تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش تند رییس مجلس سنا به ائتلاف جدید: این حرکت شرم‌آور است

رییس مجلس سنا، ایجاد «ائتلاف نجات افغانستان» را که به تازه‎گی از سوی رهبران احزاب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان، شکل گرفته است، شرم آور می‏داند.

این ائتلاف، چند روز پیش میان عطا محمد نور، والی بلخ و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در انقره پایتخت ترکیه بوجود آمد.

فضل الهادی مسلم‎یار، رییس مجلس سنا و شماری دیگر از اعضای مجلس سنا، اکنون می‎گویند که ایجاد این ائتلاف سیاسی از سوی مقام‏های برحال حکومتی از نگاه قانون و اخلاق، نادرست است.

 آقای مسلم‏یار در این باره می‏گوید: «خواست من از دوستانم این است که، یک مشورۀ قانونی برای شان دارم یک اخلاقی؛ اخلاقی این است که شرم است این رقم که در نظام هم باشید و نصف نظام هم از شما باشد و ما به شما محتاج باشیم و شما بیاید چیغ بزنید و ائتلاف جور کنید، بر خلاف نظام. نمی دانم در حکومت، یک حکومت دیگر.»

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا نیز می افزاید: «این‎ها یک تعداد گروه‎های استند که مستقیم از کشورهای همسایه پول می‎گیرند با اون‎ها هم‎کاری می‎کنند و حتا پروژه‎ های شان را در افغانستان تطبیق می کنند.»

در حالی‎که «ائتلاف برای نجات افغانستان» در توافقنامه یی، هدف این ائتلاف را کمک به آوردن اصلاحات در حکومت گفته است و هرگونه تلاش را برای  فروپاشی حکومت رد کرده است، اما شماری از اعضای مجلس سنا از این حرکت نگران استند.

محمد حسن هوتک، یک عضو مجلس سنا در این باره گفت: «در شرایط فعلی که وضعیت امنیتی بسیار نازک است، بحرانی است؛ قطعأ این ائتلاف به نفع کشور نمی باشد.»

در این میان، شماری دیگری از اعضای مجلس سنا با ایجاد این ائتلاف موافق اند و تأکید می ورزند که کنار آمدن این جریان‏های سیاسی، به زیان کشور نیست.

جمعه الدین کیانوال، عضو مجلس سنا می‎گوید: «به نظر من این ائتلاف هیچ به زیان دولت نمی باشد؛ فامیل است، سه فامیل می باشد.»

صفی الله هاشمی، عضو دیگری مجلس سنا نیز بیان داشت: «یک نظام که به نا سلامتی می رود و از داخل نظام سر و صداهایی بلند می‎شود باید همان کسانی که مقصر استند که چگونه این نظام منجمد می کردند آنها را باید مورد مطالعه قرار دهیم و متوجه وظایف شان بسازیم.»

منطق ایجاد «ائتلاف نجات افغانستان» ناخوشنودی از رییس جمهوری و رییس اجراییه است.

این ائتلاف قرار است در آیندۀ نزدیک در نشست بزرگی در کشور، موضع گیری هایش را در برابر حکومت روشن سازد.

واکنش تند رییس مجلس سنا به ائتلاف جدید: این حرکت شرم‌آور است

هم‎زمان با مخالفت رییس و شماری از اعضای مجلس سنا با ایجاد ائتلاف جدید، شماری دیگر از سناتوران شکل گیری این گونه ائتلاف‎ها را برای نظام خطر آفرین نمی‎دانند.

Thumbnail

رییس مجلس سنا، ایجاد «ائتلاف نجات افغانستان» را که به تازه‎گی از سوی رهبران احزاب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان، شکل گرفته است، شرم آور می‏داند.

این ائتلاف، چند روز پیش میان عطا محمد نور، والی بلخ و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در انقره پایتخت ترکیه بوجود آمد.

فضل الهادی مسلم‎یار، رییس مجلس سنا و شماری دیگر از اعضای مجلس سنا، اکنون می‎گویند که ایجاد این ائتلاف سیاسی از سوی مقام‏های برحال حکومتی از نگاه قانون و اخلاق، نادرست است.

 آقای مسلم‏یار در این باره می‏گوید: «خواست من از دوستانم این است که، یک مشورۀ قانونی برای شان دارم یک اخلاقی؛ اخلاقی این است که شرم است این رقم که در نظام هم باشید و نصف نظام هم از شما باشد و ما به شما محتاج باشیم و شما بیاید چیغ بزنید و ائتلاف جور کنید، بر خلاف نظام. نمی دانم در حکومت، یک حکومت دیگر.»

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا نیز می افزاید: «این‎ها یک تعداد گروه‎های استند که مستقیم از کشورهای همسایه پول می‎گیرند با اون‎ها هم‎کاری می‎کنند و حتا پروژه‎ های شان را در افغانستان تطبیق می کنند.»

در حالی‎که «ائتلاف برای نجات افغانستان» در توافقنامه یی، هدف این ائتلاف را کمک به آوردن اصلاحات در حکومت گفته است و هرگونه تلاش را برای  فروپاشی حکومت رد کرده است، اما شماری از اعضای مجلس سنا از این حرکت نگران استند.

محمد حسن هوتک، یک عضو مجلس سنا در این باره گفت: «در شرایط فعلی که وضعیت امنیتی بسیار نازک است، بحرانی است؛ قطعأ این ائتلاف به نفع کشور نمی باشد.»

در این میان، شماری دیگری از اعضای مجلس سنا با ایجاد این ائتلاف موافق اند و تأکید می ورزند که کنار آمدن این جریان‏های سیاسی، به زیان کشور نیست.

جمعه الدین کیانوال، عضو مجلس سنا می‎گوید: «به نظر من این ائتلاف هیچ به زیان دولت نمی باشد؛ فامیل است، سه فامیل می باشد.»

صفی الله هاشمی، عضو دیگری مجلس سنا نیز بیان داشت: «یک نظام که به نا سلامتی می رود و از داخل نظام سر و صداهایی بلند می‎شود باید همان کسانی که مقصر استند که چگونه این نظام منجمد می کردند آنها را باید مورد مطالعه قرار دهیم و متوجه وظایف شان بسازیم.»

منطق ایجاد «ائتلاف نجات افغانستان» ناخوشنودی از رییس جمهوری و رییس اجراییه است.

این ائتلاف قرار است در آیندۀ نزدیک در نشست بزرگی در کشور، موضع گیری هایش را در برابر حکومت روشن سازد.

هم‌رسانی کنید