Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی: ۸۰۰ هزار تن در بغلان زیر خط فقر قرار دارند

مسوولان محلی در بغلان با نگرانی از گسترش دامنه فقر در این ولایت، می‌گویند که بر اساس اطلاعات نهادهای سازمان ملل، بیش از ٨۰۰ هزار نفر در بغلان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

آنان، خشک سالی، زیان‌های برخاسته از سیلاب‌ها و بی‌کاری را از علت‌های افزایش فقر و ناداری در این ولایت می‌دانند.

عبدالمتین آخندزاده، ریس اقتصاد ولایت بغلان، در این باره گفت: «امسال سیلاب‌ها و خشک‌سالی مردم را در بغلان متضرر ساخته است این کمک‌ها به مردم بغلان کافی نیست به اساس سروی اوچا، هشت صد هزار نفر در این ولایت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» 

از سوی هم شماری از خانواده‌های بی‌سرپرست در شهر پلخمری خواستار کمک استند.

خیر بیگم که با یک دختر و یک خواهرش در بغلان زندگی می‌کند، می‌گوید بیشتر شب‌ها کودکان شان گرسنه می‌خوابند و کسی به دشواری‌های زندگی شان توجه نمی‌کند.

خیر بیگم به گزارشگر طلوع‌نیوز، گفت: «به ما کمک کنند ما غریب هستیم، صغیردار هستیم، غریب هستیم مردم شهید هستیم، به ما گندم بدهند، آرد بدهند، لباس بدهند و زغال بدهند.»

شاه گل که یک خانواده را سرپرستی می‌کند، می‌گوید: «به خدا سوگند، نمی‌دانم آینده کودکانم چه می‌شود؟ از گرسنگی می‌میرند؟ امروز و فردا که زمستان شود برف پشت دروازه بیاید کودکانم چطور می‌شوند؟ همین رقم وضعیت زندگی مان خراب است و خود تان می‌بینید.»

با این حال، مسوولان محلی خواستار افزایش کمک‌های نهاد‌های بین‌الملی به هدف جلوگیری از گسترش فقر و تنگدستی در این ولایت استند.

ملاعلم مجیدی، سخنگوی مقام ولایت بغلان، گفت: «خواهشم از نهادهای مددرسان ملی و بین‌المللی و بازرگانان این است که به ولایت بغلان که یکی از ولایت‌های آسیب دیده است، کمک‌های بیشتری انجام دهند.»

بر بنیاد آمار که نهاد‌های مددرسان از بغلان ارایه کرده‌اند، بیش از هشت‌صد هزار تن زیر خط فقر قرار دارند و از این میان بیش از دوصد هزار تن آنان، مواد خوراکی و پول نقد دریافت کرده‌اند.

مسوولان محلی: ۸۰۰ هزار تن در بغلان زیر خط فقر قرار دارند

بیش از هشت‌صد هزار تن زیر خط فقر قرار دارند و از این میان بیش از دوصد هزار تن آنان، مواد خوراکی و پول نقد دریافت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در بغلان با نگرانی از گسترش دامنه فقر در این ولایت، می‌گویند که بر اساس اطلاعات نهادهای سازمان ملل، بیش از ٨۰۰ هزار نفر در بغلان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

آنان، خشک سالی، زیان‌های برخاسته از سیلاب‌ها و بی‌کاری را از علت‌های افزایش فقر و ناداری در این ولایت می‌دانند.

عبدالمتین آخندزاده، ریس اقتصاد ولایت بغلان، در این باره گفت: «امسال سیلاب‌ها و خشک‌سالی مردم را در بغلان متضرر ساخته است این کمک‌ها به مردم بغلان کافی نیست به اساس سروی اوچا، هشت صد هزار نفر در این ولایت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» 

از سوی هم شماری از خانواده‌های بی‌سرپرست در شهر پلخمری خواستار کمک استند.

خیر بیگم که با یک دختر و یک خواهرش در بغلان زندگی می‌کند، می‌گوید بیشتر شب‌ها کودکان شان گرسنه می‌خوابند و کسی به دشواری‌های زندگی شان توجه نمی‌کند.

خیر بیگم به گزارشگر طلوع‌نیوز، گفت: «به ما کمک کنند ما غریب هستیم، صغیردار هستیم، غریب هستیم مردم شهید هستیم، به ما گندم بدهند، آرد بدهند، لباس بدهند و زغال بدهند.»

شاه گل که یک خانواده را سرپرستی می‌کند، می‌گوید: «به خدا سوگند، نمی‌دانم آینده کودکانم چه می‌شود؟ از گرسنگی می‌میرند؟ امروز و فردا که زمستان شود برف پشت دروازه بیاید کودکانم چطور می‌شوند؟ همین رقم وضعیت زندگی مان خراب است و خود تان می‌بینید.»

با این حال، مسوولان محلی خواستار افزایش کمک‌های نهاد‌های بین‌الملی به هدف جلوگیری از گسترش فقر و تنگدستی در این ولایت استند.

ملاعلم مجیدی، سخنگوی مقام ولایت بغلان، گفت: «خواهشم از نهادهای مددرسان ملی و بین‌المللی و بازرگانان این است که به ولایت بغلان که یکی از ولایت‌های آسیب دیده است، کمک‌های بیشتری انجام دهند.»

بر بنیاد آمار که نهاد‌های مددرسان از بغلان ارایه کرده‌اند، بیش از هشت‌صد هزار تن زیر خط فقر قرار دارند و از این میان بیش از دوصد هزار تن آنان، مواد خوراکی و پول نقد دریافت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره