Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن تسهیلات تازه در شفاخانه حوزه‌یی هرات

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که برای خدمات بهتر به مردم، چندین بخش تازه را در این شفاخانه فعال ساخته‌اند.

آنان می‌افزایند که بیماران ناگزیر بودند که برای انجام برخی آزمایش‌ها به بیرون از شفاخانه بروند؛ اما اکنون این آزمایش‌ها به گونه رایگان در داخل شفاخانه انجام می‌شوند.

سی تی اسکن از بخش‌های‌ست که به تازگی در شفاخانه هرات فعال شده است. به گفته مسوولان، روزانه تا ۲۵ بیمار برای درمان در بخش سی تی اسکن آورده می‌شوند.

جلیل احمد رسولی، رییس شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «خدمات که قبلاً انجام نمی‌شد و یا کم بودند، خصوصاً معاینات لابراتواری، حالی ۲۴ ساعت ما معاینات لابراتواری انجام می‌دهیم.»

مسوولان و پزشکان در این شفاخانه همچنان می‌گویند که به علت شمار زیاد بیماران، شفاخانه حوزه‌یی هرات به امکانات و تجهیزات بیش‌تر نیاز دارد.

بهرام دیانت، مسوول بخش رادیولوژی شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «سابق همین مریض‌ها سرگردان بودند و می‌رفتند به بیرون، اما فعلاً کار شان اینجا می‌شود و روزانه بیست الی بیست و پنج تن را سیتی اسکن می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان هرات خواهان فراهم شدن امکانات بهتر در شفاخانه‌های دولتی این ولایت استند.

جمعه گل اصیل، باشنده هرات، گفت: «خدمات خو بسیار خوب شده، وضعیت شفاخانه، رسیدگی به مریضان خیلی خوب شده است.»

نذیر احمد، باشنده هرات، می‌گوید: «بیرون که است از هزار تا یک و نیم هزار می‌گیرند، عکس می‌گیرند. اما اگر در داخل باشد، بسیار سهولت می‌شود.»

شفاخانه حوزه‌یی هرات بزرگ‌ترین شفاخانه دولتی در غرب کشور است که روزانه بیش‌تر از دو هزار بیمار از هرات و ولایت‌های غربی به این شفاخانه آورده می‌شوند.

فراهم شدن تسهیلات تازه در شفاخانه حوزه‌یی هرات

در همین حال، شماری از باشندگان هرات خواهان فراهم شدن امکانات بهتر در شفاخانه‌های دولتی این ولایت استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که برای خدمات بهتر به مردم، چندین بخش تازه را در این شفاخانه فعال ساخته‌اند.

آنان می‌افزایند که بیماران ناگزیر بودند که برای انجام برخی آزمایش‌ها به بیرون از شفاخانه بروند؛ اما اکنون این آزمایش‌ها به گونه رایگان در داخل شفاخانه انجام می‌شوند.

سی تی اسکن از بخش‌های‌ست که به تازگی در شفاخانه هرات فعال شده است. به گفته مسوولان، روزانه تا ۲۵ بیمار برای درمان در بخش سی تی اسکن آورده می‌شوند.

جلیل احمد رسولی، رییس شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «خدمات که قبلاً انجام نمی‌شد و یا کم بودند، خصوصاً معاینات لابراتواری، حالی ۲۴ ساعت ما معاینات لابراتواری انجام می‌دهیم.»

مسوولان و پزشکان در این شفاخانه همچنان می‌گویند که به علت شمار زیاد بیماران، شفاخانه حوزه‌یی هرات به امکانات و تجهیزات بیش‌تر نیاز دارد.

بهرام دیانت، مسوول بخش رادیولوژی شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «سابق همین مریض‌ها سرگردان بودند و می‌رفتند به بیرون، اما فعلاً کار شان اینجا می‌شود و روزانه بیست الی بیست و پنج تن را سیتی اسکن می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان هرات خواهان فراهم شدن امکانات بهتر در شفاخانه‌های دولتی این ولایت استند.

جمعه گل اصیل، باشنده هرات، گفت: «خدمات خو بسیار خوب شده، وضعیت شفاخانه، رسیدگی به مریضان خیلی خوب شده است.»

نذیر احمد، باشنده هرات، می‌گوید: «بیرون که است از هزار تا یک و نیم هزار می‌گیرند، عکس می‌گیرند. اما اگر در داخل باشد، بسیار سهولت می‌شود.»

شفاخانه حوزه‌یی هرات بزرگ‌ترین شفاخانه دولتی در غرب کشور است که روزانه بیش‌تر از دو هزار بیمار از هرات و ولایت‌های غربی به این شفاخانه آورده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره