Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشکلات بیجا شدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت لوگر

شماری از بیجاشد‌گان سیلاب‌های پسین در ولسوالی خوشی ولایت لوگر از مقام‌های محلی می خواهند که برای آنان پیش از فرارسیدن فصل سرما سرپناه آماده کنند.

آنان می‌گویند که به علت نبود سرپناه کودکان شان به بیماری‌های گونا گون مبتلا شده‌اند.

رویا، بیجاشده، گفت: «خواست ما از دولت این است که برای ما یک سرپناه تهیه کند بخاطری که زمستان نزدیک است و طفلک‌های ما نمی‌توانند در هوای سرد وقت خود را تیر کند حالا نیز طفل‌های ما سینه بغل استند.»

محمدنذیر،آسیب دیده گفت: « ما هم از دولت این خواهش را می‌کنیم الحمدلله دولت ما سرمایه دار است زمین دارد باید برای ما زمین توزیع کند و ما از موسسه‌های بین المللی می‌خواهیم که برای‌ما بازسازی خانه‌ها را شروع کند.»

از سویی‌هم، مسوولان محلی لوگر می‌گویند که برای رسیده‌گی به این بیجا شدگان، به ریاست الوزرا پیشنهاد  داده‌اند.

قاری سعدالله بدر، آمر مبارزه با حوادث طبیعی لوگر، گفت: «زمستان فرا می‌رسد و هوا سرد شده است در این مورد آنها باید به یک‌جای امن انتقال داده شوند و خانه برای آنها جور شود.»

بیجا شدگان در ولسوالی خوشی می‌گویند که روز‌ها از شعاع آفتاب و شب‌ها از سردی رنج می‌برند.

مشکلات بیجا شدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت لوگر

بیجا شدگان در ولسوالی خوشی می‌گویند که روز‌ها از شعاع آفتاب و شب‌ها از سردی به رنج می‌برند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بیجاشد‌گان سیلاب‌های پسین در ولسوالی خوشی ولایت لوگر از مقام‌های محلی می خواهند که برای آنان پیش از فرارسیدن فصل سرما سرپناه آماده کنند.

آنان می‌گویند که به علت نبود سرپناه کودکان شان به بیماری‌های گونا گون مبتلا شده‌اند.

رویا، بیجاشده، گفت: «خواست ما از دولت این است که برای ما یک سرپناه تهیه کند بخاطری که زمستان نزدیک است و طفلک‌های ما نمی‌توانند در هوای سرد وقت خود را تیر کند حالا نیز طفل‌های ما سینه بغل استند.»

محمدنذیر،آسیب دیده گفت: « ما هم از دولت این خواهش را می‌کنیم الحمدلله دولت ما سرمایه دار است زمین دارد باید برای ما زمین توزیع کند و ما از موسسه‌های بین المللی می‌خواهیم که برای‌ما بازسازی خانه‌ها را شروع کند.»

از سویی‌هم، مسوولان محلی لوگر می‌گویند که برای رسیده‌گی به این بیجا شدگان، به ریاست الوزرا پیشنهاد  داده‌اند.

قاری سعدالله بدر، آمر مبارزه با حوادث طبیعی لوگر، گفت: «زمستان فرا می‌رسد و هوا سرد شده است در این مورد آنها باید به یک‌جای امن انتقال داده شوند و خانه برای آنها جور شود.»

بیجا شدگان در ولسوالی خوشی می‌گویند که روز‌ها از شعاع آفتاب و شب‌ها از سردی رنج می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره