تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست ولایت هرات: ۹۹درصد بودجۀ توسعه‌یی این ولایت مصرف شده است

مقام‌های محلی در ولایت هرات، می‌گویند که بیش از ۹۹درصد بودجۀ توسعه‌یی این ولایت به مصرف رسیده است.

محی الدین نوری، سرپرست ولایت هرات در این باره بیان داشت: «بیشترین بودجۀ امسال که به ولایت هرات داده شده بود، هزینه شده با کمک وزارت خانه‌ها در این ولایت.»

اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، می‌گویند که تمام بودجۀ توسعه این ولایت هزینه نشده‌اند و به همین علت شماری از پروژه‎های توسعه‌یی در این ولایت نیمه‌کاره مانده‌اند.

آنان، می‌گویند که حکومت در این بخش ارقام دقیق را بدست نمی‌دهد و مصرف بودجۀ توسعه‌یی این ولایت پرسش برانگیز است.

نجیب الله محبی، منشی شورای ولایتی هرات گفت: «شما ببینید، بیشترین پروژه‌های توسعه‌یی ما در هرات نیمه کاره هستند و تأثیرات مصرف لازم بودجه توسعه‌یی امسال هم به چشم نمی‌خورند.»

فعالان جامعه مدنی در هرات نیز تأکید می‌کنند که بودجۀ توسعه‌یی این ولایت به خوبی مصرف نشده است و به همین علت تغییرات مثبتی در شهر و روستاها به میان نیامده‌اند.

سید اشرف سادات، یکی از این فعالان جامعه مدنی در هرات گفت: «اطلاعات حکومت محلی دربارۀ مصرف بودجه درست نیست مشکلات بسیار زیاد است و مصرف بودجه در سال مالی که گذشت بسیار زیاد بود.»

مسؤولان محلی در هرات، در حالی از مصرف بیش از ۹۹درصدی بودجۀ توسعه‌یی این ولایت خبر می‌دهند که سال گذشته، درصد بلندی از بودجۀ این ولایت مصرف نشد.

همچنان دو سال پیش نیز بیش از ۸۰ درصد بودجۀ توسعه‌یی هرات مصرف نشده به کابل برگشت خورد.

سرپرست ولایت هرات: ۹۹درصد بودجۀ توسعه‌یی این ولایت مصرف شده است

با آن‌که مقام‌های محلی ولایت هرات از مصرف تمام بودجۀ توسعه‌یی این ولایت در سال گذشتۀ مالی خبر می‌دهند، اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، می‌گویند که تمام بودجۀ توسعه این ولایت هزینه نشده‌اند و به همین علت شماری از پروژه‎های توسعه‌یی در این ولایت نیمه‌کاره مانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در ولایت هرات، می‌گویند که بیش از ۹۹درصد بودجۀ توسعه‌یی این ولایت به مصرف رسیده است.

محی الدین نوری، سرپرست ولایت هرات در این باره بیان داشت: «بیشترین بودجۀ امسال که به ولایت هرات داده شده بود، هزینه شده با کمک وزارت خانه‌ها در این ولایت.»

اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، می‌گویند که تمام بودجۀ توسعه این ولایت هزینه نشده‌اند و به همین علت شماری از پروژه‎های توسعه‌یی در این ولایت نیمه‌کاره مانده‌اند.

آنان، می‌گویند که حکومت در این بخش ارقام دقیق را بدست نمی‌دهد و مصرف بودجۀ توسعه‌یی این ولایت پرسش برانگیز است.

نجیب الله محبی، منشی شورای ولایتی هرات گفت: «شما ببینید، بیشترین پروژه‌های توسعه‌یی ما در هرات نیمه کاره هستند و تأثیرات مصرف لازم بودجه توسعه‌یی امسال هم به چشم نمی‌خورند.»

فعالان جامعه مدنی در هرات نیز تأکید می‌کنند که بودجۀ توسعه‌یی این ولایت به خوبی مصرف نشده است و به همین علت تغییرات مثبتی در شهر و روستاها به میان نیامده‌اند.

سید اشرف سادات، یکی از این فعالان جامعه مدنی در هرات گفت: «اطلاعات حکومت محلی دربارۀ مصرف بودجه درست نیست مشکلات بسیار زیاد است و مصرف بودجه در سال مالی که گذشت بسیار زیاد بود.»

مسؤولان محلی در هرات، در حالی از مصرف بیش از ۹۹درصدی بودجۀ توسعه‌یی این ولایت خبر می‌دهند که سال گذشته، درصد بلندی از بودجۀ این ولایت مصرف نشد.

همچنان دو سال پیش نیز بیش از ۸۰ درصد بودجۀ توسعه‌یی هرات مصرف نشده به کابل برگشت خورد.

هم‌رسانی کنید