Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کودکان کارگر در پکتیا خواهان فراهم شدن زمینه آموزش شدند

شماری از کودکان در ولایت پکتیا به علت چالش‌های اقتصادی به انجام کار‌های شاق رو آورده‌اند و از فراگیری آموزش محروم استند.

آنان از مسوولان می‌خواهند که به چالش‌های‌شان رسیدگی و زمینه آموزش را برای‌شان فراهم کند.

عادل شاه از چند سال به این سو در شهر گردیز سرگرم انجام کار‌های شاق است. او می‌گوید که علاقه‌مند فراگیری آموزش است؛ اما به علت چالش‌های اقتصادی نمی‌تواند درس بخواند.

عادل شاه به طلوع‌نیوز گفت: «چهار سال می‌شود که من مکتب را رها کردیم و هزارها کودک دیگر نیز وجود دارد که مکتب را رها کرده‌اند و به کار رو آورده‌اند.»

از سویی هم، شمار دیگری از کودکان خواستار برطرف کردن چالش‌های اقتصادی خانواده‌های خود استند.

امید، کودک کار، گفت: «صدها کودک در اینجا وجود دارد که سرگرم کارهای شاق استند باید برای ما زمینه آموزش فراهم شود.»

سهراب، کودک کار، گفت: «دو سال می‌شود در اینجا کار می‌کنم باید اینجا مکتب باشد مانند من اینجا پسرهای دیگر هم استند.»

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که با همکاری شماری از نهاد‌های مددرسان، در تلاش بر طرف کردن چالش‌های اقتصادی خانواده‌های این کودکان استند.

محمد رحیم نصرت، رییس کار و امور اجتماعی پکتیا، گفت: «ما در مورد کار کودکان به وزارت پیشنهاد کرده‌ایم که کودکان از کارهای شاق دست بکشند.»

بر بنیاد معلومات مسوولان محلی، هم‌اکنون نزدیک به پنج‌صد کودک تنها در شهر گردیز سرگرم انجام کار‌های شاق استند.

کودکان کارگر در پکتیا خواهان فراهم شدن زمینه آموزش شدند

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که با همکاری شماری از نهاد‌های مددرسان، در تلاش بر طرف کردن چالش‌های اقتصادی خانواده‌های این کودکان استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از کودکان در ولایت پکتیا به علت چالش‌های اقتصادی به انجام کار‌های شاق رو آورده‌اند و از فراگیری آموزش محروم استند.

آنان از مسوولان می‌خواهند که به چالش‌های‌شان رسیدگی و زمینه آموزش را برای‌شان فراهم کند.

عادل شاه از چند سال به این سو در شهر گردیز سرگرم انجام کار‌های شاق است. او می‌گوید که علاقه‌مند فراگیری آموزش است؛ اما به علت چالش‌های اقتصادی نمی‌تواند درس بخواند.

عادل شاه به طلوع‌نیوز گفت: «چهار سال می‌شود که من مکتب را رها کردیم و هزارها کودک دیگر نیز وجود دارد که مکتب را رها کرده‌اند و به کار رو آورده‌اند.»

از سویی هم، شمار دیگری از کودکان خواستار برطرف کردن چالش‌های اقتصادی خانواده‌های خود استند.

امید، کودک کار، گفت: «صدها کودک در اینجا وجود دارد که سرگرم کارهای شاق استند باید برای ما زمینه آموزش فراهم شود.»

سهراب، کودک کار، گفت: «دو سال می‌شود در اینجا کار می‌کنم باید اینجا مکتب باشد مانند من اینجا پسرهای دیگر هم استند.»

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که با همکاری شماری از نهاد‌های مددرسان، در تلاش بر طرف کردن چالش‌های اقتصادی خانواده‌های این کودکان استند.

محمد رحیم نصرت، رییس کار و امور اجتماعی پکتیا، گفت: «ما در مورد کار کودکان به وزارت پیشنهاد کرده‌ایم که کودکان از کارهای شاق دست بکشند.»

بر بنیاد معلومات مسوولان محلی، هم‌اکنون نزدیک به پنج‌صد کودک تنها در شهر گردیز سرگرم انجام کار‌های شاق استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره