Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان دختر در غور خواهان بازگشایی مکتب‌های شان استند

شماری از دختران دانش‌آموز در ولایت غور از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌های لیسه و متوسطه را به روی شان باز کنند.

آنان می‌گویند که دور ماندن دختران از مکتب، سطح بی سوادی را در کشور افزایش خواهد داد.

راضيه، دانش‌آموز صنف یازدهم، می‌گوید: «ما که تحصیل می‌کنیم به این معنی است که همه جامعه پیشرفت می‌کند و زمانی‌که ما از تحصیل باز می‌مانیم جامعه محکوم به شکست می‌شود.»

عیدا گل، دانش‌آموز صنف دوازدهم، گفت: «باید در دروازه‌های مکتب‌های ما را باز کنند تا ما بر گردیم به درس‌های خود جامعه پیشرفت می‌کند زندگی ‌هم خوب می‌شود همه ما از بی‌سوادی می‌کشیم.»

از سویی هم، شماری از آموزگاران و عالمان دین نیز آموختن علم را بر مرد و زن را فرض می‌دانند و می‌گویند که بانوان می‌توانند در پیشرفت جامعه سهم بگیرند.

مولوی شجاع الدین محمدی، عالم دین، گفت: «به اندازه که مکلفیت‌های دینی و شرعی را بداند این فرض است که هم خانم‌ها و هم دختران علم کسب کند.»

در همین حال، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غور می‌گوید که رهبری امارت اسلامی در تلاش راهکاری است تا بانوان به آموزش و پرورش ادامه دهند.

مولوی محمد حماس، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور، گفت: «این یک واقعیت است که بسته ماندن مکتب‌ها چالش برانگیز است، اما مسوولین امارت اسلامی به این فکر نیستند که مکاتب بسته بماند. به مرور زمان کار می‌کند تا طریقه و زمینه را آماده سازد که مرد و زن بتواند به مکتب‌ها بروند.»

بیش از یک سال از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد، اما با وجود خواست‌های داخلی و تلاش‌های بیرونی، هنوز نشانه‌ی از بازگشاهی مکتب‌ها دیده نمی‌شود.

دانش‌آموزان دختر در غور خواهان بازگشایی مکتب‌های شان استند

در همین حال، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غور می‌گوید که رهبری امارت اسلامی در تلاش راهکاری است تا بانوان به آموزش و پرورش ادامه دهند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران دانش‌آموز در ولایت غور از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌های لیسه و متوسطه را به روی شان باز کنند.

آنان می‌گویند که دور ماندن دختران از مکتب، سطح بی سوادی را در کشور افزایش خواهد داد.

راضيه، دانش‌آموز صنف یازدهم، می‌گوید: «ما که تحصیل می‌کنیم به این معنی است که همه جامعه پیشرفت می‌کند و زمانی‌که ما از تحصیل باز می‌مانیم جامعه محکوم به شکست می‌شود.»

عیدا گل، دانش‌آموز صنف دوازدهم، گفت: «باید در دروازه‌های مکتب‌های ما را باز کنند تا ما بر گردیم به درس‌های خود جامعه پیشرفت می‌کند زندگی ‌هم خوب می‌شود همه ما از بی‌سوادی می‌کشیم.»

از سویی هم، شماری از آموزگاران و عالمان دین نیز آموختن علم را بر مرد و زن را فرض می‌دانند و می‌گویند که بانوان می‌توانند در پیشرفت جامعه سهم بگیرند.

مولوی شجاع الدین محمدی، عالم دین، گفت: «به اندازه که مکلفیت‌های دینی و شرعی را بداند این فرض است که هم خانم‌ها و هم دختران علم کسب کند.»

در همین حال، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غور می‌گوید که رهبری امارت اسلامی در تلاش راهکاری است تا بانوان به آموزش و پرورش ادامه دهند.

مولوی محمد حماس، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور، گفت: «این یک واقعیت است که بسته ماندن مکتب‌ها چالش برانگیز است، اما مسوولین امارت اسلامی به این فکر نیستند که مکاتب بسته بماند. به مرور زمان کار می‌کند تا طریقه و زمینه را آماده سازد که مرد و زن بتواند به مکتب‌ها بروند.»

بیش از یک سال از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد، اما با وجود خواست‌های داخلی و تلاش‌های بیرونی، هنوز نشانه‌ی از بازگشاهی مکتب‌ها دیده نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره