Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

همایون: شکل‌گیری ائتلاف جدید ریشه در ضعف رییس جمهور دارد

ائتلاف مقام‏ های حکومتی در ترکیه، باز هم گفت ‏وگوهای داغی را در نشست امروز ( دوشنبه ۱۲ سرطان) مجلس نماینده‎‏گان به همراه بود.

معاون نخست مجلس نماینده‏گان موضع گیری‏های مقام‏های حکومتی را در برابر حکومت و شکل گیری ائتلاف نجات افغانستان را برخاسته از ضعف رهبری رییس جمهور می داند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‏گان در این باره بیان داشت: «ضعف مدیریت از رییس جمهور است که نتوانسته با معاون خود یا همرا با والی خود یا هم با معاون دوم ریاست اجراییه به تفاهم برسد.»

این درحالی است که ریاست جمهوری نمی خواهد درباره این گفته ها چیزی بگوید، اما  شماری از اعضای دیگر مجلس نماینده‎گان اعضای ائتلاف نجات افغانستان را انتقاد می کنند که اعضای این ائتلاف خود شان از بلند پایگان حکومت استند.

لیلما حکمی عضو مجلس نماینده گان گفت: «اگر اینان می‏خواهند که این ائتلاف را بسازند و بر حکومت انتقاد دارند، ابتدا این مقام‎ها لطف بکنند از وظایف شان استعفا بدهند.»

این درحالی است که دو روز پیش رییس مجلس سنا و حزب اسلامی نیز از شکل گیری این ائتلاف انتقاد کرده و گفته بودند که مقام های رده بلند حکومت که در این ائتلاف سهیم اند، بدنیال منفعت های شخصی اند.

در همین حال، شماری از اعضای دیگر مجلس نماینده‎گان نیز با این گفته‎ها موافق اند.

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده گان می‎گوید: «هر یک از آنان وزارت‏ها در اختیار دارند، ولایت‎ها را در اختیار دارند، مشمول این نظام استند، در تمامی سفارت های دنیا افراد نزدیک به آنان گماشته شده اند، سرانجام ما نمی دانیم که آیا اینان چه می خواهند آیا می خواهند که کشور را به سوی بحران ببرند.»

حمیده احمدزی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «اینان تنها منافع شخصی خودشان به خطر افتاده که امروز تمامی عمل کرد آنان در تضاد با ملت است.»

ائتلاف نجات افغانستان از سوی رهبران جمعیت اسلامی،جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان هفته گذشته در ترکیه ایجاد شد.

همایون: شکل‌گیری ائتلاف جدید ریشه در ضعف رییس جمهور دارد

معاون نخست مجلس نماینده‎گان می‎گوید که نا خشنودی معاون نخست رییس جمهور، معاون دوم رییس اجراییه، والی بلخ و سرپرست وزارت امور خارجه کشور، نشان دهندۀ وجود مشکل در داخل حکومت است.

Thumbnail

ائتلاف مقام‏ های حکومتی در ترکیه، باز هم گفت ‏وگوهای داغی را در نشست امروز ( دوشنبه ۱۲ سرطان) مجلس نماینده‎‏گان به همراه بود.

معاون نخست مجلس نماینده‏گان موضع گیری‏های مقام‏های حکومتی را در برابر حکومت و شکل گیری ائتلاف نجات افغانستان را برخاسته از ضعف رهبری رییس جمهور می داند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‏گان در این باره بیان داشت: «ضعف مدیریت از رییس جمهور است که نتوانسته با معاون خود یا همرا با والی خود یا هم با معاون دوم ریاست اجراییه به تفاهم برسد.»

این درحالی است که ریاست جمهوری نمی خواهد درباره این گفته ها چیزی بگوید، اما  شماری از اعضای دیگر مجلس نماینده‎گان اعضای ائتلاف نجات افغانستان را انتقاد می کنند که اعضای این ائتلاف خود شان از بلند پایگان حکومت استند.

لیلما حکمی عضو مجلس نماینده گان گفت: «اگر اینان می‏خواهند که این ائتلاف را بسازند و بر حکومت انتقاد دارند، ابتدا این مقام‎ها لطف بکنند از وظایف شان استعفا بدهند.»

این درحالی است که دو روز پیش رییس مجلس سنا و حزب اسلامی نیز از شکل گیری این ائتلاف انتقاد کرده و گفته بودند که مقام های رده بلند حکومت که در این ائتلاف سهیم اند، بدنیال منفعت های شخصی اند.

در همین حال، شماری از اعضای دیگر مجلس نماینده‎گان نیز با این گفته‎ها موافق اند.

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده گان می‎گوید: «هر یک از آنان وزارت‏ها در اختیار دارند، ولایت‎ها را در اختیار دارند، مشمول این نظام استند، در تمامی سفارت های دنیا افراد نزدیک به آنان گماشته شده اند، سرانجام ما نمی دانیم که آیا اینان چه می خواهند آیا می خواهند که کشور را به سوی بحران ببرند.»

حمیده احمدزی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «اینان تنها منافع شخصی خودشان به خطر افتاده که امروز تمامی عمل کرد آنان در تضاد با ملت است.»

ائتلاف نجات افغانستان از سوی رهبران جمعیت اسلامی،جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان هفته گذشته در ترکیه ایجاد شد.

هم‌رسانی کنید