Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بلندتر شدن میزان مهاجرت جوانان از پکتیا به کشورهای همسایه

مسوولان شماری از شرکت‌های سیاحتی در پکتیا می‌گویند که در ماه‌های پسین، شمار متقاضیان ویزای کشور‌های همسایه به گونه کم پیشینه‌یی افزایش یافته است.

به گفته مسوولان شرکت‌ها، بسیاری از جوانان دانش‌آموخته به علت نبود زمینه‌های کاری و چالش‌های اقتصادی، تلاش دارند به خارج بروند.

عمران خپلواک، مسوول یک شرکت سیاحتی، گفت: «در این بیشتر افرادی که برای دریافت ویزا مراجعه می‌کنند، جوانان دانش‌آموخته استند.»

طلا محمد رودوال، نماینده عمومی شرکت‌های سیاحتی در پکتیا، می‌گوید: «پیش از این نزدیک به چهل درصد بود، اما حالا از هشتاد الی نود درصد مردم درخواست ویزا می‌کنند. همه روزه به دفاتر شرکت‌هایی سیاحتی از بیست الی سی نفر می‌روند و تقاضای ویزای پاکستان و ایران را می‌کنند.»

در همین حال، شماری از باشندگان پکتیا می‌گویند که ناگزیز اند برای کار به کشور‌های همسایه بروند.

حکمت‌الله راشدیار، باشنده پکتیا، گفت: «برادر افغانی و جوانانی که به خارج از کشور می‌روند، ما باید زمینه‌ی کار به آنان را فراهم سازیم.»

جمعه گل همدرد، باشنده پکتیا، می‌گوید: «مردم از ۱۶ الی ۱۸سال دانش‌آموخته‌اند، اما روزگار، کاروبار نیست.»

از سویی‌هم، مسوولان محلی می‌گویند که بست‌های دولتی را به رقابت آزاد می‌گذارند تا افراد شایسته گزینش شوند.

محمد رحیم نصرت، رییس کار و امور اجتماعی پکتیا، گفت: «کسی که به شرایط برابر باشد می‌توانند که در بخش‌های حکومتی وظیفه اجرا کنند، اما کسانی که به شرایط برابر نباشند، اگر مجاهد باشد یا فرد عادی، نمی‌توانند در بخش‌های از دولت کار کنند.»

گفتنی است که در دو سال پسین به علت افزایش بی‌کاری و بحران اقتصادی در کشور، میزان مهاجرت به کشور‌های دیگر افزایش یافته است.

بلندتر شدن میزان مهاجرت جوانان از پکتیا به کشورهای همسایه

به گفته مسوولان شرکت‌ها، بسیاری از جوانان دانش‌آموخته به علت نبود زمینه‌های کاری و چالش‌های اقتصادی، تلاش دارند به خارج بروند.

Thumbnail

مسوولان شماری از شرکت‌های سیاحتی در پکتیا می‌گویند که در ماه‌های پسین، شمار متقاضیان ویزای کشور‌های همسایه به گونه کم پیشینه‌یی افزایش یافته است.

به گفته مسوولان شرکت‌ها، بسیاری از جوانان دانش‌آموخته به علت نبود زمینه‌های کاری و چالش‌های اقتصادی، تلاش دارند به خارج بروند.

عمران خپلواک، مسوول یک شرکت سیاحتی، گفت: «در این بیشتر افرادی که برای دریافت ویزا مراجعه می‌کنند، جوانان دانش‌آموخته استند.»

طلا محمد رودوال، نماینده عمومی شرکت‌های سیاحتی در پکتیا، می‌گوید: «پیش از این نزدیک به چهل درصد بود، اما حالا از هشتاد الی نود درصد مردم درخواست ویزا می‌کنند. همه روزه به دفاتر شرکت‌هایی سیاحتی از بیست الی سی نفر می‌روند و تقاضای ویزای پاکستان و ایران را می‌کنند.»

در همین حال، شماری از باشندگان پکتیا می‌گویند که ناگزیز اند برای کار به کشور‌های همسایه بروند.

حکمت‌الله راشدیار، باشنده پکتیا، گفت: «برادر افغانی و جوانانی که به خارج از کشور می‌روند، ما باید زمینه‌ی کار به آنان را فراهم سازیم.»

جمعه گل همدرد، باشنده پکتیا، می‌گوید: «مردم از ۱۶ الی ۱۸سال دانش‌آموخته‌اند، اما روزگار، کاروبار نیست.»

از سویی‌هم، مسوولان محلی می‌گویند که بست‌های دولتی را به رقابت آزاد می‌گذارند تا افراد شایسته گزینش شوند.

محمد رحیم نصرت، رییس کار و امور اجتماعی پکتیا، گفت: «کسی که به شرایط برابر باشد می‌توانند که در بخش‌های حکومتی وظیفه اجرا کنند، اما کسانی که به شرایط برابر نباشند، اگر مجاهد باشد یا فرد عادی، نمی‌توانند در بخش‌های از دولت کار کنند.»

گفتنی است که در دو سال پسین به علت افزایش بی‌کاری و بحران اقتصادی در کشور، میزان مهاجرت به کشور‌های دیگر افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره