Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جلوگیری از فروش سیم‌کارت برای بانوان در ارزگان

مسوولان ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارزگان می‌گویند که به علت نبود کارمندان زن در مرکزهای فروش ابزارهای مخابراتی، فروشندگان را از فروش سیمکارت برای بانوان منع کرده‌اند.

این تصمیم مسوولان محلی ارزگان، بانوان را در این ولایت نگران ساخته است.

ذین الله فاروقی، رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارزگان، گفت: «ما برای مسوولان شرکت‌های مخابراتی گفتیم که شما یک نمایندگی را فعال کنید که کارکنان شان زنان باشد تا زنان بتواند به آن‌جا مراجعه کند.»

حبیبه و عالیه به یکی از مرکزهای فروش سیمکارت در شهر ترینکوت آمده‌اند؛ اما آنان نمی‌توانند سیمکارت بخرند.

حبیبه به طلوع‌نیوز گفت: «ما از دو- سه روز به این سو به نمایندگی‌های فروش سیمکارت‌ها مراجعه می‌کنیم، آن‌ها برای ما جواب رد می‌دهند که ما برای شما سیمکارت نمی‌دهیم.»

عالیه، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «من کلان خانه هستم، پدر و برادران‌ام در خانه نیستند، بنابر این هر زن مانند من شده می‌تواند و نیاز دارند که با اعضای خانواده شان تماس داشته باشد.»

از سویی هم، باشندگان ارزگان این تصمیم مسوولان محلی را چالش برانگیز می‌خوانند و خواهان از میان برداشتن آن استند.

عبدالولی، باشنده ارزگان، گفت: «در صورت گماشتن کارکنان اناث آن‌ها می‌تواند به گونه آسان به سیمکارت دست‌رسی داشته باشند.»

محمد ولی سمسور، باشنده دیگر ارزگان، گفت: «برخی از بانوان در دفاتر و برخی هم در پوهنتون وجود دارد، صبح تا شام بیرون از خانه می‌باشد و یگانه راه همین تلیفون است که می‌تواند از خانواده‌ها شان احوال بگیرد.»

مسوولان محلی می‌گویند که در همکاری با شبکه‌های مخابراتی، تلاش می‌کنند تا مرکزهای ویژه برای فروش سیمکارت به بانوان ساخته شود.

جلوگیری از فروش سیم‌کارت برای بانوان در ارزگان

از سویی هم، باشندگان ارزگان این تصمیم مسوولان محلی را چالش برانگیز می‌خوانند و خواهان از میان برداشتن آن استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارزگان می‌گویند که به علت نبود کارمندان زن در مرکزهای فروش ابزارهای مخابراتی، فروشندگان را از فروش سیمکارت برای بانوان منع کرده‌اند.

این تصمیم مسوولان محلی ارزگان، بانوان را در این ولایت نگران ساخته است.

ذین الله فاروقی، رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارزگان، گفت: «ما برای مسوولان شرکت‌های مخابراتی گفتیم که شما یک نمایندگی را فعال کنید که کارکنان شان زنان باشد تا زنان بتواند به آن‌جا مراجعه کند.»

حبیبه و عالیه به یکی از مرکزهای فروش سیمکارت در شهر ترینکوت آمده‌اند؛ اما آنان نمی‌توانند سیمکارت بخرند.

حبیبه به طلوع‌نیوز گفت: «ما از دو- سه روز به این سو به نمایندگی‌های فروش سیمکارت‌ها مراجعه می‌کنیم، آن‌ها برای ما جواب رد می‌دهند که ما برای شما سیمکارت نمی‌دهیم.»

عالیه، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «من کلان خانه هستم، پدر و برادران‌ام در خانه نیستند، بنابر این هر زن مانند من شده می‌تواند و نیاز دارند که با اعضای خانواده شان تماس داشته باشد.»

از سویی هم، باشندگان ارزگان این تصمیم مسوولان محلی را چالش برانگیز می‌خوانند و خواهان از میان برداشتن آن استند.

عبدالولی، باشنده ارزگان، گفت: «در صورت گماشتن کارکنان اناث آن‌ها می‌تواند به گونه آسان به سیمکارت دست‌رسی داشته باشند.»

محمد ولی سمسور، باشنده دیگر ارزگان، گفت: «برخی از بانوان در دفاتر و برخی هم در پوهنتون وجود دارد، صبح تا شام بیرون از خانه می‌باشد و یگانه راه همین تلیفون است که می‌تواند از خانواده‌ها شان احوال بگیرد.»

مسوولان محلی می‌گویند که در همکاری با شبکه‌های مخابراتی، تلاش می‌کنند تا مرکزهای ویژه برای فروش سیمکارت به بانوان ساخته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره