Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار ویژه بانوان در هرات به فعالیت آغاز کرد

شماری از زنان و دختران تجارت‌پیشه بازار ویژه بانوان را در مرکز شهر هرات فعال کرده‌اند.

آنان می‌گویند که در شرایط کنونی که چالش‌های اقتصادی در کشور به اوج خود رسیده، می‌کوشند که کاروبار شان را رونق بدهند.

ملیحه امیری، دکان‌دار، گفت: «وقتی که از این مفادی به دست می‌آورم برای خانواده خودم به پدر و مادرم همکاری می‌کنم که مرا تشویق کردند و به اینجا رساندند.»

شریفه امینی، یک دکان‌دار دیگر، می‌گوید: «جای افتخار است برای ما خانم‌ها که در همین شرایط توانستیم که در این فروشگاه کار کنیم و مغازه شخصی داشته باشیم.»

به گفته این بانوان، در این بازار بیشتر از ۳۰ زن و دختر تجارت‌پیشه، کار و بار شان را آغاز کرده‌ و بیشتر شان نان‌آوران خانواده‌های شان استند.

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، پیوستن زنان و دختران به فعالیت‌های بازرگانی را دلگرم کننده می‌داند.

نرگس هاشمی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «دکان‌های که در اینجا است بیشتر بخش تولیدات خیاطی است بخش لباس زنانه و صنایع دستی و همچنان تشریفات مجالس و تهیه غذاهای محلی برای خانم‌های است که در اینجا رفت و آمد دارند.»

خریداران که به این بازار آمده‌اند، همه زنان و دختران استند.

مسعوده موحد، باشنده هرات، گفت: «این باعث خوشبختی است که خانم‌ها می‌توانند اینجا بیایند و راحت کار کنند و محصولات خود را به فروش برسانند.»

آزیتا بارکزی، یکی دیگر از باشندگان هرات، گفت: «خانم‌های که دارای تحصیلات عالی استند وقتی که می‌آیند و اینجا کار می‌کنند دیگر خانم‌ها نیز انرژی می‌گیرند.»

برخی از آگاهان اقتصادی، فعالیت‌های تجارتی زنان را در اوضاع کنونی یک نیاز جدی می‌دانند.

بهناز سلجوقی، آگاه امور اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «این کمک خیلی بزرگی می‌کند در گام نخست برای خانواده و در گام بعدی به جامعه و کشور.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، بیشتر از یک‌هزار و پنج‌صد زن و دختر در هرات تجارت‌های کوچک و میانه دارند که علاقه‌مندی زنان و دختران به فعالیت‌های تجارتی در ماه‌های پسین افزایش یافته است.

بازار ویژه بانوان در هرات به فعالیت آغاز کرد

به گفته این بانوان، در این بازار بیشتر از ۳۰ زن و دختر تجارت‌پیشه، کار و بار شان را آغاز کرده‌ و بیشتر شان نان‌آوران خانواده‌های شان استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان و دختران تجارت‌پیشه بازار ویژه بانوان را در مرکز شهر هرات فعال کرده‌اند.

آنان می‌گویند که در شرایط کنونی که چالش‌های اقتصادی در کشور به اوج خود رسیده، می‌کوشند که کاروبار شان را رونق بدهند.

ملیحه امیری، دکان‌دار، گفت: «وقتی که از این مفادی به دست می‌آورم برای خانواده خودم به پدر و مادرم همکاری می‌کنم که مرا تشویق کردند و به اینجا رساندند.»

شریفه امینی، یک دکان‌دار دیگر، می‌گوید: «جای افتخار است برای ما خانم‌ها که در همین شرایط توانستیم که در این فروشگاه کار کنیم و مغازه شخصی داشته باشیم.»

به گفته این بانوان، در این بازار بیشتر از ۳۰ زن و دختر تجارت‌پیشه، کار و بار شان را آغاز کرده‌ و بیشتر شان نان‌آوران خانواده‌های شان استند.

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، پیوستن زنان و دختران به فعالیت‌های بازرگانی را دلگرم کننده می‌داند.

نرگس هاشمی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «دکان‌های که در اینجا است بیشتر بخش تولیدات خیاطی است بخش لباس زنانه و صنایع دستی و همچنان تشریفات مجالس و تهیه غذاهای محلی برای خانم‌های است که در اینجا رفت و آمد دارند.»

خریداران که به این بازار آمده‌اند، همه زنان و دختران استند.

مسعوده موحد، باشنده هرات، گفت: «این باعث خوشبختی است که خانم‌ها می‌توانند اینجا بیایند و راحت کار کنند و محصولات خود را به فروش برسانند.»

آزیتا بارکزی، یکی دیگر از باشندگان هرات، گفت: «خانم‌های که دارای تحصیلات عالی استند وقتی که می‌آیند و اینجا کار می‌کنند دیگر خانم‌ها نیز انرژی می‌گیرند.»

برخی از آگاهان اقتصادی، فعالیت‌های تجارتی زنان را در اوضاع کنونی یک نیاز جدی می‌دانند.

بهناز سلجوقی، آگاه امور اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «این کمک خیلی بزرگی می‌کند در گام نخست برای خانواده و در گام بعدی به جامعه و کشور.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، بیشتر از یک‌هزار و پنج‌صد زن و دختر در هرات تجارت‌های کوچک و میانه دارند که علاقه‌مندی زنان و دختران به فعالیت‌های تجارتی در ماه‌های پسین افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره