Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دل‌سردی جوانان تجارت پیشه از نبود بازار  در هرات

ساخته‌های دستی جوانان تجارت پیشه در نمایشگاهی در شهر هرات به نمایش گذاشته شده‌ اند.

جوانان تجارت پیشه در هرات می‌گویند که چالش‌های اقتصادی و نبود بازار، آنان را از ادامه کار دل‌سرد کرده است.

محمد زبیر رحیمی، مسوول تاجران جوان هرات، گفت: «صنایع دستی جوانان هراتی را اینجا در ۳۵ غرفه به نمایش گذاشتیم که نمونه‌یی از خلاقیت آنان است.»

بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «مشکلات زیادی در برابر تجارت زنان وجود دارد، از جمله یکی نبود بازار که باعث شده است زنان انگیزه خود را از دست بدهند.»

شمار از تجارت‌پیشه‌های جوان می‌گویند که بازار آن‌ها نسبت به سال‌پار از رونق مانده است.

مرضیه یزدانی، شرکت کننده، گفت: «در گذشته کارهای خوب بود و درآمد خوبی‌هم داشتیم؛ اما حالا چیزی که مصرف می‌کنیم، همان را به دست می‌آوریم و بیشتر از آن نمی‌شود.»

وکیل احمد نیک‌زاد، شرکت کننده، گفت: «اقتصادی مردم زیاد خراب شده است و آنان صنایع دستی ما را نمی‌خرند.»

به گفته شمار دیگر از این جوانان، در زمینه پیشرفت و توسعه کار و بار شان، انگیزه شان را از دست داده‌اند.

شبانه سینا، شرکت کننده، گفت: «در این شرایط بسیار دشوار است که آدم انگیزه بگیرد و کار تازه را شروع کند؛ اما حمایت بالاترها کمی سهولت ایجاد می‌کند که آدم کار خود را خوبتر آغاز کند.»

مینا آریا، شرکت کننده، گفت: «آدم هنری را که دارد برای بهبود زندگی خود استفاده می‌کند؛ اما وقتی هنری داری و استفاده کرده نمی‌توانی، آدم انگیزه خود را از دست می‌دهد.»

در همین حال، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت در آینده نزدیک یک برنامه ملی را در زمینه توسعه کارهای تجارتی جوانان و جذب آنان در بازار کار، راه اندازی می‌کند.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «فرار جوانان مثل یک توفان برای افغانستان است و بسیار سخت است که من تعبیری دیگر کرده نمی‌توانم.»

در بیشتر از یک سال گذشته به علت بحران اقتصادی، هزاران جوان تحصیل کرده، کشور را ترک کرده‌اند. آنان به امید پیدا کردن کار به کشورهای همسایه و کشورهای دور دست پناهنده شده‌اند.

دل‌سردی جوانان تجارت پیشه از نبود بازار  در هرات

به گفته شمار دیگر از این جوانان، در زمینه پیشرفت و توسعه کار و بار شان، انگیزه شان را از دست داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ساخته‌های دستی جوانان تجارت پیشه در نمایشگاهی در شهر هرات به نمایش گذاشته شده‌ اند.

جوانان تجارت پیشه در هرات می‌گویند که چالش‌های اقتصادی و نبود بازار، آنان را از ادامه کار دل‌سرد کرده است.

محمد زبیر رحیمی، مسوول تاجران جوان هرات، گفت: «صنایع دستی جوانان هراتی را اینجا در ۳۵ غرفه به نمایش گذاشتیم که نمونه‌یی از خلاقیت آنان است.»

بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «مشکلات زیادی در برابر تجارت زنان وجود دارد، از جمله یکی نبود بازار که باعث شده است زنان انگیزه خود را از دست بدهند.»

شمار از تجارت‌پیشه‌های جوان می‌گویند که بازار آن‌ها نسبت به سال‌پار از رونق مانده است.

مرضیه یزدانی، شرکت کننده، گفت: «در گذشته کارهای خوب بود و درآمد خوبی‌هم داشتیم؛ اما حالا چیزی که مصرف می‌کنیم، همان را به دست می‌آوریم و بیشتر از آن نمی‌شود.»

وکیل احمد نیک‌زاد، شرکت کننده، گفت: «اقتصادی مردم زیاد خراب شده است و آنان صنایع دستی ما را نمی‌خرند.»

به گفته شمار دیگر از این جوانان، در زمینه پیشرفت و توسعه کار و بار شان، انگیزه شان را از دست داده‌اند.

شبانه سینا، شرکت کننده، گفت: «در این شرایط بسیار دشوار است که آدم انگیزه بگیرد و کار تازه را شروع کند؛ اما حمایت بالاترها کمی سهولت ایجاد می‌کند که آدم کار خود را خوبتر آغاز کند.»

مینا آریا، شرکت کننده، گفت: «آدم هنری را که دارد برای بهبود زندگی خود استفاده می‌کند؛ اما وقتی هنری داری و استفاده کرده نمی‌توانی، آدم انگیزه خود را از دست می‌دهد.»

در همین حال، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت در آینده نزدیک یک برنامه ملی را در زمینه توسعه کارهای تجارتی جوانان و جذب آنان در بازار کار، راه اندازی می‌کند.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «فرار جوانان مثل یک توفان برای افغانستان است و بسیار سخت است که من تعبیری دیگر کرده نمی‌توانم.»

در بیشتر از یک سال گذشته به علت بحران اقتصادی، هزاران جوان تحصیل کرده، کشور را ترک کرده‌اند. آنان به امید پیدا کردن کار به کشورهای همسایه و کشورهای دور دست پناهنده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره