Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمایش‌گاه دست‌آوردهای دانش‌آموزان در هرات

صدها تن از دانش‌آموزان لیسه افغان-ترک در هرات دست‌آوردهای شان را در بخش فن‌آوری و ساینس به نمایش گذاشته‌اند.

آنان هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشویق دانش‌آموزان به مطالعه و نوآوری می‌دانند.

این ساخته‌های دانش‌آموزان صنف هفتم تا دوازدهم در بخش رباتیک، ساینس، علوم اجتماعی و تاریخ استند.

فرهاد فرحت، برگزار کننده، گفت: «آنچه در توان داریم تلاش به خرچ بدهیم تا دانش روز را برای دانش‌آموزان خود بفهمانیم.»

عرفان سیزده ساله دانش‌آموز صنف هشتم است.

او یک برنامه کامپیوتری ساخته که در آن کود تماس کشورها را می‌توان یافت.

عرفان، دانش‌آموز، گفت: «شما می‌توانید کد و شماره کشوری که نفر به شما زنگ زده است را وارد کنید، این برنامه به شما می‌گوید که از کدام شبکه واز کدام کشور تماس گرفته شده است.»

بسیاری از این دانش‌آموزان در این نمایشگاه مانند عرفان نوآوری کرده‌اند.

مصطفی، دانش‌آموز، گفت: «در پهلوی صنف بیولوژی باید کتاب‌خانه، لابراتوارهای عملی در دسترس شاگردان قرار بگیرد.»

عمران، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «این برنامه نظر به وزن و قد معلوم می‌کند که وزن این‌ها فیت است یا کم‌بود وزن یا اضافه وزن دارند.»

از سویی هم، شماری از مقام‌ها به این باور استند که بسیاری از ساخته‌های این دانش‌آموزان کاربردی استند و دسترسی دانش‌آموزان به دانش عصری در بخش فن‌آوری، امیدوار کننده گفته شده است.

شهاب الدین ثاقب، رییس معارف هرات، گفت: «باید در تمام لیسه‌ها ما برنامه لابراتوار داشته باشیم وترتیب شود.»

سینان الیخان، سرکنسول ترکیه در هرات، گفت: «اگر فرصت بیابند این‌ها هرچیز ساخته می‌توانند و ما افتخار می‌کنیم واز استعدادی که این جوانان دارند خوشحال شدیم.»

درهمین حال، شماری از مقام‌های محلی در هرات فراگیری دانش نوین را یک نیاز جدی برای کشور می‌دانند.

پوهندوی عبدالعزیز نعمانی، رییس دانشگاه هرات، گفت: «ما نیاز داریم که با تناسب شرایط کنونی منحیث یک جامعه متمدن، خود را عیار بسازیم و پیشرفت کنیم.»

در این نمایشگاه ۱۵۰ پروژه که به گونه مشترک از سوی دانش‌آموزان ساخته شده به نمایش‌ گذاشته‌‌اند.

نمایش‌گاه دست‌آوردهای دانش‌آموزان در هرات

  بسیاری از این دانش‌آموزان در این نمایشگاه مانند عرفان نوآوری کرده‌اند.

Thumbnail

صدها تن از دانش‌آموزان لیسه افغان-ترک در هرات دست‌آوردهای شان را در بخش فن‌آوری و ساینس به نمایش گذاشته‌اند.

آنان هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشویق دانش‌آموزان به مطالعه و نوآوری می‌دانند.

این ساخته‌های دانش‌آموزان صنف هفتم تا دوازدهم در بخش رباتیک، ساینس، علوم اجتماعی و تاریخ استند.

فرهاد فرحت، برگزار کننده، گفت: «آنچه در توان داریم تلاش به خرچ بدهیم تا دانش روز را برای دانش‌آموزان خود بفهمانیم.»

عرفان سیزده ساله دانش‌آموز صنف هشتم است.

او یک برنامه کامپیوتری ساخته که در آن کود تماس کشورها را می‌توان یافت.

عرفان، دانش‌آموز، گفت: «شما می‌توانید کد و شماره کشوری که نفر به شما زنگ زده است را وارد کنید، این برنامه به شما می‌گوید که از کدام شبکه واز کدام کشور تماس گرفته شده است.»

بسیاری از این دانش‌آموزان در این نمایشگاه مانند عرفان نوآوری کرده‌اند.

مصطفی، دانش‌آموز، گفت: «در پهلوی صنف بیولوژی باید کتاب‌خانه، لابراتوارهای عملی در دسترس شاگردان قرار بگیرد.»

عمران، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «این برنامه نظر به وزن و قد معلوم می‌کند که وزن این‌ها فیت است یا کم‌بود وزن یا اضافه وزن دارند.»

از سویی هم، شماری از مقام‌ها به این باور استند که بسیاری از ساخته‌های این دانش‌آموزان کاربردی استند و دسترسی دانش‌آموزان به دانش عصری در بخش فن‌آوری، امیدوار کننده گفته شده است.

شهاب الدین ثاقب، رییس معارف هرات، گفت: «باید در تمام لیسه‌ها ما برنامه لابراتوار داشته باشیم وترتیب شود.»

سینان الیخان، سرکنسول ترکیه در هرات، گفت: «اگر فرصت بیابند این‌ها هرچیز ساخته می‌توانند و ما افتخار می‌کنیم واز استعدادی که این جوانان دارند خوشحال شدیم.»

درهمین حال، شماری از مقام‌های محلی در هرات فراگیری دانش نوین را یک نیاز جدی برای کشور می‌دانند.

پوهندوی عبدالعزیز نعمانی، رییس دانشگاه هرات، گفت: «ما نیاز داریم که با تناسب شرایط کنونی منحیث یک جامعه متمدن، خود را عیار بسازیم و پیشرفت کنیم.»

در این نمایشگاه ۱۵۰ پروژه که به گونه مشترک از سوی دانش‌آموزان ساخته شده به نمایش‌ گذاشته‌‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره