Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد خبرنگاران در پکتیا از عدم دست‌رسی به اطلاعات

شماری از خبرنگاران در پکتیا از عدم دست‌رسی به اطلاعات موثق و به‌موقع از سوی مسوولان محلی شکایت کرده و می‌گویند که این مشکل، بر روند کاری آنان تاثیر گذاشته است.

به گفته آنان، بیش‌تر وقت‌ها، اداره‌های مسوول و سخنگویان اداره‌های حکومتی اطلاعات به‌موقع و دقیق را در دست‌رس آنان قرار نمی‌دهند.

عبدالرحمن ویاند، خبرنگار، می‌گوید: «این وظیفه نهادهای مسوول و مقام‌ها است تا اطلاعات دقیق و به‌موقع را در دست‌رس رسانه‌ها قرار دهند.»

با این حال، برخی دیگری از خبرنگاران، خواهان عملی شدن تعهدات مسوولان محلی برای دست‌رسی به اطلاعات استند.

حبیب الله سراب، خبرنگار، می‌گوید: «شماری از اداره‌ها وجود دارد که هنوز هم در مورد بعضی موضوعات با خبرنگاران اطلاعات را شریک نمی‌کنند، که امیدواریم این اطلاعات شریک شود.»

خالد ذهین، خبرنگار دیگر، گفت: «یک نشستی با مسوولین ولایتی داشتیم که اداره ولایتی تعهد سپرد معلوماتی را که بر علیه کشور و منافع ملی نباشد را با خبرنگاران شریک خواهند ساخت.»

درهمین حال، مسوولان محلی این ولایت در نشستی با خبرنگاران، اطمینان داده‌اند که در راستای دسترسی به اطلاعات، با آنان همکاری خواهند کرد.

انعام الله صلاح الدین، معاون والی پکتیا، گفت: «خواست‌هایی که شما (خبرنگاران) دارید اگر به نفع اسلام و کشور ما باشد و در تقابل با پالیسی امارت اسلامی نباشد، به دو دیده می پذیریم.»

گفتنی است که خبرنگاران در پکتیا از چالش‌های موجود در برابر فعالیت‌های خود به ویژه در جریان پوشش رویداد‌های امنیتی، شاکی‌اند و عدم دست‌رسی به اطلاعات را از عمده‌ترین چالش‌های سد راه خود می‌دانند.

انتقاد خبرنگاران در پکتیا از عدم دست‌رسی به اطلاعات

درهمین حال، مسوولان محلی این ولایت در نشستی با خبرنگاران، اطمینان داده‌اند که در راستای دسترسی به اطلاعات، با آنان همکاری خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران در پکتیا از عدم دست‌رسی به اطلاعات موثق و به‌موقع از سوی مسوولان محلی شکایت کرده و می‌گویند که این مشکل، بر روند کاری آنان تاثیر گذاشته است.

به گفته آنان، بیش‌تر وقت‌ها، اداره‌های مسوول و سخنگویان اداره‌های حکومتی اطلاعات به‌موقع و دقیق را در دست‌رس آنان قرار نمی‌دهند.

عبدالرحمن ویاند، خبرنگار، می‌گوید: «این وظیفه نهادهای مسوول و مقام‌ها است تا اطلاعات دقیق و به‌موقع را در دست‌رس رسانه‌ها قرار دهند.»

با این حال، برخی دیگری از خبرنگاران، خواهان عملی شدن تعهدات مسوولان محلی برای دست‌رسی به اطلاعات استند.

حبیب الله سراب، خبرنگار، می‌گوید: «شماری از اداره‌ها وجود دارد که هنوز هم در مورد بعضی موضوعات با خبرنگاران اطلاعات را شریک نمی‌کنند، که امیدواریم این اطلاعات شریک شود.»

خالد ذهین، خبرنگار دیگر، گفت: «یک نشستی با مسوولین ولایتی داشتیم که اداره ولایتی تعهد سپرد معلوماتی را که بر علیه کشور و منافع ملی نباشد را با خبرنگاران شریک خواهند ساخت.»

درهمین حال، مسوولان محلی این ولایت در نشستی با خبرنگاران، اطمینان داده‌اند که در راستای دسترسی به اطلاعات، با آنان همکاری خواهند کرد.

انعام الله صلاح الدین، معاون والی پکتیا، گفت: «خواست‌هایی که شما (خبرنگاران) دارید اگر به نفع اسلام و کشور ما باشد و در تقابل با پالیسی امارت اسلامی نباشد، به دو دیده می پذیریم.»

گفتنی است که خبرنگاران در پکتیا از چالش‌های موجود در برابر فعالیت‌های خود به ویژه در جریان پوشش رویداد‌های امنیتی، شاکی‌اند و عدم دست‌رسی به اطلاعات را از عمده‌ترین چالش‌های سد راه خود می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره