Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آفریده‌های نقاشی دختران هنرمند در هرات به نمایش گذاشته شد

پانزده تن از دختران هنرمند آفریده‌های نقاشی شان را در یک نمایشگاه در شهر هرات به نمایش گذاشتند. 

این دختران می‌گویند که در آفریده‌های هنری خود توانمندی‌های شان را به نمایش گذاشته ‌اند.

کوثر عمر، هنرمند، گفت: «حتا گفته بودند که نقاشی نکشیم اما نه همه چیز جریان دارد نقاشی‌ها کارها همه درست ومثل قبل انجام می‌شود.»

الناز فروتن، هنرمند دیگر، می‌گوید: «مصمم استیم در این راه که هنر خود را ادامه بدهیم.»

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای بانوان است.

عبدالکریم ارباب زاده، برگزار کننده، گفت: «تقریبا سه ماه می‌شود که تابلو نقاشی کار کرده‌اند بانوان هنرمند ما قبلا هم ما ازطریق اطلاعات وفرهنگ ما نمایش داشتیم در ایران یک نمایشگاه در مشهد داشتیم سه تا در تهران که خیلی خوب درخشیدند.»

صاعقه جمشیدی، برگزار کننده دیگر، گفت: « هدف از برگزاری این نمایشگاه این بود که ما انگیزه بدهیم به دختران که هنور می‌توانند پیشرفت کنند.»

از سویی‌هم، بازدید کنندگان آفریده‌های هنری این کار را می‌ستایند و می‌گویند که برگزاری چنین نمایشگاه حضور بانوان را در جامعه نشان می‌دهد.

شهیره الهامی، بازدیدکننده، گفت: «برگزای همچو نمایشگاه که از سوی خانم‌ها می‌باشد می‌تواند در قسمت حضوربانوان در جامعه اثر گزار باشد نشان بدهد که خانم‌ها هم می‌تواند در جامعه حضور داشته باشد.»

فاطمه کریمی، بازدیدکننده دیگر گفت: « واقعا جای خرسندی است که  در چنین شرایطی همچین نمایشگاهی را برگزار کنند و توانایی‌های خود را به اشتراک بگذارند.»

مسوولان محلی هرات به پشتیبانی از فعالیت‌های هنری در این ولایت تاکید می‌ورزند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «امارت اسلامی افغانستان ریاست اطلاعات وفرهنگ در ولایت هرات خود را ملزم می‌داند به اینکه از هنر وهنرمند کاملا حمایت بکند و زمینه را مساعد بکند.»

در این نمایشگاه بیش از پنجاه ساخته هنری سفالی نیز به نمایش گذاشته شده‌ است. در سال‌های پسین هنر به ویژه نقاشی در هرات پیشرفت خوبی داشته است. صدها هنرمند که بیشتر شان زنان و دختران، مصروف فعالیت‌های هنری استند.

آفریده‌های نقاشی دختران هنرمند در هرات به نمایش گذاشته شد

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای بانوان است.   

تصویر بندانگشتی

پانزده تن از دختران هنرمند آفریده‌های نقاشی شان را در یک نمایشگاه در شهر هرات به نمایش گذاشتند. 

این دختران می‌گویند که در آفریده‌های هنری خود توانمندی‌های شان را به نمایش گذاشته ‌اند.

کوثر عمر، هنرمند، گفت: «حتا گفته بودند که نقاشی نکشیم اما نه همه چیز جریان دارد نقاشی‌ها کارها همه درست ومثل قبل انجام می‌شود.»

الناز فروتن، هنرمند دیگر، می‌گوید: «مصمم استیم در این راه که هنر خود را ادامه بدهیم.»

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای بانوان است.

عبدالکریم ارباب زاده، برگزار کننده، گفت: «تقریبا سه ماه می‌شود که تابلو نقاشی کار کرده‌اند بانوان هنرمند ما قبلا هم ما ازطریق اطلاعات وفرهنگ ما نمایش داشتیم در ایران یک نمایشگاه در مشهد داشتیم سه تا در تهران که خیلی خوب درخشیدند.»

صاعقه جمشیدی، برگزار کننده دیگر، گفت: « هدف از برگزاری این نمایشگاه این بود که ما انگیزه بدهیم به دختران که هنور می‌توانند پیشرفت کنند.»

از سویی‌هم، بازدید کنندگان آفریده‌های هنری این کار را می‌ستایند و می‌گویند که برگزاری چنین نمایشگاه حضور بانوان را در جامعه نشان می‌دهد.

شهیره الهامی، بازدیدکننده، گفت: «برگزای همچو نمایشگاه که از سوی خانم‌ها می‌باشد می‌تواند در قسمت حضوربانوان در جامعه اثر گزار باشد نشان بدهد که خانم‌ها هم می‌تواند در جامعه حضور داشته باشد.»

فاطمه کریمی، بازدیدکننده دیگر گفت: « واقعا جای خرسندی است که  در چنین شرایطی همچین نمایشگاهی را برگزار کنند و توانایی‌های خود را به اشتراک بگذارند.»

مسوولان محلی هرات به پشتیبانی از فعالیت‌های هنری در این ولایت تاکید می‌ورزند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «امارت اسلامی افغانستان ریاست اطلاعات وفرهنگ در ولایت هرات خود را ملزم می‌داند به اینکه از هنر وهنرمند کاملا حمایت بکند و زمینه را مساعد بکند.»

در این نمایشگاه بیش از پنجاه ساخته هنری سفالی نیز به نمایش گذاشته شده‌ است. در سال‌های پسین هنر به ویژه نقاشی در هرات پیشرفت خوبی داشته است. صدها هنرمند که بیشتر شان زنان و دختران، مصروف فعالیت‌های هنری استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره