تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابینه مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را تأیید کرد

وزارت مالیه امروزسه شنبه (۲۱عقرب) می‌گوید که مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۹ از سوی کابینه تایید شده است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید قرار است این سند در هفته روان به پارلمان ارسال شود.

چگونکی در آمدها و مصارف حکومت در سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی از بحث‌های عمده در نشست روز سه شنبه کابینه بوده است.

پس از گفتگو ها این سند از سوی کابینه تایید شده است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت:"به زودترین فرصت درجریان همین هفته به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد."

از سوی دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این کمیسیون تلاش خواهد کرد که مسوده بودجه سال مالی آینده را پس از بررسی‌ها بزودترین فرصت برای تصویب در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان پیشکش کند.

با این همه مرحله زمانگیر روند طی مراحل مسوده بودجه برجا مانده است.

روشن نیست که بررسی‌های پارلمان در پیوند با مسوده بودجه چقدر به درازا خواهند کشید و در نهایت این مسوده تصویب خواهد شد یانه.

بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:" انکشاف متوازن در نظر گرفته شده است یا نشده است؟ اولیت پروژه‌های که در نظر گفته شده است، آنها پروژه‌های ملی است یا خیر؟ باید رویش بحث شود. اما تاحال جزئیات سند خود پروژه برای ما مشخص نیست."

در همین حال یکی از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که مشکلاتی که در بودجه سال‌های پیش بوده ؛ باید در بودجه سال ۱۳۹۹تکرار نشوند.

قیاس سعیدی، استاد دانشگاه گفت:" شفافیت باید در نظر گرفته شده باشد، و نه باید یک وکیل یا زورگو بالای وزارت فشار وارد کرده باشد که به ولایت من بودجه بیشتر داده شود."

در همین حال کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که برسی‌هایش را در پیوند با قطعیه سال مالی ۱۳۹۷نهایی ساخته است و قرار است در هفته آینده به نشست عمومی ارسال شود.

کابینه مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را تأیید کرد

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که مسوده بودجه سال مالی آینده را پس از بررسی‌ها برای تصویب در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان پیشکش کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه امروزسه شنبه (۲۱عقرب) می‌گوید که مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۹ از سوی کابینه تایید شده است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید قرار است این سند در هفته روان به پارلمان ارسال شود.

چگونکی در آمدها و مصارف حکومت در سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی از بحث‌های عمده در نشست روز سه شنبه کابینه بوده است.

پس از گفتگو ها این سند از سوی کابینه تایید شده است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت:"به زودترین فرصت درجریان همین هفته به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد."

از سوی دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این کمیسیون تلاش خواهد کرد که مسوده بودجه سال مالی آینده را پس از بررسی‌ها بزودترین فرصت برای تصویب در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان پیشکش کند.

با این همه مرحله زمانگیر روند طی مراحل مسوده بودجه برجا مانده است.

روشن نیست که بررسی‌های پارلمان در پیوند با مسوده بودجه چقدر به درازا خواهند کشید و در نهایت این مسوده تصویب خواهد شد یانه.

بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت:" انکشاف متوازن در نظر گرفته شده است یا نشده است؟ اولیت پروژه‌های که در نظر گفته شده است، آنها پروژه‌های ملی است یا خیر؟ باید رویش بحث شود. اما تاحال جزئیات سند خود پروژه برای ما مشخص نیست."

در همین حال یکی از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که مشکلاتی که در بودجه سال‌های پیش بوده ؛ باید در بودجه سال ۱۳۹۹تکرار نشوند.

قیاس سعیدی، استاد دانشگاه گفت:" شفافیت باید در نظر گرفته شده باشد، و نه باید یک وکیل یا زورگو بالای وزارت فشار وارد کرده باشد که به ولایت من بودجه بیشتر داده شود."

در همین حال کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که برسی‌هایش را در پیوند با قطعیه سال مالی ۱۳۹۷نهایی ساخته است و قرار است در هفته آینده به نشست عمومی ارسال شود.

هم‌رسانی کنید