Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه آموزش حرفه خیاطی برای بانوان در کندز

‌یک نهاد مددرسان در کندز برای ۴۰۰ بانوی بی بضاعت زمینه فراگیری حرفه خیاطی را فراهم ساخته است.

مسوولان محلی این ولایت می‌گویند که هدف از راه اندازی این برنامه کمک و یاری رساندن، با خانواده‌های نادار و نیازمند است.

مطیع الله سیدزی، آمر برنامه‌های ریاست انکشاف دهات کندز، گفت: «برای افراد نادار فرصت کاری فراهم شده تا بتوانند خیاطی بیاموزند و در آینده کار کنند تا فقر که دامنگیر شان است را به پایان برسانند.»

عزیزالرحمان تسل، مسوول پروژه، گفت: «آنان بتوانند آموزش ببینند و در آینده نفقه برای خانواده خود بدست بیاورند و نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشند.»

با این حال، شماری از بانوان که زمینه فراگیری خیاطی برای شان فراهم شده است، می‌گویند که می‌توانند با استفاده از این حرفه، هزینه خانواده‌های خود را تامین کنند.

سلما، حرفه‌آموز، گفت: «شخصاً خودم مشکلات اقتصادی دارم، دیگر خواهرهایم نیز که اینجا آمده‌اند همه‌ی شان مشکل اقتصادی دارند، ما که اینجا خیاطی را یاد بگیریم در پهلوی خیاطی مقدار پولی را نیز بدست می‌آوریم.»

سوما، حرفه‌آموز، گفت: «اینجا زنانی استند که شوهر شان بی‌کار است یا مواد مخدر استفاده می‌کنند و با چالش‌های زیاد اقتصادی مواجه استند.»

شماری از استادان که حرفه خیاطی را آموزش می‌دهند می‌گویند که این یک زمینه خوب برای بانوان است.

شمیم، استاد خیاطی، گفت: «بیست شاگرد دارم، شاگردان من همه‌ی شان در جنگ صدمه دیده‌اند، همه‌ی شان شهید داده‌اند، از دفتر کمک کننده تشکری می‌کنم که این زمینه را مساعد ساخته است.»

رخسار، استاد خیاطی، گفت: «پیش از این در خانه بی‌کار بودم، حالا که اینجا آمده‌ام می‌خواهم به خود کار و زندگی جور کنم.»

این در حالی است که پس از تحولات اخیر در کشور، بیشتر زنان که در اداره‌های دولتی کار می‌کردند خانه نشین شده‌اند و حالا با گذشت زمان، فقر و بی‌کاری خانواده‌های آنان را، با چالش‌های جدی اقتصادی رو به‌رو ساخته است.

فراهم شدن زمینه آموزش حرفه خیاطی برای بانوان در کندز

شماری از استادان که حرفه خیاطی را آموزش می‌دهند می‌گویند که این یک زمینه خوب برای بانوان است.

تصویر بندانگشتی

‌یک نهاد مددرسان در کندز برای ۴۰۰ بانوی بی بضاعت زمینه فراگیری حرفه خیاطی را فراهم ساخته است.

مسوولان محلی این ولایت می‌گویند که هدف از راه اندازی این برنامه کمک و یاری رساندن، با خانواده‌های نادار و نیازمند است.

مطیع الله سیدزی، آمر برنامه‌های ریاست انکشاف دهات کندز، گفت: «برای افراد نادار فرصت کاری فراهم شده تا بتوانند خیاطی بیاموزند و در آینده کار کنند تا فقر که دامنگیر شان است را به پایان برسانند.»

عزیزالرحمان تسل، مسوول پروژه، گفت: «آنان بتوانند آموزش ببینند و در آینده نفقه برای خانواده خود بدست بیاورند و نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشند.»

با این حال، شماری از بانوان که زمینه فراگیری خیاطی برای شان فراهم شده است، می‌گویند که می‌توانند با استفاده از این حرفه، هزینه خانواده‌های خود را تامین کنند.

سلما، حرفه‌آموز، گفت: «شخصاً خودم مشکلات اقتصادی دارم، دیگر خواهرهایم نیز که اینجا آمده‌اند همه‌ی شان مشکل اقتصادی دارند، ما که اینجا خیاطی را یاد بگیریم در پهلوی خیاطی مقدار پولی را نیز بدست می‌آوریم.»

سوما، حرفه‌آموز، گفت: «اینجا زنانی استند که شوهر شان بی‌کار است یا مواد مخدر استفاده می‌کنند و با چالش‌های زیاد اقتصادی مواجه استند.»

شماری از استادان که حرفه خیاطی را آموزش می‌دهند می‌گویند که این یک زمینه خوب برای بانوان است.

شمیم، استاد خیاطی، گفت: «بیست شاگرد دارم، شاگردان من همه‌ی شان در جنگ صدمه دیده‌اند، همه‌ی شان شهید داده‌اند، از دفتر کمک کننده تشکری می‌کنم که این زمینه را مساعد ساخته است.»

رخسار، استاد خیاطی، گفت: «پیش از این در خانه بی‌کار بودم، حالا که اینجا آمده‌ام می‌خواهم به خود کار و زندگی جور کنم.»

این در حالی است که پس از تحولات اخیر در کشور، بیشتر زنان که در اداره‌های دولتی کار می‌کردند خانه نشین شده‌اند و حالا با گذشت زمان، فقر و بی‌کاری خانواده‌های آنان را، با چالش‌های جدی اقتصادی رو به‌رو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره