Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان ترینکوت از پرداخت مالیات هنگفت

شماری از باشندگان شهر ترینکوت مرکز ارزگان، از افزایش مالیات ‌شکایت دارند.

سید محمد، دکاندار، گفت: «از من صفایی ده سال را گرفت، بعداً در کتاب دید و گفت که پنج سال باقی استی، اما ده ساله پرداخت کردم.»

جانان، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «من یک دکان دارم که پیش از این مالیه آن ۲۲۰۰ افغانی بود، اما حالی ۱۶۸۷۵ افغانی است.»

شماری دیگر از باشندگان شهرترینکوت، از مسوولان محلی می‌خواهند تا برای نظم شهری و کار‌های توسعه‌یی در این ولایت، بیش‌تر تلاش کنند.

احمد جاوید خپلواک، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «شهرداری هیچ‌گونه خدمات در اینجا ندارد. ما تا کنون به آب پاک دست‌رسی نداریم، سرک‌های ما در دولت گذشته با پول شورای صلح ساخته شده بود. نه ساحه سبز، نه پارک و نه هم راه کانالیزاسیون وجود دارد.»

داد محمد، دکاندار، گفت: «مالیه از خود حدود دارد، با فیصله حاکمان یک اندازه خود را دارد که در توان مردم باشد، سر و صدای مردم کاهش یابد و خیر آن به مردم برسد.»

اما مسوولان شهرداری ترینکوت، از بهتر شدن روند خدمات شهری در این اداره سخن زده‌ و می‌افزایند که شهروندان، مکلف به پرداخت مالیات سال‌های پیش نیزاستند.

محمد رفیق هن، شهردارترینکوت، گفت: «آنان مکلف استند تا عاید صفایی شهرداری را جمع آوری کنند، تا به آنان خدمات ارائه شده و هم‌چنان شهر نیز ترقی کند.»

باشندگان شهرترینکوت در حالی از بلند رفتن مالیات شکایت دارند که به گفته مسوولان شهرداری ترینکوت، آنان مالیه‌ی کم‌تری نسبت به دیگر ولایت‌های کشور تعیین کرده‌اند.

انتقاد باشندگان ترینکوت از پرداخت مالیات هنگفت

اما مسوولان شهرداری ترینکوت، از بهتر شدن روند خدمات شهری در این اداره سخن زده‌ و می‌افزایند که شهروندان، مکلف به پرداخت مالیات سال‌های پیش نیزاستند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان شهر ترینکوت مرکز ارزگان، از افزایش مالیات ‌شکایت دارند.

سید محمد، دکاندار، گفت: «از من صفایی ده سال را گرفت، بعداً در کتاب دید و گفت که پنج سال باقی استی، اما ده ساله پرداخت کردم.»

جانان، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «من یک دکان دارم که پیش از این مالیه آن ۲۲۰۰ افغانی بود، اما حالی ۱۶۸۷۵ افغانی است.»

شماری دیگر از باشندگان شهرترینکوت، از مسوولان محلی می‌خواهند تا برای نظم شهری و کار‌های توسعه‌یی در این ولایت، بیش‌تر تلاش کنند.

احمد جاوید خپلواک، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «شهرداری هیچ‌گونه خدمات در اینجا ندارد. ما تا کنون به آب پاک دست‌رسی نداریم، سرک‌های ما در دولت گذشته با پول شورای صلح ساخته شده بود. نه ساحه سبز، نه پارک و نه هم راه کانالیزاسیون وجود دارد.»

داد محمد، دکاندار، گفت: «مالیه از خود حدود دارد، با فیصله حاکمان یک اندازه خود را دارد که در توان مردم باشد، سر و صدای مردم کاهش یابد و خیر آن به مردم برسد.»

اما مسوولان شهرداری ترینکوت، از بهتر شدن روند خدمات شهری در این اداره سخن زده‌ و می‌افزایند که شهروندان، مکلف به پرداخت مالیات سال‌های پیش نیزاستند.

محمد رفیق هن، شهردارترینکوت، گفت: «آنان مکلف استند تا عاید صفایی شهرداری را جمع آوری کنند، تا به آنان خدمات ارائه شده و هم‌چنان شهر نیز ترقی کند.»

باشندگان شهرترینکوت در حالی از بلند رفتن مالیات شکایت دارند که به گفته مسوولان شهرداری ترینکوت، آنان مالیه‌ی کم‌تری نسبت به دیگر ولایت‌های کشور تعیین کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره