودجه گنجانیده می‌شوند.

سید علی کاظمی، معاون وزیر دولت در امور پارلمانی گفت: «وزارت محترم مالیه از خود انعطاف نشان داد و هم وکلای معزز افغانستان از خود انعطاف‌پذیری از خود نشان دادند.»

عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید که در کُد ۲۵پیش‌نویس سوم بودجه بیش از ۶۵میلیون افغانی برای خرید موترهای زرهی به معاونین رییس‌جمهور در نظر گرفته شده‌است و با درنظرداشت کسر ۳۷میلیارد افغانی در بودجه ملی نباید این خریداری‌ها صورت گیرد: «در واحد بودجوی اداره امور بیش از ۶۰میلیون افغانی برای موترهای زرهی درنظر گرفته شده بود که پنج عراده به معاون اول – صالح صاحب – و یک عراده به معاون دوم.»

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه نیز گفت: «مصارف بودجه عادی که ۲۲، ۲۳، و ۲۴ است درباره اش صحبت کردیم؛ انشالله در روزهای آینده دربارۀ موضوعات بسیار ویژه هم صحبت می‌کنیم.»

با این همه سرپرست وزارت مالیه امیدوار است که تا سه روز آینده تمام موارد اختلاف برانگیز در پیش‌نویس سوم بودجه حل شود.

جنجال‌ها بر سر بودجه؛ حقوق آموزگاران افزایش می‌یابد

تصویر بندانگشتی

در نشست امروز شنبه کمیسیون مالی و بودجه مجلس با نماینده‌گان حکومت تصمیم بر آن شد تا حقوق آموزگاران از نیمۀ سال روان میلادی افزایش یابد.

قرار است تا نیمۀ سال روان مالی بیش از سه میلیارد افغانی از دیگر بخش‌های بودجه عادی گرفته و به کُد حقوق آموزگاران و کارمندان افزوده شود.

هشت روز است که اعضای کمیسیون مالی مجلس و نماینده‌گان حکومت پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را زیر بررسی دارند.

نشست امروز اما با انعطاف‌پذیری‌های دوطرف به‌همراه بود.

در این نشست هم‌چنین تصمیم گرفته شد تا اداره عملیاتی تنها پروژه‌هایی را که پیش از این آغاز کرده، تکمیل کند، اما پروژه‌های جدید را گرفته نمی‌تواند.

به‌همین ترتیب، بربنیاد تصمیم امروز، قرار است بیش از یک میلیارد افغانی که برای قرضه‌های شرکت برشنا در نظر گرفته شده بود نیز به کُد حقوق آموزگاران و کارمندان انتقال یابد.

در تصمیم دیگر، پروژه‌های نماینده‌گان مردم که از بودجه حذف شده بودند دوباره در بودجه گنجانیده می‌شوند.

سید علی کاظمی، معاون وزیر دولت در امور پارلمانی گفت: «وزارت محترم مالیه از خود انعطاف نشان داد و هم وکلای معزز افغانستان از خود انعطاف‌پذیری از خود نشان دادند.»

عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید که در کُد ۲۵پیش‌نویس سوم بودجه بیش از ۶۵میلیون افغانی برای خرید موترهای زرهی به معاونین رییس‌جمهور در نظر گرفته شده‌است و با درنظرداشت کسر ۳۷میلیارد افغانی در بودجه ملی نباید این خریداری‌ها صورت گیرد: «در واحد بودجوی اداره امور بیش از ۶۰میلیون افغانی برای موترهای زرهی درنظر گرفته شده بود که پنج عراده به معاون اول – صالح صاحب – و یک عراده به معاون دوم.»

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه نیز گفت: «مصارف بودجه عادی که ۲۲، ۲۳، و ۲۴ است درباره اش صحبت کردیم؛ انشالله در روزهای آینده دربارۀ موضوعات بسیار ویژه هم صحبت می‌کنیم.»

با این همه سرپرست وزارت مالیه امیدوار است که تا سه روز آینده تمام موارد اختلاف برانگیز در پیش‌نویس سوم بودجه حل شود.

هم‌رسانی کنید