Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ماین‌های جامانده از نبرد‌های پسین در هلمند هنوز قربانی می‌گیرند

گلوله‌ها و ماین‌های منفجر ناشده‌ی جامانده از نبرد‌های پسین در هلمند، سبب نگرانی باشندگان این ولایت شده است.

آنان خواهان گردآوری این مواد از بخش‌های جنگ‌زده استند.

عبدالباری باشنده روستای سرکار هلمند می‌‌گوید که از اثر منفجر شدن ماین زخم برداشته و دوست‌اش در این رویداد جان خود از دست داده است.

او می‌افزاید که موجودیت ماین‌ها در محل زندگی‌اش سبب نگرانی او شده‌است.

عبدالباری به طلوع‌نیوز گفت: «من خودم مجروح شدم و یکی از هم روستایی‌های من کشته شد، زمانی که ماین انفجار کرد. ماین وجود دارد، خیلی زیاد استند.»

با این حال، شماری از باشندگان ولسوالی نهرسراج هلمند می‌گویند که این ولسوالی در گذشته خط نبرد بوده و اکنون آنان نمی‌توانند به خاطر آسوده در زمین‌های کشاورزی خود کار کنند.

فرید احمد، باشنده، ولسوالی نهرسراج، گفت: «از خیلی وقت زیاد میدان نبرد بود. پس برای تانک‌ها و انسان‌ها خیلی ماین‌ها جابجا شده‌اند.»

عبدالرحیم، باشنده دیگر این ولسوالی، گفت: «در این منطقه گاهی طوری شده که همی چند روز پیش بر یک دهقان انفجار ماین شد. امکان دارد که ماین‌هایی بیش‌تری نیز باشند. یک کسی باشد که این ماین‌ها را از اینجا خارج کنند، چون زمین‌های زراعتی مردم استند.»

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که برای گردآوری این مواد تلاش می‌کنند.

محمدقاسم ریاض، سخنگوی والی هلمند، گفت: «در مورد مواد منفجر ناشده که معلوماتی را بدست می‌آوریم، ما مؤسسه ماین پاکی به گونه‌ی مشترک کار می‌کنیم تا مردم ما را از این بدبختی نجات دهیم.»

در جریان نبرد‌های دو دهه پسین افزون بر هلمند در بخش‌های کشور نیز ماین‌ها و جنگ‌افزار‌های منفجر ناشده، باقی مانده است.

ماین‌های جامانده از نبرد‌های پسین در هلمند هنوز قربانی می‌گیرند

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که برای گردآوری این مواد تلاش می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

گلوله‌ها و ماین‌های منفجر ناشده‌ی جامانده از نبرد‌های پسین در هلمند، سبب نگرانی باشندگان این ولایت شده است.

آنان خواهان گردآوری این مواد از بخش‌های جنگ‌زده استند.

عبدالباری باشنده روستای سرکار هلمند می‌‌گوید که از اثر منفجر شدن ماین زخم برداشته و دوست‌اش در این رویداد جان خود از دست داده است.

او می‌افزاید که موجودیت ماین‌ها در محل زندگی‌اش سبب نگرانی او شده‌است.

عبدالباری به طلوع‌نیوز گفت: «من خودم مجروح شدم و یکی از هم روستایی‌های من کشته شد، زمانی که ماین انفجار کرد. ماین وجود دارد، خیلی زیاد استند.»

با این حال، شماری از باشندگان ولسوالی نهرسراج هلمند می‌گویند که این ولسوالی در گذشته خط نبرد بوده و اکنون آنان نمی‌توانند به خاطر آسوده در زمین‌های کشاورزی خود کار کنند.

فرید احمد، باشنده، ولسوالی نهرسراج، گفت: «از خیلی وقت زیاد میدان نبرد بود. پس برای تانک‌ها و انسان‌ها خیلی ماین‌ها جابجا شده‌اند.»

عبدالرحیم، باشنده دیگر این ولسوالی، گفت: «در این منطقه گاهی طوری شده که همی چند روز پیش بر یک دهقان انفجار ماین شد. امکان دارد که ماین‌هایی بیش‌تری نیز باشند. یک کسی باشد که این ماین‌ها را از اینجا خارج کنند، چون زمین‌های زراعتی مردم استند.»

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که برای گردآوری این مواد تلاش می‌کنند.

محمدقاسم ریاض، سخنگوی والی هلمند، گفت: «در مورد مواد منفجر ناشده که معلوماتی را بدست می‌آوریم، ما مؤسسه ماین پاکی به گونه‌ی مشترک کار می‌کنیم تا مردم ما را از این بدبختی نجات دهیم.»

در جریان نبرد‌های دو دهه پسین افزون بر هلمند در بخش‌های کشور نیز ماین‌ها و جنگ‌افزار‌های منفجر ناشده، باقی مانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره