Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت چندین رسانه‌ به علت چالش‌های اقتصادی در تخار

برخی از کارمندان رسانه‌یی در تخار از بسته شدن رسانه‌ها به علت چالش‌های اقتصادی در کشور نگرانی می‌کنند و می‌گویند که هزاران تن تاکنون بی کار شده اند.

مسوولان شماری از رسانه‌های محلی در تخار می‌گویند که چالش‌های اقتصادی فعالیت‌های شان را دشوار ساخته و به همین علت نه رسانه در این ولایت از فعالیت بازمانده اند.

آنان از دوام وضعیت کنونی و بسته شدن چهار رسانه دیگر در ولایت شان نیز هشدار می‌دهند. 

عبدالسمیع خاوری، مسوول یک رسانه محلی در تخار، گفت: «رسانه‌های تخار با مشکلات مالی روبه‌رو شده اند، کارمندان شان را از دست داده و فعالیت‌های شان متوقف شدند.»

صدرالدین قونری، مدیر مسوول یکی دیگر از رسانه‌های محلی در تخار، گفت: «هفت کارمند داشتیم، اما از اینکه بودجه نداشتیم، تعداد زیاد شان را جواب دادیم.»

همزمان با این، مسوولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که آنان از بهر پشتیبانی و مصوونیت کارمندان رسانه‌یی به جامعه جهانی و حکومت سرپرست پیشنهادهایی داشته اند که تا اکنون پذیرفته نشده است. 

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «در یک سال پسین از ۵۴۴ رسانه ۲۱۸ رسانه بسته شد، از جمله ۱۲ هزار کارمند رسانه‌یی، ۷ هزار تن کارش را از دست داد.»

خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی هم اکنون با چه چالش‌های روبه‌رو استند؟

پروین اقبالی، خبرنگار، گفت: «بیشتر خبرنگارانی که بیکار شده اند، حتا نمی‌توانند مواد اولیه غذایی را برای خانواده شان فراهم کنند.»

بربنیاد اطلاعات انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، بیش از ۲۸۰۰ زن و دختر پیش از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در رسانه‌های افغانستان کار می‌کردند، اما در یک سال پسین بیش از ۲۱۰۰ تن آنان کارهای شان را به علت‌های گونه‌گون از دست داده اند.

توقف فعالیت چندین رسانه‌ به علت چالش‌های اقتصادی در تخار

همزمان با این، مسوولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که آنان از بهر پشتیبانی و مصوونیت کارمندان رسانه‌یی به جامعه جهانی و حکومت سرپرست پیشنهادهایی داشته اند که تا اکنون پذیرفته نشده است. 

تصویر بندانگشتی

برخی از کارمندان رسانه‌یی در تخار از بسته شدن رسانه‌ها به علت چالش‌های اقتصادی در کشور نگرانی می‌کنند و می‌گویند که هزاران تن تاکنون بی کار شده اند.

مسوولان شماری از رسانه‌های محلی در تخار می‌گویند که چالش‌های اقتصادی فعالیت‌های شان را دشوار ساخته و به همین علت نه رسانه در این ولایت از فعالیت بازمانده اند.

آنان از دوام وضعیت کنونی و بسته شدن چهار رسانه دیگر در ولایت شان نیز هشدار می‌دهند. 

عبدالسمیع خاوری، مسوول یک رسانه محلی در تخار، گفت: «رسانه‌های تخار با مشکلات مالی روبه‌رو شده اند، کارمندان شان را از دست داده و فعالیت‌های شان متوقف شدند.»

صدرالدین قونری، مدیر مسوول یکی دیگر از رسانه‌های محلی در تخار، گفت: «هفت کارمند داشتیم، اما از اینکه بودجه نداشتیم، تعداد زیاد شان را جواب دادیم.»

همزمان با این، مسوولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که آنان از بهر پشتیبانی و مصوونیت کارمندان رسانه‌یی به جامعه جهانی و حکومت سرپرست پیشنهادهایی داشته اند که تا اکنون پذیرفته نشده است. 

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «در یک سال پسین از ۵۴۴ رسانه ۲۱۸ رسانه بسته شد، از جمله ۱۲ هزار کارمند رسانه‌یی، ۷ هزار تن کارش را از دست داد.»

خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی هم اکنون با چه چالش‌های روبه‌رو استند؟

پروین اقبالی، خبرنگار، گفت: «بیشتر خبرنگارانی که بیکار شده اند، حتا نمی‌توانند مواد اولیه غذایی را برای خانواده شان فراهم کنند.»

بربنیاد اطلاعات انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، بیش از ۲۸۰۰ زن و دختر پیش از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در رسانه‌های افغانستان کار می‌کردند، اما در یک سال پسین بیش از ۲۱۰۰ تن آنان کارهای شان را به علت‌های گونه‌گون از دست داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره