Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تخریب ۲۵ مکتب و ۱۲ مدرسه در سرازیر شدن سیلاب‌ها در لوگر

مسوولان ریاست معارف ولایت لوگر می‌گویند که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های پسین در این ولایت ساختمان‌های ۲۵ مکتب و ۱۲ مدرسه دینی در مرکز و ولسوالی‌های چرخ، خروار، محمدآغه، خوشی، ازره و برکی برک این ولایت‌ قسما و یا به گونه کامل تخریب گردیده است.

مولوی جنت گل عزیز، ریس معارف لوگر گفت: «۲۵ مکتب از اثر جاری شدن سیلاب‌ها متضرر و بعضی را تخریب کرده اند و قابل استفاده نمی‌باشد.»

به گفته‌ی آنان، با تخریب این ساختمان‌ها دست‌کم ۱۲ هزار دانش‌آموز از رفتن به آموزش دور مانده اند.

مسوولان معارف لوگر از نهادهای مددرسان داخلی و خارجی می‌خواهند تا از بهر بازسازی این مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی، ریاست معارف این ولایت را یاری رسانند.

رییس معارف لوگر گفت: «ما با رهبری وزارت ارتباط گرفتیم در این مورد و آنها تعهد سپردند که انشاالله در این مورد کارهای لازم صورت خواهد گرفت.»

در همین حال، شماری از آموزگاران و باشنده‌گان لوگر از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا این ساختمان‌ها را دوباره بسازند.

نورآغا، آمر لیسه حصارک، گفت: «در این مکتب هشت صنف است دوره ابتداییه و همچنان کتاب‌های درسی بچه‌ها از بین رفته است.»

روح الله، آموزگار، می‌گوید: «پروگرام درسی عقب ماند تقریبا دو هفته می‌شود که معلمین تمام شان حاضر می‌شوند ولی شاگردها نیستند.» 

جمیل احمد، باشنده لوگر، گفته است: «نه تنها که سیستم درسی را متضرر ساخته سیستم‌های دیگر را نیز تخریب کرده است.»  

این درحالی‌ست که سیلاب‌های پسین در ولسوالی خوشی لوگر افزون بر تلفات جانی، زیان‌های هنگفت مالی را نیز به باشنده‌گان این ولسوالی به بار آورده است.

تخریب ۲۵ مکتب و ۱۲ مدرسه در سرازیر شدن سیلاب‌ها در لوگر

در همین حال، شماری از آموزگاران و باشنده‌گان لوگر از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا این ساختمان‌ها را دوباره بسازند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست معارف ولایت لوگر می‌گویند که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های پسین در این ولایت ساختمان‌های ۲۵ مکتب و ۱۲ مدرسه دینی در مرکز و ولسوالی‌های چرخ، خروار، محمدآغه، خوشی، ازره و برکی برک این ولایت‌ قسما و یا به گونه کامل تخریب گردیده است.

مولوی جنت گل عزیز، ریس معارف لوگر گفت: «۲۵ مکتب از اثر جاری شدن سیلاب‌ها متضرر و بعضی را تخریب کرده اند و قابل استفاده نمی‌باشد.»

به گفته‌ی آنان، با تخریب این ساختمان‌ها دست‌کم ۱۲ هزار دانش‌آموز از رفتن به آموزش دور مانده اند.

مسوولان معارف لوگر از نهادهای مددرسان داخلی و خارجی می‌خواهند تا از بهر بازسازی این مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی، ریاست معارف این ولایت را یاری رسانند.

رییس معارف لوگر گفت: «ما با رهبری وزارت ارتباط گرفتیم در این مورد و آنها تعهد سپردند که انشاالله در این مورد کارهای لازم صورت خواهد گرفت.»

در همین حال، شماری از آموزگاران و باشنده‌گان لوگر از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا این ساختمان‌ها را دوباره بسازند.

نورآغا، آمر لیسه حصارک، گفت: «در این مکتب هشت صنف است دوره ابتداییه و همچنان کتاب‌های درسی بچه‌ها از بین رفته است.»

روح الله، آموزگار، می‌گوید: «پروگرام درسی عقب ماند تقریبا دو هفته می‌شود که معلمین تمام شان حاضر می‌شوند ولی شاگردها نیستند.» 

جمیل احمد، باشنده لوگر، گفته است: «نه تنها که سیستم درسی را متضرر ساخته سیستم‌های دیگر را نیز تخریب کرده است.»  

این درحالی‌ست که سیلاب‌های پسین در ولسوالی خوشی لوگر افزون بر تلفات جانی، زیان‌های هنگفت مالی را نیز به باشنده‌گان این ولسوالی به بار آورده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره