Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست دانش‌آموزان در فاریاب برای بازسازی مکاتب شان

شماری از دانش آموزان در ولایت فاریاب می‌گویند که در جنگ‌های سال‌های پسین، مکتب‌های شان به ویرانه مبدل شده اند.

آنان از نهادهای مسوول می‌خواهند تا این مکتب‌ها را بازسازی کنند. 

نیک محمد، دانش آموز، گفت: «کلکین ها شیشه ندارد دروازه ندارد باید به این‌ها توجه شود و باید بازسازی شود.»

احمد شاکر، دانش آموز دیگر در ولایت فاریاب، گفت: «کمبود استاد زیاد داریم کمبود تکنالوژی که همین‌جا در دسترس ما باشد نیست.»

این دانش آموزان می‌گویند که نبود کتاب‌های آموزشی و کمبود آموزگاران فنی از مشکلات دیگر شان به شمار می‌روند.

حجت‌الله، دانش آموز، گفت: «درس الحمدالله خوب است ولی کمبودی زیاد داریم کتاب نداریم قلم و کتابچه دیگه چیزها زیاد کمبود داریم.»

از سوی دیگر شماری از آموزگاران در فاریاب برخی از  این مشکلات را می‌پذیرند. 

یونس عرب، آمر لیسه مرکزی ولسوالی المار، گفت: «استادان مسلکی و رشته‌یی که در رشته کیمیا باشد در رشته ریاضی باشد در رشته جیولوژی باشد در این مضمون‌ها کمبودی داریم.»

مقام‌های محلی فاریاب این مشکل را می‌پذیرند و می‌گویند که آنان برنامه ساخت و ساز مکتب‌ها را در دست دارند.

خواست دانش‌آموزان در فاریاب برای بازسازی مکاتب شان

این دانش آموزان می‌گویند که نبود کتاب‌های آموزشی و کمبود آموزگاران فنی از مشکلات دیگر شان به شمار می‌روند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش آموزان در ولایت فاریاب می‌گویند که در جنگ‌های سال‌های پسین، مکتب‌های شان به ویرانه مبدل شده اند.

آنان از نهادهای مسوول می‌خواهند تا این مکتب‌ها را بازسازی کنند. 

نیک محمد، دانش آموز، گفت: «کلکین ها شیشه ندارد دروازه ندارد باید به این‌ها توجه شود و باید بازسازی شود.»

احمد شاکر، دانش آموز دیگر در ولایت فاریاب، گفت: «کمبود استاد زیاد داریم کمبود تکنالوژی که همین‌جا در دسترس ما باشد نیست.»

این دانش آموزان می‌گویند که نبود کتاب‌های آموزشی و کمبود آموزگاران فنی از مشکلات دیگر شان به شمار می‌روند.

حجت‌الله، دانش آموز، گفت: «درس الحمدالله خوب است ولی کمبودی زیاد داریم کتاب نداریم قلم و کتابچه دیگه چیزها زیاد کمبود داریم.»

از سوی دیگر شماری از آموزگاران در فاریاب برخی از  این مشکلات را می‌پذیرند. 

یونس عرب، آمر لیسه مرکزی ولسوالی المار، گفت: «استادان مسلکی و رشته‌یی که در رشته کیمیا باشد در رشته ریاضی باشد در رشته جیولوژی باشد در این مضمون‌ها کمبودی داریم.»

مقام‌های محلی فاریاب این مشکل را می‌پذیرند و می‌گویند که آنان برنامه ساخت و ساز مکتب‌ها را در دست دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره