Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون مالی مجلس: بسیاری از موارد اختلافی بر سر بودجه حل شده‌اند

پس از پانزده روز بحث میان اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت روی پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس اکنون می‌گوید که بسیاری از موارد اختلافی میان دوطرف حل شده‌اند.

میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، در پایان نشست امروز شنبه این کمیسیون گفت که از میان موارد اختلافی باقی‌مانده، یکی تخصیص پول هنگفت به شورای عالی مصالحۀ ملی است.

به‌گفتۀ آقای صافی، اداره‌هایی‌که از مجلس نماینده‌گان رأی نگرفته‌اند نمی‌توانند در بودجه هزینه‌های هنگفت داشته باشند.

او افزود: «این‌که ما وزارت صلح داریم. ۲۱ نفر در دوحه (اعضای هیئت مذاکره کننده صلح) نماینده‌گان صلح را داریم؛ چه نیازی به شورای عالی مصالحه داریم؟»

سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز می‌گوید که در موجودیت وزارت دولت در امور صلح، تخصیص هشت صد میلیون افغانی برای شورای مصالحه ملی با تشکیل بیش از نُه صد تن، از مواردی اختلافی باقی مانده‌است: «در سندی که در کمیسیون مالی و بودجه مجلس آمده جمعأ ۹۷۴ نفر تشکیل خواسته‌اند.»

اما شورای عالی مصالحۀ ملی در این باره حاضر به گفت‌وگو نشد.

مجلس نماینده‌گان پس از رد پیش‌نویس دوم بودجه، نزده مورد را برجسته ساخت که حالا به‌نظر می‌رسد بسیاری از این موارد حل شده‌اند.

عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه اظهار داشت: «اصول همین است که به فرمان رییس‌جمهور یک اداره ایجاد می‌شود و سپس از سوی پارلمان طی مراحل می‌شود.»

این در حالی است که بیش از دوماه از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ می‌گذرد، اما تاکنون بودجۀ این سال از سوی مجلس تأیید نشده‌است و روشن هم نیست که چه زمانی مجلس این بودجه را تأیید می‌کند.

کمیسیون مالی مجلس: بسیاری از موارد اختلافی بر سر بودجه حل شده‌اند

به‌گفتۀ آقای صافی، اداره‌هایی‌که از مجلس نماینده‌گان رأی نگرفته‌اند نمی‌توانند در بودجه هزینه‌های هنگفت داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

پس از پانزده روز بحث میان اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت روی پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس اکنون می‌گوید که بسیاری از موارد اختلافی میان دوطرف حل شده‌اند.

میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، در پایان نشست امروز شنبه این کمیسیون گفت که از میان موارد اختلافی باقی‌مانده، یکی تخصیص پول هنگفت به شورای عالی مصالحۀ ملی است.

به‌گفتۀ آقای صافی، اداره‌هایی‌که از مجلس نماینده‌گان رأی نگرفته‌اند نمی‌توانند در بودجه هزینه‌های هنگفت داشته باشند.

او افزود: «این‌که ما وزارت صلح داریم. ۲۱ نفر در دوحه (اعضای هیئت مذاکره کننده صلح) نماینده‌گان صلح را داریم؛ چه نیازی به شورای عالی مصالحه داریم؟»

سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز می‌گوید که در موجودیت وزارت دولت در امور صلح، تخصیص هشت صد میلیون افغانی برای شورای مصالحه ملی با تشکیل بیش از نُه صد تن، از مواردی اختلافی باقی مانده‌است: «در سندی که در کمیسیون مالی و بودجه مجلس آمده جمعأ ۹۷۴ نفر تشکیل خواسته‌اند.»

اما شورای عالی مصالحۀ ملی در این باره حاضر به گفت‌وگو نشد.

مجلس نماینده‌گان پس از رد پیش‌نویس دوم بودجه، نزده مورد را برجسته ساخت که حالا به‌نظر می‌رسد بسیاری از این موارد حل شده‌اند.

عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه اظهار داشت: «اصول همین است که به فرمان رییس‌جمهور یک اداره ایجاد می‌شود و سپس از سوی پارلمان طی مراحل می‌شود.»

این در حالی است که بیش از دوماه از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ می‌گذرد، اما تاکنون بودجۀ این سال از سوی مجلس تأیید نشده‌است و روشن هم نیست که چه زمانی مجلس این بودجه را تأیید می‌کند.

هم‌رسانی کنید