Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترک کشور به علت بیکاری؛ صدها جوان روزانه مهاجرت غیرقانونی می‌کنند

مسوولان برخی از شرکت‌های مسافربری می‌گویند که روزانه تا هزار و پنج‌صد تن به ویژه جوانان را که قصد مهاجرت دارند، به نیمروز انتقال می‌دهند.

این جوانان می‌گویند که به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور می‌شوند.

نوید احمد که از یک سال به این سو دنبال کار است، سرانجام تصمیم گرفته است تا راه سفر در پیش گیرد. او می‌خواهد به شکل غیرقانونی به این سفر برود.

مقصد نوید احمد ایران است. او به طلوع‌نیوز گفت: «کار هست اما برای ما تا کسی از انها را نشناسی واسطه نداشته باشی کسی برای تو کار نمی‌دهد.» 

محمد نعیم، مسوول یکی از شرکت‌های مسافربری، گفت: «تا پنجاه و پنج مسافر در هر موتر می‌روند، بعضی شان فامیلی است و بعضی شان مجردها استند.» 

برخی از مسافران می‌گویند که چندین بار از سوی ایران رد مرز شده اند.

نقیب الله، برگشت داده شده، گفت: «می‌خواهم قاچاق بروم برای کار می‌روم اقتصاد ما ضعیف است.»

صادق، یکی دیگر از کسانی که قاچاقی می‌رود، گفت: «می‌فهمیم که وضعیت راه خوب هم نیست مشکلات‌ها بسیار زیاد است اذیت و آزار زیاد مردم می‌شود اما چاره نیست دیگر، مجبور استیم بخیزیم و بریم.»

از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان می‌گوید که نزدیک به یک میلیون افغان از کشور‌های ایران و پاکستان به گونه اجباری و دواطلبانه به افغانستان برگشتانده شده اند.

پیتر کیسلر، مسوول ارتباطات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، گفت: «بیش از پنج میلیون افغان در کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هستند، همچنان به اثر جنگ‌های داخلی ۳.۵ میلیون نفر نیز آوارگان داخلی هستند.»

شمار کسانیکه که روزانه از راه‌های قاچاقی به ایران سفر می‌کنند روشن نیست، اما در میان آنان، شمار زیادی از کادرها و افراد با تجربه وجود دارند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیکار شده اند.

ترک کشور به علت بیکاری؛ صدها جوان روزانه مهاجرت غیرقانونی می‌کنند

تصویر بندانگشتی

مسوولان برخی از شرکت‌های مسافربری می‌گویند که روزانه تا هزار و پنج‌صد تن به ویژه جوانان را که قصد مهاجرت دارند، به نیمروز انتقال می‌دهند.

این جوانان می‌گویند که به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور می‌شوند.

نوید احمد که از یک سال به این سو دنبال کار است، سرانجام تصمیم گرفته است تا راه سفر در پیش گیرد. او می‌خواهد به شکل غیرقانونی به این سفر برود.

مقصد نوید احمد ایران است. او به طلوع‌نیوز گفت: «کار هست اما برای ما تا کسی از انها را نشناسی واسطه نداشته باشی کسی برای تو کار نمی‌دهد.» 

محمد نعیم، مسوول یکی از شرکت‌های مسافربری، گفت: «تا پنجاه و پنج مسافر در هر موتر می‌روند، بعضی شان فامیلی است و بعضی شان مجردها استند.» 

برخی از مسافران می‌گویند که چندین بار از سوی ایران رد مرز شده اند.

نقیب الله، برگشت داده شده، گفت: «می‌خواهم قاچاق بروم برای کار می‌روم اقتصاد ما ضعیف است.»

صادق، یکی دیگر از کسانی که قاچاقی می‌رود، گفت: «می‌فهمیم که وضعیت راه خوب هم نیست مشکلات‌ها بسیار زیاد است اذیت و آزار زیاد مردم می‌شود اما چاره نیست دیگر، مجبور استیم بخیزیم و بریم.»

از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان می‌گوید که نزدیک به یک میلیون افغان از کشور‌های ایران و پاکستان به گونه اجباری و دواطلبانه به افغانستان برگشتانده شده اند.

پیتر کیسلر، مسوول ارتباطات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، گفت: «بیش از پنج میلیون افغان در کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هستند، همچنان به اثر جنگ‌های داخلی ۳.۵ میلیون نفر نیز آوارگان داخلی هستند.»

شمار کسانیکه که روزانه از راه‌های قاچاقی به ایران سفر می‌کنند روشن نیست، اما در میان آنان، شمار زیادی از کادرها و افراد با تجربه وجود دارند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیکار شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره