Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید بر از سرگیری کار ساخت بند پاشدان در هرات

مسوولان پروژه بند پاشدان هرات می‌گویند که پس از یک و نیم سال توقف کار این بند، دیوار و بیشتر آب‌روهای این بند آسیب دیده است.

آنان هشدار می‌دهند که اگر به زودی آبگیری آغاز نشود، سیلاب‌ها تمامی آب‌روهای این بند را نابود خواهد کرد.

عبدالصبور نادری، مدیر تدارکات شرکت سازنده بند پاشدان، گفت: «اگر به زودی آبگیری این بند شروع نشود شاهد تخریبات زیادتر دیوارهای کانال این بند خواهد بودیم که هزینه بیشتر در پی خواهد داشت.»

با متوقف شدن کار ساخت بند پاشدان، بیشتر از ۱۳۰۰ کارگر و کارمند فنی این پروژه بی‌کار شده‌اند. 

در همین حال، وزارت انرژی و آب اطمینان می‌دهد که به زودی کار ساخت بند پاشدان هرات از سر گرفته خواهد شد.  

اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب، گفت: «با شرکت پیمان کار صحبت‌ها جریان دارد و تفاهم کردیم تا کار ساخت این کانال‌ها هرچه زودتر آغاز شود.»

محمد شفیق طارق، مدیر بند پاشدان در وزارت انرژی و آب، گفت: «ما چندین بار ازین بند دیدن کردیم و نتیجه سروی و پیشنهادات خود را به مقام وزارت انرژی و آب فرستادیم.»

بند پاشدان در ۲۰ کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ ساخته شده است. این بند ظرفیت ذخیره ۵۴ میلیون متر مکعب آب و آبیاری بیش از ۱۳هزار هکتار زمین را دارد و توانایی تولید دو میگاوات برق را نیز دارد.

تاکید بر از سرگیری کار ساخت بند پاشدان در هرات

با متوقف شدن کار ساخت بند پاشدان، بشتر از ۱۳۰۰ کارگر و کارمند فنی این پروژه بی‌کار شده‌اند. 

Thumbnail

مسوولان پروژه بند پاشدان هرات می‌گویند که پس از یک و نیم سال توقف کار این بند، دیوار و بیشتر آب‌روهای این بند آسیب دیده است.

آنان هشدار می‌دهند که اگر به زودی آبگیری آغاز نشود، سیلاب‌ها تمامی آب‌روهای این بند را نابود خواهد کرد.

عبدالصبور نادری، مدیر تدارکات شرکت سازنده بند پاشدان، گفت: «اگر به زودی آبگیری این بند شروع نشود شاهد تخریبات زیادتر دیوارهای کانال این بند خواهد بودیم که هزینه بیشتر در پی خواهد داشت.»

با متوقف شدن کار ساخت بند پاشدان، بیشتر از ۱۳۰۰ کارگر و کارمند فنی این پروژه بی‌کار شده‌اند. 

در همین حال، وزارت انرژی و آب اطمینان می‌دهد که به زودی کار ساخت بند پاشدان هرات از سر گرفته خواهد شد.  

اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب، گفت: «با شرکت پیمان کار صحبت‌ها جریان دارد و تفاهم کردیم تا کار ساخت این کانال‌ها هرچه زودتر آغاز شود.»

محمد شفیق طارق، مدیر بند پاشدان در وزارت انرژی و آب، گفت: «ما چندین بار ازین بند دیدن کردیم و نتیجه سروی و پیشنهادات خود را به مقام وزارت انرژی و آب فرستادیم.»

بند پاشدان در ۲۰ کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ ساخته شده است. این بند ظرفیت ذخیره ۵۴ میلیون متر مکعب آب و آبیاری بیش از ۱۳هزار هکتار زمین را دارد و توانایی تولید دو میگاوات برق را نیز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره