Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش فرآورده‌های‌ خانه‌های سبز در ننگرهار

شماری از مالکان خانه‌های سبز در ننگرهار از افزایش فرآورده‌های کشاورزی شان در سال روان، خرسند استند.

آنان می‌گویند که سه نوع سبزی در این خانه‌های سبز، فرآورده‌های بهتری داشته اند و برخی دیگر آن، در مرحله آزمایشی قرار دارند.

مولوی غلام الرحمن عظیم، رییس کانال ننگرهار، گفت: «در حال حاضر آزمایش بادرنگ، بادنجان رومی و بامیه آغاز گردیده است، الحمدالله فرآورده‌های ما نسبت به گذشته بهتر است، اما گه‌گاهی در اثر آفات طبیعی متضرر می‌شود.»

به گفته مسوولان، یک‌صد ویک خانه‌ی سبز در زمین‌های مربوط به ریاست کانال ننگرهار ساخته شده است که فرآورده‌های این خانه‌های سبز، برای نیازمندی باشندگان ننگرهار کافی خواهد بود.

از سویی هم، شماری از کشاورزان و باغداران از رونق یافتن بازار فروش برای فرآورده‌های شان و همچنان فراهم شدن زمینه کار برای صدها تن دیگر از باشندگان این ولایت، خرسند استند.

عطاء محمد، کشاورز، گفت: «خواهش ما از این‌ها این است که بیشتر کارها را ایجاد کنند، چون کشور ما، کشوری است که آب‌اش طلا است، خاک‌اش طلا است، هوایش طلا است.»

خیرالله، کشاورز، گفت: «ریاست کانال هنوزهم زمین‌های زیادی را در اختیار دارد، کم از کم نزدیک به ۵ الی ۶ هزار جریب زمین در پلان جدید دارد.»

درهمین حال، مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار برای کشاورزان ننگرهاری، وعده‌ی ساخت سردخانه‌ها را داده‌اند.

مصباح مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار، گفت: «بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت، از جانب رییس‌الوزرا صاحب یک هیات مشترک چندین وزارت ایجاد شده تا آمارگیری کنند که کجا باغ‌های میوه وجود خواهند داشت، تا آن‌جا سردخانه‌ها ساخته خواهند شد.»

به گفته‌ی مسوولان، از یک سال به این سو حداقل ۸۹ خانه‌ی سبز دیگر در ننگرهار ایجاد شده است و این آمار، به بیش از ۱۰۰۰ خانه‌ی سبز افزایش خواهد یافت، افزون بر ولایت‌های زون شرق، نیازمندی‌ باشندگان دیگر ولایت‌های کشور را نیز، برطرف خواهد کرد.

افزایش فرآورده‌های‌ خانه‌های سبز در ننگرهار

درهمین حال، مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار برای کشاورزان ننگرهاری، وعده‌ی ساخت سردخانه‌ها را داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مالکان خانه‌های سبز در ننگرهار از افزایش فرآورده‌های کشاورزی شان در سال روان، خرسند استند.

آنان می‌گویند که سه نوع سبزی در این خانه‌های سبز، فرآورده‌های بهتری داشته اند و برخی دیگر آن، در مرحله آزمایشی قرار دارند.

مولوی غلام الرحمن عظیم، رییس کانال ننگرهار، گفت: «در حال حاضر آزمایش بادرنگ، بادنجان رومی و بامیه آغاز گردیده است، الحمدالله فرآورده‌های ما نسبت به گذشته بهتر است، اما گه‌گاهی در اثر آفات طبیعی متضرر می‌شود.»

به گفته مسوولان، یک‌صد ویک خانه‌ی سبز در زمین‌های مربوط به ریاست کانال ننگرهار ساخته شده است که فرآورده‌های این خانه‌های سبز، برای نیازمندی باشندگان ننگرهار کافی خواهد بود.

از سویی هم، شماری از کشاورزان و باغداران از رونق یافتن بازار فروش برای فرآورده‌های شان و همچنان فراهم شدن زمینه کار برای صدها تن دیگر از باشندگان این ولایت، خرسند استند.

عطاء محمد، کشاورز، گفت: «خواهش ما از این‌ها این است که بیشتر کارها را ایجاد کنند، چون کشور ما، کشوری است که آب‌اش طلا است، خاک‌اش طلا است، هوایش طلا است.»

خیرالله، کشاورز، گفت: «ریاست کانال هنوزهم زمین‌های زیادی را در اختیار دارد، کم از کم نزدیک به ۵ الی ۶ هزار جریب زمین در پلان جدید دارد.»

درهمین حال، مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار برای کشاورزان ننگرهاری، وعده‌ی ساخت سردخانه‌ها را داده‌اند.

مصباح مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار، گفت: «بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت، از جانب رییس‌الوزرا صاحب یک هیات مشترک چندین وزارت ایجاد شده تا آمارگیری کنند که کجا باغ‌های میوه وجود خواهند داشت، تا آن‌جا سردخانه‌ها ساخته خواهند شد.»

به گفته‌ی مسوولان، از یک سال به این سو حداقل ۸۹ خانه‌ی سبز دیگر در ننگرهار ایجاد شده است و این آمار، به بیش از ۱۰۰۰ خانه‌ی سبز افزایش خواهد یافت، افزون بر ولایت‌های زون شرق، نیازمندی‌ باشندگان دیگر ولایت‌های کشور را نیز، برطرف خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره