Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالیت سیلوی شهر هرات پس از ۱۵ سال

عبداللطیف منصور، مسوول سیلوی هرات، می‌گوید که بخش نان پزی سیلوی هرات پس از پانزده سال توقف، دوباره فعال شده است.

او می‌افزاید که قرار است پس از این، روزانه دو تُن نان در این سیلو پخته ‌شود.

عبداللطیف منصور، مسوول سیلوی هرات، گفت: «دو تُن آرد را می‌توانیم در این یک ماشین پخته کنیم.»

نصرت الله منصور، رییس عمومی سیلوهای کشور، گفت: «در گام بعدی سیلوی کندهار و بغلان زیر کار است که افتتاح خواهند شد.»

به گفته مسوولان سیلو نان تولید شده در اینجا، به نهادهای امنیتی و دولتی در هرات توزیع می‌شود.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «ریاست‌های که عموما تعداد کارمندان شان زیاد است و نیاز به نان نیاز دارند، تلاش خواهد شده که آنان قرارداد‌های شان را با سیلو داشته باشد.»

با فعال شدن بخش نان پزی سیلوی هرات، به نزدیک به چهل تن از جوانان زمینه کار فراهم شده است.

جوانان خرسند استند که در اوضاع شکننده اقتصادی و بی‌کاری، مصروف به کار شده‌اند.

نثار احمد یوسفی، کارمند سیلوی هرات، گفت: «این یک خدمت و رفا به جامعه ماست، امیدواریم که همینطور پایدار بماند.»

حیدر، کارمند سیلوی هرات، گفت: «از اینکه ما جوانان سر کار شدیم، خیلی خوشحالم.»

در سراسر کشور پنج سیلو (کابل، مزار، هرات، کندهار و بغلان) وجود دارد و این سیلوها سه بخش دارند که شامل ذخیره گندم و آرد، آسیاب و پخت و پز نان، کیک و کلچه می‌شوند.

در همین حال مسوولان سیلوی مرکزی می گویند که با فعال شدن تمام بخش‌های پنج سیلوی کشور، بیشتر از پنج هزار تن مصروف به کار خواهند شد.

فعالیت سیلوی شهر هرات پس از ۱۵ سال

با فعال شدن بخش نان پزی سیلوی هرات، به نزدیک به چهل تن از جوانان زمینه کار فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

عبداللطیف منصور، مسوول سیلوی هرات، می‌گوید که بخش نان پزی سیلوی هرات پس از پانزده سال توقف، دوباره فعال شده است.

او می‌افزاید که قرار است پس از این، روزانه دو تُن نان در این سیلو پخته ‌شود.

عبداللطیف منصور، مسوول سیلوی هرات، گفت: «دو تُن آرد را می‌توانیم در این یک ماشین پخته کنیم.»

نصرت الله منصور، رییس عمومی سیلوهای کشور، گفت: «در گام بعدی سیلوی کندهار و بغلان زیر کار است که افتتاح خواهند شد.»

به گفته مسوولان سیلو نان تولید شده در اینجا، به نهادهای امنیتی و دولتی در هرات توزیع می‌شود.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «ریاست‌های که عموما تعداد کارمندان شان زیاد است و نیاز به نان نیاز دارند، تلاش خواهد شده که آنان قرارداد‌های شان را با سیلو داشته باشد.»

با فعال شدن بخش نان پزی سیلوی هرات، به نزدیک به چهل تن از جوانان زمینه کار فراهم شده است.

جوانان خرسند استند که در اوضاع شکننده اقتصادی و بی‌کاری، مصروف به کار شده‌اند.

نثار احمد یوسفی، کارمند سیلوی هرات، گفت: «این یک خدمت و رفا به جامعه ماست، امیدواریم که همینطور پایدار بماند.»

حیدر، کارمند سیلوی هرات، گفت: «از اینکه ما جوانان سر کار شدیم، خیلی خوشحالم.»

در سراسر کشور پنج سیلو (کابل، مزار، هرات، کندهار و بغلان) وجود دارد و این سیلوها سه بخش دارند که شامل ذخیره گندم و آرد، آسیاب و پخت و پز نان، کیک و کلچه می‌شوند.

در همین حال مسوولان سیلوی مرکزی می گویند که با فعال شدن تمام بخش‌های پنج سیلوی کشور، بیشتر از پنج هزار تن مصروف به کار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره