Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار نوزادان در ولایت فراه

مسوولان اداره احصاییه و معلومات در فراه از افزایش بیست درصدی آمار نوزادان نسبت به سال پار در این ولایت خبر می‌دهند.

عبدالمالک یوسف، رییس احصاییه و معلومات فراه، گفت: «تقریباً نسبت به سال گذشته امسال ارقام تولد نوزدان بیست درصد افزایش یافته است.»

صلاح الدین احدی، آمر شفاخانه ولایتی فراه به طلوع نیوز می‌گوید که در یازده ماه اخیر تنها در یک شفاخانه هفت هزار نوزاد تولد شدند: «در یازده ماه گذشته هفت هزار نوزاد تولد و ۵۵۰ عملیات سیزارین نیز انجام شده‌است.»

از سویی هم، شماری از خانواده‌هایی که فرزندان بیش‌تر دارند، از اوضاع بد اقتصادی شکایت می‌کنند.

فیروزه مادر شش فرزند است او می‌گوید که یک فرزندش را به علت ناداری از دست داد و یک فرزند دیگرش هم‌اکنون بیمار است و توان درمان او را ندارد.

فیروزه به طلوع نیوز گفت: «این‌ها شیر به شیر استند (فاصله میان دو تولد در حدود یک سال‌) و نان آن را نمی‌توانیم فراهم کنیم، تا به شام کالاشویی مردم را می‌کنم.»

با این حال، شماری از پزشکان می‌گویند که افزایش شمار فرزندان در خانواد‌های ناداری، سبب به میان آمدن چالش‌هایی اقتصادی به ویژه در بخش تغذیه سالم و تربیت کودکان می‌شود.

به گفته این پزشکان، در کمتر از یک سال، هفت هزار نوزاد در این شفاخانه‌زاده شده‌اند.

فرید احمد، پزشک، گفت: «مشکلات متعددی مثل اقتصادی هم‌چنان مشکلات صحی را در مادر و طفل به بار می‌آورد.»

بربنیاد اطلاعات اداره احصاییه و معلومات در فراه، سال پار برای ده هزار و ۳۰۰ نوزاد کارت تولد توزیع شده است و امسال این رقم به چهارده هزار و ۳۰۰ تن افزایش یافته است.

افزایش شمار نوزادان در ولایت فراه

از سویی هم، شماری از خانواده‌هایی که فرزندان بیش‌تر دارند، از اوضاع بد اقتصادی شکایت می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اداره احصاییه و معلومات در فراه از افزایش بیست درصدی آمار نوزادان نسبت به سال پار در این ولایت خبر می‌دهند.

عبدالمالک یوسف، رییس احصاییه و معلومات فراه، گفت: «تقریباً نسبت به سال گذشته امسال ارقام تولد نوزدان بیست درصد افزایش یافته است.»

صلاح الدین احدی، آمر شفاخانه ولایتی فراه به طلوع نیوز می‌گوید که در یازده ماه اخیر تنها در یک شفاخانه هفت هزار نوزاد تولد شدند: «در یازده ماه گذشته هفت هزار نوزاد تولد و ۵۵۰ عملیات سیزارین نیز انجام شده‌است.»

از سویی هم، شماری از خانواده‌هایی که فرزندان بیش‌تر دارند، از اوضاع بد اقتصادی شکایت می‌کنند.

فیروزه مادر شش فرزند است او می‌گوید که یک فرزندش را به علت ناداری از دست داد و یک فرزند دیگرش هم‌اکنون بیمار است و توان درمان او را ندارد.

فیروزه به طلوع نیوز گفت: «این‌ها شیر به شیر استند (فاصله میان دو تولد در حدود یک سال‌) و نان آن را نمی‌توانیم فراهم کنیم، تا به شام کالاشویی مردم را می‌کنم.»

با این حال، شماری از پزشکان می‌گویند که افزایش شمار فرزندان در خانواد‌های ناداری، سبب به میان آمدن چالش‌هایی اقتصادی به ویژه در بخش تغذیه سالم و تربیت کودکان می‌شود.

به گفته این پزشکان، در کمتر از یک سال، هفت هزار نوزاد در این شفاخانه‌زاده شده‌اند.

فرید احمد، پزشک، گفت: «مشکلات متعددی مثل اقتصادی هم‌چنان مشکلات صحی را در مادر و طفل به بار می‌آورد.»

بربنیاد اطلاعات اداره احصاییه و معلومات در فراه، سال پار برای ده هزار و ۳۰۰ نوزاد کارت تولد توزیع شده است و امسال این رقم به چهارده هزار و ۳۰۰ تن افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره